Project detail

Tvorba výpočtových modelů v biomechanice.

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Projekt je zaměřen na biomechanické problémy a jejich komplexní řešení. Řešení biomechanických problémů je aktuální a s rostoucími nároky společnosti se dostávají do popředí. Jedná se o perspektivní oblast reagující na klinické problémy, která nejenom u nás, ale i v zahraničí hraje důležitou roli při vývoji umělých náhrad. Podstatou projektu je řešení biomechanických problémů moderním způsobem, a to pomocí metody konečných prvků. Důraz projektu bude kladen na tvorbu výpočtových modelů, modelů geometrie a analýzu modelů materiálu.

Mark

FSI-J-10-70

Default language

Czech

People responsible

Borák Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Krpalek David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Legerský Radek, Ing. - fellow researcher
Valášek Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; BARTÁKOVÁ, S.; PRACHÁR, P.; MURAKAMI, N.; ONA, M.; IGARASHI, Y.; WAKABAYASHI, N. Bilinear elastic property of the periodontal ligament for simulation using a finite element mandible model. DENTAL MATERIALS JOURNAL, 2011, vol. 30, no. 4, p. 448-454. ISSN: 0287-4547.
Detail

KRPALEK, D.; MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; FLORIAN, Z.; VALÁŠEK, J.; MATUG, M.; KONEČNÝ, O. Stress - strain analysis of human wrist. Computational Mechanics 2010. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010. ISBN: 978-80-7043-919-7.
Detail

FLORIAN, Z.; MARCIÁN, P.; NÁVRAT, T.: Přípravek měkké tkáně; Zařízení na upínání měkkých tkání (např. stěny žaludku). FSI A/715a. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

VAŠEK, M.; MATUG, M.; MIŠUN, V.: Laditelný vokální trakt; Laditelný model vokálního traktu. A2/608. (funkční vzorek)
Detail

MARCIÁN, P.; KONEČNÝ, O.; BORÁK, L.; VALÁŠEK, J.; KRPALEK, D.; FLORIAN, Z.: ROI Analysis; ROI Analysis. biomechanika.fme.vutbr.cz VUT-FSI A2/601, Technická 2. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (software)
Detail

MATUG, M.; VAŠEK, M.; MIŠUN, V.: Držák kavit; Univerzální držák kavit. A2/608. (funkční vzorek)
Detail