Project detail

Sdílení zkušeností a dobrých praxí při analýze a prevenci silničních dopravních nehod

Duration: 15.02.2010 — 30.05.2011

Funding resources

Evropská unie - Programy Evropského fondu pro regionální rozvoj + další

- part funder (2010-02-01 - not assigned)

On the project

Cílem projektu je s využitím metody veiwpointsystem (R) získat údaje potřebné pro analýzu dopravních nehod v noci a nové poznatky využít pro zkvalitnění činnosti odborníků v dopravě, se zvláštním zaměřením na příhraniční regiony jižní Morava a Dolní Rakousko.

Description in English
The project aims at using the method veiwpointsystem (R) to obtain data necessary for analysis of traffic accidents at night and use new knowledge to improve the activities of experts in traffic, with special focus on border regions of South Moravia and Lower Austria.

Keywords
Dopravní nehody, bezpečnost dopravy, prevence dopravních nehod, analýza dopravních nehod, dopravní nehody s chodci, snížená viditelnost.

Key words in English
Traffic accidents, traffic safety, accident prevention, analysis of traffic accidents, traffic accidents with pedestrians, reduced visibility.

Mark

CZ0069

Default language

Czech

People responsible

Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Semela Marek, doc. Ing. Bc., Ph.D. - fellow researcher
Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D., dr. h. c. - fellow researcher
Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Forensic Engineering
- (2011-05-05 - not assigned)

Results

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Comparative Perception of Objects by Drivers from Stationary and Moving Vehicles in Regular Road Traffic. In 19th EVU Congress Prague 2010 - Proceedings. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. p. 9-28. ISBN: 978-80-7399-136-4.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Vergleich der Wahrnehmung der Objekte durch den Fahrer aus dem fahrenden und dem stehenden Fahrzeug auf Grund der Fahrproben im gewöhnlichen Strassenverkehr. In 19. EVU Jahrestagung Prag 2010 - Tagugsband. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 9-30. ISBN: 978-80-7399-137-1.
Detail

KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Porovnání odlišností při prvním spatření objektů řidičem ze stojícího a z jedoucího vozidla na základě jízdních zkoušek v reálném silničním provozu. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2-3, s. 89-101. ISSN: 1211-443X.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Experimental Research on the differences in a driver's perception of objects from stationary and moving vehicles. International Journal of Forensic Engineering, 2012, vol. 1, no. 2, p. 167-182. ISSN: 1744-9944.
Detail

KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A. Rizika v dopravě a bezpečnost chodců za snížené viditelnosti. In Sborník konference BRNOSAFETY 2011. Brno: 2011. s. 35-47. ISBN: 978-80-7293-280-1.
Detail

KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M.; CUPAL, M. Experimental research of differences in driver's perception of objects from the stationary and moving vehicles. In 13. EAEC 2011 European Automotive Congress 13. - 16. 6. 2011 (Valencia) - Programme and proceedings (DVD-ROM). EAEC. Valencia (Španělsko): EAEC 2011, 2011. p. 1-11. ISBN: 978-84-615-1794-7.
Detail

KLEDUS, R.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla. In Vehicle Forensic Science 2011, XVI. mezinárodní konference analytiků dopravních nehod, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 120-142. ISBN: 978-80-214-4294-8.
Detail

KLEDUS, R., SEMELA, M., SEMELA, M., KLEDUS, R., BRADÁČ, A., BRADÁČ, A.: 19th EVU Congress Prague 2010. Praha (14.10.2010)
Detail