Project detail

Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Duration: 01.07.2009 — 30.06.2013

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2009-07-01 - not assigned)

On the project

Application of Laser Technologies into the Process of Crystalline Silicon Solar Cells Production

Mark

FR-TI1/305

Default language

Czech

People responsible

Grmela Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Koktavý Bohumil, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Macků Robert, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Szendiuch Ivan, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Škarvada Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2009-07-01 - not assigned)

Results

NEDĚLA, V.; KONVALINA, I.; LENCOVÁ, B.; ZLÁMAL, J. Comparison of calculated, simulated and measured signal amplification in a variable pressure SEM. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 2011, vol. 645, no. 1, p. 79-83. ISSN: 0168-9002.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P. Mechanical Induced Defects and Fractures in the Silicon Solar Cell Structure. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 533-536. ISSN: 1013-9826.
Detail

MACKŮ, R. Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích. Brno: VUT v Brně, 2012.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J. Investigation of solar cell performance studied by local breakdowns and related noise. In Electronic Devices ans Systems 2012. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. p. 267-272. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ. Slaboproudý obzor, 2012, roč. 70, č. 2, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J. COMPREHENSIVE STUDY OF SOLAR CELL STRUCTURE DEFECTS BY MEANS OF NOISE AND LIGHT EMISSION ANALYSIS. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2012, vol. 10, no. 2, p. 6-11. ISSN: 1804-3119.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P. Microholes on the silicon solar cell surface. In New trends in physics 2012. Brno: Litera Brno, 2012. p. 165-168. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

ŠICNER, J.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. MICRO - SIZED LOCAL DEFECTS ON THE EDGE OF SILICON SOLAR CELLS AND THEIR OPTICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS. In New trends in physics Proceedings of the conference. Brno: Litera, 2012. p. 73-76. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P. ELECTRIC MODEL OF REVERSE-BIASED SILICON SOLAR CELLS. In New Trends in Physics. 1. Brno: Litera Brno, 2012. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P. INVESTIGATION OF SOLAR CELL PERFORMANCE STUDIED BY LOCAL BREAKDOWNS AND RELATED NOISE. In Electronic Devices and Systems EDS 2012. 1. Brno: Litera Brno, 2012. p. 267-272. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P.; DALLAEVA, D. Identification of Micro-scale Defects in Crystalline Solar Cell Structure. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 532-539. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

BOGATYREVA, N.; MACKŮ, R. Non-destructive Characterization of Micro-sized Defects in the Solar Cell Structure. In Fracture mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 564-571. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

MACKŮ, R.; ŠICNER, J.; DALLAEVA, D. An Experimentally Based Characterization of Solar Cell Structure Defects by Means of Noise and Optical Activities Analysis. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: Research Center for power engineering progblems of the russian academy of sciences, 2012. p. 499-506. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V.; SADOVSKÝ, P. Analysis of excess noise sources in concrete composite materials and impact on electromagnetic emission measurement. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB. Montpellier: 2013. p. Th-P-12-1 (Th-P-12-4 p.)ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

ŠICNER, J.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; HOLCMAN, V. Noise and Local Diagnostics of Laser Notches on Silicon Solar Cells. In 2013 22nd International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF), IEEE Catalog Number CFP1392N-USB. Montpellier: 2013. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-0670-3.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Brno: VUTIUM, 2013. p. 215-215. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J.; HOLCMAN, V. Mechanical Induced Defects and Fractures in the Silicon Solar Cell Structure. Brno: VUTIUM, 2013. p. 216-216. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; ŠICNER, J. Influence of localized structure defects on the pn junction properties. Brno: VUTIUM, 2013. p. 203-203. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R. Noise and Optical Activities of Local Defects in Solar Cells pn Junctions. In ICNF2011: 2011 21st International Conference on Noise and Fluctuations. 1. Toronto, Kanada: IEEE, 2011. p. 409-412. ISBN: 978-1-4577-0191-7.
Detail

MACKŮ, R.; TRČKA, T.; HOLCMAN, V.; KOKTAVÝ, P. Experimental Studies of Excess Noise Sources in Concrete Based Materials as a Limiting Factor for Electromagnetic Emission Measurement. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 529-532. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; ŠICNER, J. Influence of localized structural defects on the pn junction properties. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 441-444. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠICNER, J.; ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Study of the Influence of Structural Defects on Properties of Silicon Solar Cells. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 1, p. 449-452. ISSN: 1013-9826.
Detail

KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R.; ŠICNER, J.: Metodika; Vyhodnocení změn parametrů solárních článků v důsledku laserového opracování. archiv Solartec s.r.o, archiv UFYZ, FEKT, VUT v Brně. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠKARVADA, P.; KOKTAVÝ, P.; ŠICNER, J.; TRČKA, T.; MACKŮ, R.: TPE2v1; Teplotně stabilizovaná elektroda TPE2v1. UFYZ, Technická 8. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty. (funkční vzorek)
Detail