Project detail

Research of robust hardware solutions for wireless communication systems

Duration: 01.01.2010 — 31.12.2010

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2010-01-01 - 2010-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na výzkum hardwarových technologií pro bezdrátové komunikační systémy, s důrazem na problematiku návrhu robustních vysokorychlostních analogově-číslicových elektronických obvodů. Interdisciplinární propojení doktorandů, pracujících na výzkumu hardwarových technologií v různých oblastech bezdrátových komunikací (integrita signálů, elektromagnetická kompatibilita, měřicí technika, elektrické filtry a oscilátory), je potenciálním zdrojem inovativních, komplexních řešení komponentů komunikačních systémů i jejich celků.

Description in English
The project is focused on a research of hardware technologies for wireless communication systems, forcefully on the issues of the design of robust high-speed analog-digital electronic systems. The cross-disciplinary connection of doctoral-level students working on the research of hardware technologies in various fields of wireless communications (signal integrity, electromagnetic compatibility, measuring technique, electrical filters and oscillators), is a prospective source of innovative complex solutions for the communication systems components and their units.

Keywords
bezdrátový komunikační systém, integrita signálů, elektromagnetická kompatibilita, měřicí technika, elektrický filtr, oscilátor, kognitivní rádio, optický dálkoměr

Key words in English
wireless communication system, signal integrity, electromagnetic compatibility, measuring technique, electrical filter, oscillator, cognitive radio, optical rangefinder

Mark

FEKT-S-10-9

Default language

Czech

People responsible

Diblík Jan, Ing. - fellow researcher
Dřínovský Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dvořák Radek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hruboš Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kejík Zdeněk, Ing. - fellow researcher
Kincl Zdeněk, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Růžek Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ševčík Břetislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šporik Vladimír, Ing. - fellow researcher
Šrámek Petr, Ing. - fellow researcher
Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2010-01-01 - 2010-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2010-01-01 - 2010-12-31)

Results

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; KALOUS, J.; BIOLKOVÁ, V. Program for Multi-Domain Symbolic Analysis. In Proceedings of XIth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Application to Circuit Design SM2ACD 2010. Tunisia: IEEE, 2010. p. 120-123. ISBN: 978-1-4244-6815-7.
Detail

PETRŽELA, J.; DŘÍNOVSKÝ, J. High frequency chaos converters. In International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering. Irkutsk, Rusko: IEEE Region 8, 2010. p. 750-754. ISBN: 978-1-4244-7624-4.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. The Choice of Suitable Fitness Function for Optimization Spurious Elements of EMI Filters. International Journal of Microelectronics and Computer Science ( http://www.journal.dmcs.pl/web/guest/home), 2011, vol. 1, no. 2, p. 211-217. ISSN: 2080-8755.
Detail

PETRŽELA, J.; VYSKOČIL, P.; PROKOPEC, J. Fundamental oscillators based on diamond transistors. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: FEEC BUT, 2010. p. 217-220. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

BRANČÍK, L. Numerical Inversion of 3D Laplace Transforms for Weakly Nonlinear Systems Solution. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 221-224. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Influence of Mirroring of Current Output Responses through Grounded Passive Elements. In Proceedings of the 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: MJ servis, spol. s r. o., Božetěchova 133, 612 00, Brno, 2010. p. 177-180. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection for Band-Pass Filters. In 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 173-176. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J. Elektromagnetická kompatibilita v automobilech. In Sborník 32. semináře Ústřední odborné skupiny Mikrovlnná technika České elektrotechnické společnosti. 2010. Praha: Čes Praha, 2010. s. 20-24. ISBN: 978-80-02-02235-0.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V. Application Optimization to Search Values of Spurious Elements of EMI Filters. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. Lodz: 2010. p. 505-509. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ŠEVČÍK, B. High-Speed Serial Differential Signaling Links with Commercial Equalizer. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. MJ Servis, spol. s r. o., Bozetechova 133, 612 00, Brno, Czech Republic: 2010. p. 191-194. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Tunable Oscillator Using Two CCTA-s and Only Grounded Passive Elements. In 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering 2010. 2010. p. 447-450. ISBN: 978-1-4244-5371-9.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Universal Mixed-mode Multi-loop Video Filter Employing Diamond Transistors and Buffers. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. Technical University of Lodz, Poland: 2010. p. 441-446. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; KOVÁŘ, J. On Accuracy of Averaged Control-To-Output Frequency Responses of Switched DC-DC Converters. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 213-216. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

HRUBOŠ, Z.; ŠOTNER, R. Practical Tests of Current Follower Based on Discrete Commercially Available Transistors. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. 4. Brno: NOVPRESS s.r.o. nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 17-21. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KOVÁŘ, J.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Comparison of Averaging and Harmonic Balance Methods for Switched DC-DC Converters. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. wroclaw: 2010. p. 402-407. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ŠEVČÍK, B. Modeling Adaptive Techniques in High-Speed Communication Systems. In Proceedings of the 16th conference student EEICT 2010. 2010. p. 42-47. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; HORÁK, M. Implementation of Topological Circuit Reduction. In Proc of the 11th biennial IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2010). Malaysia: IEEE, 2010. p. 951-954. ISBN: 978-1-4244-7456-1.
Detail

ŠEVČÍK, B. Modeling and Signal Integrity Testing of Digital Potentiometers. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. 2010. p. 570-575. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; KEJÍK, Z.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. Modification of Approximate Worst-case Measurement System for EMI Filters. In Proceedings of 15th Conference Microwave Techniques COMITE 2010. 1. Brno: MJ servis, Brno, 2010. p. 91-93. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Analysis and Modeling of Signal Integrity Problems in the Serial Communication Devices. In Mathematical Models for Engineering Science. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: 2010. p. 172-178. ISBN: 978-960-474-252-3.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Signal Integrity Problems in the Design of High-Speed Serial Comunication Device. In 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP - 2010. 2010. p. 426-431. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Accurate Time-Domain Semisymbolic Analysis. In Proceedings of XIth International Workshop on Symbolic and Numerical Methods, Modeling and Application to Circuit Design SM2ACD 2010. Tunis: IEEE, 2010. p. 137-140. ISBN: 978-1-4244-6815-7.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Modeling of Nonuniform Multiconductor Transmission Lines via Wendroff Method. In Proceedings of the International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES 10). Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: 2010. p. 130-133. ISBN: 978-960-474-252-3.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Modeling and analysis of a chaotic system based on state equations in voltage mode. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. p. 12-15. ISBN: 978-80-214-4126-2.
Detail

BRANČÍK, L. Technique of 3D NILT based on Complex Fourier Series and Quotient-Difference Algorithm. In 2010 IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems. Athens, Greece: IEEE CAS, 2010. p. 207-210. ISBN: 978-1-4244-8156-9.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Implementations of a chaotic system based on state equations. In Proceedings of 8th International Conference Králíky 2010. 2010. p. 56-59. ISBN: 978-80-214-4139-2.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; KEJÍK, Z.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. Simulation of Alternative Measurement System for EMI Filters Worst-case Identification. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 1. Tenerife, Španělsko: WSEAS, 2010. p. 121-125. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

BRANČÍK, L. Time-Domain Analysis of Multiconductor Transmission Lines per Implicit Wendroff Method. In Electronic Devices and Systems EDS10 IMAPS CS International Conference 2010, Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 45-50. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

KEJÍK, Z. Optimalizace modelu odrušovacího filtru s využitím zlomových kmitočtů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. 1. Brno: MJ Servis, 2010. s. 101-105. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

ŠOTNER, R.; KINCL, Z. Multifunctional multiloop 4th order active filter based on transconductors, buffers and operational amplifiers. In Proceedings of 8th International Conference Králíky 2010. 2010. p. 138-141. ISBN: 978-80-214-4139-2.
Detail

KINCL, Z. Testování analogových obvodů. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT, 2010. s. 105-108. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

KEJÍK, Z.; ZACHAR, J. Model of EMI Filter for Asymmetrical measurement setup. In Proceedings of the 17th conference Student EEICT 2011, vol. 3. 1. Brno: Novpress, 2011. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

ŠEVČÍK, B. Možnosti digitálního řízení v analogových obvodech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 17, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T.; PETRŽELA, J. Universal tunable current-mode biquad employing distributed feedback structure with MO-CCCII. Journal of Electrical Engineering, 2010, vol. 61, no. 1, p. 52-56. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Multifunctional adjustable CM biquads based on distributed feedback VM prototype with OTA-s. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 7, p. 797-809. ISSN: 0020-7217.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; ŠEVČÍK, B. Pásmová zádrž s nastavitelným útlumem v nepropustném pásmu využívající elektronicky řiditelné tříbranové proudové konvejory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 26, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Multifunkční filtr v proudovém módu s dvou-výstupovými transkonduktory aneb způsob jak studentům přiblížit moderní aktivní prvky a jejich aplikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 162-167. ISSN: 1210-2512.
Detail

BRANČÍK, L. Utilization of NILTs in Simulation of Nonlinear Systems Described by Volterra Series. Przeglad Elektrotechniczny, 2010, vol. 86, no. 1, p. 68-70. ISSN: 0033-2097.
Detail

SLEZÁK, J.; ŠOTNER, R. Circuit Synthesis Using Admittance Network Modification and GA in MATLAB. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 27-30. ISSN: 0033-2089.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V. Estimation of the EMI Filter Circuitry from the Insertion Loss Characteristics. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 313-319. ISSN: 1210-2512.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Symbolic analysis of DC-DC converters. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 72-75. ISSN: 0033-2089.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Multifunctional Voltage Adjustable CM Biquad Using Commercially Available Current Conveyors. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 61-64. ISSN: 0033-2089.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Univerzální oscilátor pro modelování dynamických systémů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 15, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Simply Adjustable Sinusoidal Oscillator Based on Negative Three-Port Current Conveyors. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 446-453. ISSN: 1210-2512.
Detail

PETRŽELA, J. Koncepce obvodů pro modelování dynamických systémů s cyklicky symetrickým vektorovým polem. Slaboproudý obzor, 2010, roč. 65, č. 2, s. 1-4. ISSN: 0037-668X.
Detail

PETRŽELA, J.; SLEZÁK, J. Aproximace fraktálních dvojpólů v kmitočtové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOBULA, M.; PROKEŠ, A.; DANĚK, K. Nyquist Filters with Alternative Balance between Time- and Frequency-domain Parameters. EURASIP JOURNAL ON ADVANCES IN SIGNAL PROCESSING, 2010, vol. 2010, no. 12, p. 1-11. ISSN: 1687-6180.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T.: Sixport10M-6G; Mikrovlnný měřící systém na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. (funkční vzorek)
Detail

URBANEC, T.: CAL KIT 2.0; Zdokonalená elektronická kalibrační sada pro mikrovlnné šestibrany, součást řešení projektu GP102/09/P297. PA- 737 Purkyňova 118 Brno 612 00. (funkční vzorek)
Detail