Project detail

Vývoj metod umožňujících stanovení mechanických ztrát

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

On the project

Vypracovat numerické metody umožňující komplexně řešit problematiku mechanických ztrát pohonné jednotky. Pro výpočtové metody využít Virtuální motor na bázi Multi-body Systémů. Vypracovat detailní submodely s případným využitím programovacích jazyků. Navrhnout a provést technické experimenty s cílem ověřit výsledky výpočtových simulací. Aplikovat výsledky výzkumu na sériovou pohonnou jednotku s cílem snížit spotřebu paliva a produkce CO2. Do projektu zapojit studenty v rámci jejich odborných prací.

Mark

FSI-S-10-2

Default language

Czech

People responsible

Ambróz Richard, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Beran Martin, Ing. - fellow researcher
Blaťák Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Drápal Lubomír, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kubín Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Laurinec Marián, Ing. - fellow researcher
Malášek Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Píštěk Václav, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Pokorný Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokop Aleš, Ing. - fellow researcher
Svída David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vančura Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zháňal Lubor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novotný Pavel, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Automotive Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; AMBRÓZ, R. Modern computational approaches to powertrain mechanical loss solution. Perners' Contacts, 2010, vol. 2010, no. 4, p. 159-170. ISSN: 1801-674X.
Detail

ZHÁŇAL, L.: GraphPicker; GraphPicker. A1/622. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail

AMBRÓZ, R.; NOVOTNÝ, P.: SBLoader; SBLoader. A1/624. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail

NOVOTNÝ, P.: PzRing1.0; PzRing. A1/616. URL: http://www.ite.fme.vutbr.cz/cs/software-vav. (software)
Detail