Project detail

Online sledování kontaktního poškozování

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2009

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2009-01-01 - 2009-12-31)

Mark

FRVŠ 1616/2009 G1

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hort Filip, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2009-01-01 - 2009-12-31)