Project detail

Komplexní hodnocení trvanlivosti lepených dřevěných prvků

Duration: 01.01.2011 — 31.12.2013

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2011-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Použitím různých druhů syntetických pryskyřic během jejich výroby je ovlivňováno jejich použití v jednotlivých třídách použití. Některé druhy lepidel neodolají dlouhodobé expozici vůči vodě nebo cyklickému vlhkostnímu namáhání ve spoji. Navrhovaný projekt se zabývá hodnocením různých druhů lepidel používaných pro lepení konstrukčních dřevěných prvků s ohledem na hodnocení jejich trvanlivosti vůči vnějším podmínkám. Pro přesné stanovení pevnostních a tuhostních charakteristik lepeného spoje se běžně používají smykové a tahové zkušební postupy na různých testovacích sestavách, které byly vystaveny buď krátkodobému zatížení, nebo zrychlenému laboratornímu testu. Proto je velmi důležité uvažovat s trvanlivostí všech druhů lepidel, aby byla ověřena jejich možná praktická aplikace poskytující efektivní a trvanlivý lepený spoj. Navíc bude prováděna IR spektroskopie za účelem identifikace složek lepidel ve spektrogramech, čímž bude kontrolována i kvalita

Description in English
Using different synthetic resins during manufacture process influence design of these members in different service classes. Some types of adhesives will not withstand prolonged exposure to water or repeated high– low moisture content cycling in bonds. Proposed project is concerning evaluation of different types of adhesives, which should be used for wooden structure members regarding to the evaluation of their durability against weathering. For exact strength and stiffness determination of bonded lines will be used common shear, tensile, cleavage, and peel testing modes on testing assemblies after short-term performance and accelerated laboratory test modes. Therefore, it is very important to examine durability of all types of adhesives for verification of their possible practical applications provided the same efficiency of adhesive bond. In addition IR spectroscopy analysis will carry out to identify both components on the Spectrogram for confirmation of proper technological mixing or possible adhesive degradation after weathering.

Keywords
trvanlivost, lepidla, dřevěné lepené prvky

Key words in English
durability, adhesives, glued laminated timber

Mark

GAP104/11/1557

Default language

Czech

People responsible

Benešová Anna, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2011-01-01 - 2013-12-31)

Results

VANĚREK, J.; ROVNANÍK, P.; KRBILA, J.; BENEŠOVÁ, A. Kontrola lepidel z hlediska jejich trvanlivosti. In Dřevostavby 2011. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 2011. s. 137-142. ISBN: 978-80-86837-33-8.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; HALAŠTA, L. Vliv druhu dřeviny na přídržnost vnějšího FRP vyztužujícího systému. In Sanace a rekonstrukce staveb 2011. Praha: Vědecko technická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2011. s. 35-40. ISBN: 978-80-02-02344-9.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Vliv druhu dřeviny na přídržnost FRP kompozitu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2011, roč. XI, č. 2, s. 311-316. ISSN: 1213-1962.
Detail

BENEŠOVÁ, A.; VANĚREK, J. Evaluation of structural wood glued joint quality, depending on selected type of ahdesive. AD Alta, 2012, vol. 2, no. 1, p. 98-101. ISSN: 1804-7890.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R. Modification of epoxy adhesives to enhance glue ductility in relation to wood adherends. In International Conference on Wood Adhesives. Toronto: Forest Product Society, 2014. p. 314-323. ISBN: 978-0-935018-37-0.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P. Influence of different mixing ratios of adhesives for wood bondline quality. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 70, no. 11, p. 1148-1151. ISSN: 2010-376X.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; RÁHEĽ, J.; SŤAHEL, P. The Evaluation of Modifications to Glued Joints Utilizing Epoxy-Based Adhesive for Structural Timber Bonding. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings CRRB 2012. Advanced Materials Research. Switzerland: TRANS TECH PUBLICATION, 2013. p. 37-42. ISBN: 978-3-03785-679-6. ISSN: 1022-6680.
Detail

VANĚREK, J.; PALOVČÍKOVÁ, D.; HELANOVÁ, E. Durability evaluation of wood based board materials against brown-rot fungi effect. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014 a CRRB - 16th International conference on rehabilitation and reconstruction of buildings - Sborník odborných příspěvků a abstraktů. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 3-10. ISBN: 978-80-02-02502-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; KLIMEK, P. The influence of silane coupling agent on glued spruce wood using epoxy adhesive. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 99-102. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail

VANĚREK, J.; BENEŠOVÁ, A.; ROVNANÍK, P.; DROCHYTKA, R. Evaluation of FRP/wood adhesively bonded epoxy joints on environmental exposures. Journal of Adhesion Science and Technology, 2014, vol. 28, no. 14-15, p. 1405-1417. ISSN: 0169-4243.
Detail