Project detail

Integrated system for continual monitoring of choice mechanical devices in technological processes with usage acoustic emission

Duration: 01.10.2009 — 30.05.2013

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- whole funder (2009-10-01 - 2012-10-31)

On the project

Výzkum a ověření nových metod a vývoj systému pro diagnostiku a vyhodnocení signálů plně vzorkovaných signálů akustické emise (AE) v reálném čase.Využití signálu AE pro diagnostiku a monitorování stavu strojních součástí a technologických procesů.

Description in English
Research and check new methods and development of system for diagnostics and analyse full sampled signals of Acoustic Emission (AE) in real time.Usage AE signal for diagnostics and monitoring mechanicalstate of component and technological processes.

Keywords
akustická emise, nedestruktivní diagnostika, analýza signálu, diagnostika strojních součástí,

Key words in English
acoustic emission; non-destructive diagnostics; signal analysis; diagnostics of mechanical components; operating diagnostics

Mark

FR-TI1/371

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koula Václav, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2009-10-01 - 2013-05-30)

Results

MAZAL, P.; PAZDERA, L.; DVOŘÁČEK, J. Application of acoustic emission method in contact damage identification. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY, 2011, vol. 41, no. 1, p. 140-152. ISSN: 0268-1900.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Hodnocení stádií únavového poškozování využitím metody akustické emise v oblasti energetického průmyslu. All for Power, 2015, roč. 9, č. 3, s. 98-100. ISSN: 1802-8535.
Detail

MAZAL, P. ČSN EN 13477-2 Nedestruktivní zkoušení, Akustická emise, Charakterizace přístrojů, Část 2: Ověřování pracovní charakteristiky. Praha, CZ: ÚNMZ Praha, 2011. s. 1-29.
Detail

MAZAL, P. Diagnostika ložisek akustickou emisí. Praha: Business Media CZ, 2012. s. 22-22.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; SCHREIER, J. Analysis of Influence of Couplant on the Parameters of Acoustic Emission Signal. In 53rd International Conference of Machine Design Departments - Conference Proceedings. 2012. Brno: FSI VUT v Brně, 2012. s. 213-218. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitorování plastické deformace v raných stádiích únavového procesu užitím metody akustické emise. In Defektoskopie 2012 / NDE for Safety. 2012. Brno: VUT v Brně a ČNDT, 2012. s. 279-288. ISBN: 978-80-214-4609-0.
Detail

VLAŠIC, F.; KOULA, V.; MAZAL, P.; GEJDOŠ, P. Monitoring and Evaluation of Cyclic Damage in Preinitiation Stages of Fatigue Process Using Nondestructive Testing Methods. In Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission EWGAE 30/ ICAE 7 Granada, September 2012. 2012. Granada, Spain: University of Granada and EWGAE, 2012. p. 111-1 (111-13 p.)ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; HORT, F. Analysis of Surface Initiated Damage in Thrust Bearings with Acoustic Emission. In Proceedings 30th European Conference on Acoustic Emission Testing, 7th International Conference on Acoustic Emission. 2012. Granada, Spain: University of Granada, 2012. p. 114-1 (114-7 p.)ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

NOHÁL, L. Aplikace měřicího zařízení kontinuálně snímající signál akustické emise. In 52. Konference kateder částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí - sborník referátů. 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 170-174. ISBN: 978-80-248-2450-5.
Detail

HORT, F.; MAZAL, P. APPLICATION OF ACOUSTIC EMISSION FOR MEASURING OF CONTACT FATIGUE OF AXIAL BEARING. Engineering Mechanics, 2011, vol. 18, no. 2, p. 117-125. ISSN: 1802-1484.
Detail

HORT, F.; MAZAL, P. Application of acoustic emission for monitoring of bearing lifetime. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2012, vol. 5, no. 1, p. 65-72. ISSN: 1802-971X.
Detail

HORT, F.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Monitoring of Acoustic Emission Signal of Loaded Axial Bearings. Journal of Materials Science and Engineering A, 2011, vol. 2011, no. 5A, p. 717-724. ISSN: 1934-8959.
Detail

MAZAL, P.; HORT, F.; VLAŠIC, F. Acoustic Emission Diagnostics of Roller Bearings Damage. In Nondestructive Testing of Materials and Structures. Rilem Bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 411-418. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

HORT, F.; VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAZŮREK, I. DETEKCE POŠKOZENÍ AUTOMOBILOVÉ PŘEVODOVKY. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 21-25. ISSN: 1213-3825.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P. Identifikace poškození součástí automobilové převodovky metodou akustické emise. In NDE for Safety / Defektoskopie 2011. 2011. Brno: ČNDT, VUT v Brně, 2011. s. 107-114. ISBN: 978-80-214-4358-7.
Detail

BOHÁČOVÁ, M. Rešerše NDT metod používaných v letectví. NDT Welding Bulletin, 2011, roč. 21, č. 3, s. 11-18. ISSN: 1213-3825.
Detail

BOHÁČOVÁ, M. Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Všeobecné zásady ČSN EN ISO 15549. Praha: ÚNMZ Praha, 2011. s. 1-11.
Detail

BOHÁČOVÁ, M. Nové techniky kontroly a software v metodě vířivých proudů. NDT Welding Bulletin, 2012, roč. 21, č. 4, s. 38-41. ISSN: 1213-3825.
Detail

MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F.; KOULA, V. Possibilities of the damage diagnostics of gearboxes and bearings with acoustic emissions method. In Proceedings - 18th World Conference on Non-Destructive Testing. 2012. Durban: ndt.net, 2012. p. 651-658. ISBN: 978-0-620-52872-6.
Detail

HORT, F.; MAZAL, P.: Metoda AE RBDI; Identifikace vzniku poškození radiálních ložisek s využitím metody AE. VUT FSI Technicka 2, Brno, A3/110. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ČERNÝ, M.; MAZAL, P.: Systém VPDV; Systém verifikace parametrů dlouhých vlnovodů. VUT v Brně, FSI, Technická 2, A3/109. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1550. (funkční vzorek)
Detail

MAZAL, P.: HVD AE 1; Přípravek pro hodnocení vlivu drsnosti metodou AE. VUT v Brně, FSI, Technická 2, 61669 Brno, budova A3/109. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1862. (funkční vzorek)
Detail

MAZAL, P.: SSZCS 1; Systém pro srovnávací zkoušky citlivosti snímačů AE. VUT FSI, Technická 2, Brno, budova A3, laboratoř 109. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=195. (funkční vzorek)
Detail

HORT, F.; MAZAL, P.: KSEHL 2010; Kombinovaný systém experimentálního hodnocení životnosti radiálních ložisek. VUT v Brně, FSI, Technická 2, A3/110 Laboratoř životnosti ložisek. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1254. (funkční vzorek)
Detail

VIth Workshop "NDT in Progress". Průhonice (10.10.2011)
Detail