Project detail

Diagnostika defektů v materiálech za použití nejnovějších defektoskopických metod

Duration: 01.01.2009 — 31.12.2012

Funding resources

Czech Science Foundation - Doktorské granty

- whole funder (2009-01-01 - 2012-12-31)

Mark

GD102/09/H074

Default language

Czech

People responsible

Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koktavý Pavel, prof. Ing., CSc. Ph.D. - fellow researcher
Martinek Jan, doc. Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Liedermann Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2009-01-01 - not assigned)

Results

MACKŮ, R. Extended electrical and thermal properties of single junction silicon solar cells. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 208-212. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

TRČKA, T. Characteristics of the improved set-up for electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Volume 595. Brno, 2010: NOVPRESS s.r.o, 2010. p. 139-143. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KNÁPEK, A. Cold Emission Cathodes Noise Characteristics. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010. Volume 5. Brno, 2010: NOVPRESS s.r.o, 2010. p. 94-98. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

ŠKARVADA, P. Advanced method of Scanning probe microscopy image restoration. In Proceedings of the 15th conference Student EEICT 2004 volume 3. Brno: NOVPRESS, 2009. p. 166-170. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

KOPECKÝ, M.; CHVÁTAL, M.; SEDLÁKOVÁ, V. Electron Transport in Ta Nanolayers: Application to Tantalum Capacitors. In Polymer Electronics and Nanotechnologies: towards System Integration. first. Koszykowa 75 00 662 Warsaw Poland: Piotr Firek, Ryszard Kisiel, 2011. p. 137-139. ISBN: 978-83-7207-874-2.
Detail

KNÁPEK, A. Fabrication and Noise Diagnostics of Schottky Cathodes. In Proceedings of the 15th Conference, Student EEICT 2009, Volume 3. nám. Republiky 15, 614 00, Brno: NOVPRESS, 2009. s. 142-146. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Diagnostika mechanicky zatěžovaných nevodivých materiálů prostřednictvím signálů elektromagnetické a akustické emise. In Diagnostika 09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 201-204. ISBN: 978-80-7043-793-3.
Detail

TOFEL, P.; ŠIKULA, J. ELECTRO-ULTRASONIC SPECTROSCOPY FOR TESTING QUALITY OF RESISTIVES MATERIALS. In Student EEICT 2009. 2009. p. 171-175. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

TRČKA, T. Continual multi-channel measurement of electromagnetic and acoustic emission signals in solid dielectric materials. In Proceedings of the 15th conference, Student EEICT 2009. nám. Republiky 15, 614 00 Brno: NOVPRESS s.r.o, 2009. p. 176-180. ISBN: 978-80-214-3869-9.
Detail

ŠKARVADA, P. Low radiant flux detection system for solar cell electroluminescence characterization. In proceedings of the 16th conference student eeict 2010 vol. 5. Brno: Novpress, 2010. p. 129-133. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Určení koncentračních profilů v solárních článcích. In Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. Brno: FEKT VUT v Brně, 2009. s. 168-171. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Improved electrical characterization of silicon solar cells based on noise spectroscopy in forward direction. In Proceedings of 24rd European Photovoltaic Solar Energy Conference. WIP-Renewable Energies, 2010. p. 484-488. ISBN: 3-936338-24-8.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P. Innovative electric model of n+p silicon solar cells. In Proceedings of 24rd European Photovoltaic Solar Energy Conference. WIP-Renewable Energies, 2010. p. 439-443. ISBN: 3-936338-24-8.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M. Mean Values of Absorption Coefficients of Air Thermal Plasma. In Proceedings of Second Forum of Young Researches. Izhevsk, Russia: Publishing House of Izhevsk Technical State University, 2010. p. 184-190. ISBN: 978-5-7526-0442-3.
Detail

BOGATYREVA, N. PLANCK AND ROSSELAND MEANS OF ABSORPTION COEFFICIENTS IN AIR. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 5. Brno: NOVPRESS s.r. o, 2010. p. 74-78. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

TRČKA, T. Využití signálů elektromagnetické a akustické emise pro diagnostiku mechanicky zatěžovaných pevných nevodivých látek. In Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. Brno: FEKT VUT v Brně, 2009. s. 289-292. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

ŠIK, O. Analysis of I-V characteristics of cadmium - telluride radiation detectors. In proceedings of the 16th conference student eeict 2010 vol. 5. Brno: Novpress, 2010. p. 124-128. ISBN: 978-80-214-4080-7.
Detail

KRČÁL, O.; KOKTAVÝ, P.; KNÁPEK, A. Noise Characterization Setup for Organic Field Effect Transistors. In IMAPS CS International Conference 2010 - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2010. p. 185-189. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P.; RAŠKA, M.; SADOVSKÝ, P. Diagnostics of Forward Biased Silicon Solar Cells Using Noise Spectroscopy. In Noise and Fluctuations, ICNF 2009. AIP conference proceedings. U.S.A.: American Institute of Physics, 2009. p. 145-148. ISBN: 978-0-7354-0665-0. ISSN: 0094-243X.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Spectral analysis of electromagnetic and acoustic emission stochastic signals. AIP conference proceedings, 2009, vol. 1129, no. 1, p. 655-658. ISSN: 0094-243X.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Diagnostika mechanicky namáhaných materiálů založená na kontinuálním záznamu elektromagnetické a akustické emise. In Dielectric and Insulating System in Electrical Engineering. 1. Bratislava, 2010: STU, 2010. s. 131-134. ISBN: 978-80-227-3366-3.
Detail

ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; RAŠKA, M. Noise of Reverse Biased Solar Cells. In Noise and Fluctuations ICNF2009. AIP conference proceedings. U.S.A.: American Institute of Physics, 2009. p. 391-394. ISBN: 978-0-7354-0665-0. ISSN: 0094-243X.
Detail

KNÁPEK, A.; GRMELA, L. Fabrication and noise diagnostics of the Schottky and cold emission cathodes covered by thick tungsten oxide layer. In IMAPS CS International Conference 2010 - Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 156-160. ISBN: 978-80-214-4138-5.
Detail

ŠKARVADA, P. Measurement induced solar cell defect characterization. In proceedings of the 17th conference student eeict 2011 vol. 3. Brno: Novpress, 2011. p. 386-390. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KNÁPEK, A.; GRMELA, L.; ŠIKULA, J. Noise Characterization of Cold Emission Cathodes with Epoxy Coating. In Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. p. 521-526. ISBN: 978-80-89347-05-6.
Detail

KNÁPEK, A. Current Stability Analysis of Cold-Emission Epoxy-Coated Cathodes. In Student EEICT, Proceedings of the 17th Conference, Volume 3. 2011. p. 346-350. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K. Dielectric properties of epoxy resins with TiO2 nanofillers. In Diagnostika '11. 1. University of West Bohemia: MK. Tisk, Plzeň, 2011, 2011. p. 113-117. ISBN: 978-80-261-0020-1.
Detail

KLAMPÁR, M. EPOXY RESIN WITH TITANIUM DIOXIDE NANOFILLER AND ITS DIELECTRIC PROPERTIES. In Proceedings of 9th international conference. 1. Brno: Brno: Atom,Ltd., 2011. p. 69-73. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

BOGATYREVA, N. MULTIGROUP METHOD OF THE SOLUTION OF RADIATION TRANSFER. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011 Volume 3. Brno: NOVPRESS,s.r.o., 2011. p. 311-315. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

TRČKA, T. Continual measurement of electromagnetic and acoustic emission signals for various loading conditions. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. Brno: NOVPRESS s.r.o, 2011. p. 391-395. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KLAMPÁR, M.; CSÉFALVAY, G. A System for Safe Overtaking. In Proceedings of the 17th Conference STUDENT EEICT 2011. 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. p. 341-345. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

PARAČKA, P.; KOKTAVÝ, P.; KNÁPEK, A. Korelace mezi optickými a elektrickými projevy solárních článků. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 10, s. 296-298. ISSN: 0447-6441.
Detail

KNÁPEK, A.; PARAČKA, P.; CHVÁTAL, M. Technologie výroby Schottkyho emisních katod zdokonalenou metodou elektrolytického leptání. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 5, s. 139-141. ISSN: 0447-6441.
Detail

TOFEL, P.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; TRČKA, T. Electro Ultrasonic Spectroscopy of Magnesium Composites. Jemná mechanika a optika, 2010, vol. 55, no. 5/2010, p. 142-144. ISSN: 0447-6441.
Detail

KNÁPEK, A.; KRČÁL, O.; GRMELA, L. Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

CHVÁTAL, M.; ŠIKULA, J.; SEDLÁKOVÁ, V.; KNÁPEK, A. Measurements and Theoretical Approximations of VA Characteristics MOSFETs. Jemná mechanika a optika, 2009, vol. 54, no. 10, p. 278-279. ISSN: 0447-6441.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Problematika transformace signálů elektromagnetické a akustické emise do frekvenční oblasti. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 2, s. 57-59. ISSN: 0447-6441.
Detail

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 291-293. ISSN: 0447-6441.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P. Electromagnetic and acoustic emission signals continual measurement and real time processing. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1802-4564.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; TOFEL, P. Electromagnetic and acoustic emission signals real-time measurement, processing and data evaluation. Key Engineering Materials (print), 2011, vol. 465, no. 1, p. 332-335. ISSN: 1013-9826.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Mean absorption coefficients of air plasmas. Journal of Physics: Conference Series, 2011, vol. 275, no. 1, p. 1-10. ISSN: 1742-6596.
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Modely vývoje trhlin při mechanickém zatěžování pevných látek. Jemná mechanika a optika, 2010, roč. 55, č. 6, s. 171-174. ISSN: 0447-6441.
Detail

KNÁPEK, A.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P. Analysis of Electromagnetic and Acoustic Emission in Solid Dielectric Materials. Book of Abstracts, IMA 2009 Conference, Athens, October 2009. National and Kapodistrian University of Athens, 2009. p. 170-170.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Aproximate Description of Radiation Transfer in Electric Arc Plasma. In Proceedings of XIXth Symposium on Physics of Switching Arc, Invited and Contributed Papers. Brno - Letohrad: UVEE FEKT VUT v Brně, OEZ Letohrad, 2011. p. 117-120. ISBN: 978-80-214-4293-1.
Detail

CSÉFALVAY, G. Acoustic Emission Sources and their Classification Using Dimensionality Reduction Methods. ICPS '11 Conference Handbook. Budapest: Association of Hungarian Physics Students, 2011. p. 28-29.
Detail

SPOHNER, M. Study of perspective insulating liquids properties. In Proceedings of the 17th conference, Student EEICT 2011 - Volume 2. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2011. s. 211-213. ISBN: 978-80-214-4272-6.
Detail

SPOHNER, M. The Influence of Humidity and Temperature on Ceramic Materials Properties. In Proceedings of the 15th conference, Student EEICT 2009 - Volume 1. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 141-143. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

SPOHNER, M. Studium změn vlastností přírodních a syntetických olejů v porovnání s ropnými oleji. In Elektrotechnika a informatika 2011 část první – Elektrotechnika. Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 123-126. ISBN: 978-80-261-0016-4.
Detail

KLAMPÁR, M.; SZŐCS, J. DESIGN OF COMMUNICATION SYSTEM AMONG MOVING VEHICLES. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. 1. Brno: Litera BRNO, 2012. p. 258-262. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLAMPÁR, M.;. METHODS OF PRODUCTION OF SAMPLES FOR DIELECTRIC SPECTROSCOPY. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012. 1. Brno: Litera BRNO, 2012. p. 253-257. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K. Dielectric Relaxation Spectroscopy of Epoxy Resins with TiO2, Al2O3, WO3 and SiO2 Nanofillers. In 2012 IEEE. 1. Puerto Rico: Tzem, 2012. p. 637-640. ISBN: 978-1-4673-0487-0.
Detail

CSÉFALVAY, G. Correlation Analysis of Artificial Acoustic Emission Signal Parameters and Features. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 234-238. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

KNÁPEK, A. Emission Current Fluctuations vs. Beam Lightning of the Field-Emission Cathode. In Student EEICT - Proceedings of the 18th Conference vol.3. Brno: Litera Brno, 2012. p. 263-267. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SPOHNER, M. Comparison of Mineral Oil with Natural and Synthetic Oils. In Proceedings of the 18th Conference STUDENT EEICT 2012 Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 283-287. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SPOHNER, M. Study of properties of electrical insulating oils and components of natural oils. In Proceedings of the 16th International Scientific Student Conferenece POSTER 2012. Acta Polytechnica. Printmedia, Oderská 333/5, 196 00 Prague 9, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 100-105. ISBN: 978-80-01-05043-9. ISSN: 1210-2709.
Detail

KNÁPEK, A.; GRMELA, L.; ŠIKULA, J.; ŠIK, O. Cold field-emission cathode noise analysis. METROL MEAS SYST, 2012, vol. 2012, no. 2, p. 417-422. ISSN: 0860-8229.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V. Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů. In OZE 2012. Kouty nad Desnou: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-85990-21-8.
Detail

BOGATYREVA, N. PLANCK AND ROSSELAND MEANS OF ABSORPTION COEFFICIENTS IN SF6. In Proceedings of the 18th Conference Student EEICT 2012. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 229-233. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

VONDRA, M. ENHANCED SENSING BY USING NOISE MEASUREMENT WITH POLYPYRROLE-COATED QCM. In Student EEICT 2012 Proceedings of the 18th conference Volume 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 308-312. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

ŠICNER, J. Optical and Thermal Activities of Micro-Sized Local Defects on the Edges of Silicon Solar Cells. In proceedings of the 16th conference student eeict 2012 vol. 3. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 288-292. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

SPOHNER, M.; FRK, M.; LIEDERMANN, K. Study of electrical and rheological properties of natural and other oils. In International Symposium on Electrical Insulation. Conference Record of IEEE International Symposium on Electrical Insulation. 1. Puerto Rico: Tzem, 2012. p. 30-33. ISBN: 978-1-4673-0488-7. ISSN: 0164-2006.
Detail

VONDRA, M. Electrical characteristics of QCM sensor for a large range of concentration. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2012. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 355-359. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P.; MACKŮ, R. MICRO-SIZED LOCAL DEFECTS ON THE EDGES OF SILICON SOLAR CELLS. In Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2012. 1. Brno: LITERA, 2012. p. 95-100. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

TRČKA, T. Failure Detection in Cementitious Composites by the Electromagnetic and Acoustic Emission. In Student EEICT - Proceedings of the 18th Conference vol.3. Brno: Litera Brno, 2012. p. 298-302. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Use of Electromagnetic and Acoustic Emission in Failure Monitoring of Cementitious Composites. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 530-537. ISBN: 978-80-214-3692-3.
Detail

KLAMPÁR, M.; LIEDERMANN, K.; KNÁPEK, A.; PALAI-DANY, T. NEW TECHNIQUE FOR THE PRODUCTION AND PREPARATION OF SAMPLES. In New Trends in Physics, Nové trendy ve fyzice NTF 2012. Brno: Vysoké učení technické, 2012. s. 47-50. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

CSÉFALVAY, G.; SEDLÁK, P. Experimental Study on Feature Selection Using Artificial AE Sources. In 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission - Proceedings. Granada: University of Granada, 2012. p. 819-825. ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; BOGATYREVA, N. CALCULATION OF RADIATION TRANSFER IN SF6 ARC PLASMAS USING THE P1-APPROXIMATION. In Contributed Papers & Abstracts of Invited Lectures and Progress Reports of the 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Novi Sad, Srbsko: University of Novi Sad, 2012. p. 139-142. ISBN: 978-86-7031-242-5.
Detail

VONDRA, M. EQUIVALENT CIRCUIT OF POLYPYRROLE-BASED QCM. In New Trends In Physics - Proceedings of the conference. Brno Česká republika: Litera Brno, 2012. p. 195-198. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

BARTLOVÁ, M.; BOGATYREVA, N.; AUBRECHT, V. APPROXIMATE DESCRIPTION OF RADIATION TRANSFER IN THE ARC PLASMAS OF SF6 AND PTFE MIXTURES. In New trends in physics NTF 2012, Proc. of the conference. Brno: Dept. of Physics FEEC, BUT, 2012. p. 115-118. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

SEDLÁKOVÁ, V.; MAJZNER, J.; SEDLÁK, P.; KOPECKÝ, M.; ŠIKULA, J.; SANTO-ZARNIK, M.; BELAVIC, D.; HROVAT, M. Evaluation of piezoresistive ceramic pressure sensors using noise measurements. Informacije MIDEM, 2012, vol. 42, no. 2, p. 109-114. ISSN: 0352-9045.
Detail

SPOHNER, M.; LIEDERMANN, K. Analysis of properties natural oils and methyl esters contained in natural oils. In New Trends in Physics, NTF2012, Proceedings of the conference. Brno: 2012. p. 77-80. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M. Perenos energii izlucheniya v duge plazmy. Vestnik Izhevsk State Technical University, 2012, roč. 53, č. 1, s. 82-85. ISSN: 1813-7903.
Detail

ŠICNER, J.; MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P. MICRO - SIZED LOCAL DEFECTS ON THE EDGE OF SILICON SOLAR CELLS AND THEIR OPTICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS. In New trends in physics Proceedings of the conference. Brno: Litera, 2012. p. 73-76. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

SEDLÁK, P.; ŠIKULA, J.; VONDRA, M.; MAJZNER, J. Kinetics of Water Evaporation Measured by QCM Sensor. In Proceedings EDS 2012. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 261-267. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

ŠICNER, J.; KOKTAVÝ, P.; DALLAEVA, D. Identification of Micro-scale Defects in Crystalline Solar Cell Structure. In Fracture Mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 532-539. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

TRČKA, T.; KOKTAVÝ, P.; KNÁPEK, A. Failure Monitoring of Mechanically Loaded Concrete Blocks by Electromagnetic and Acoustic Emission Methods. In New Trends in Physics, NTF2012, Proceedings of the conference. první. Brno: 2012. s. 86-89. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

BOGATYREVA, N. ABSORPTION PROPERTIES OF MIXTURES OF SF6 + PTFE ARC PLASMAS. In NEW TRENDS IN PHYSICS NOVÉ TRENDY VE FYZICE NTF 2012 Proceedings of the Conference. Brno: Department of Physics FEEC Brno University of Technology, 2012. p. 119-122. ISBN: 978-80-214-4594-9.
Detail

BOGATYREVA, N.; MACKŮ, R. Non-destructive Characterization of Micro-sized Defects in the Solar Cell Structure. In Fracture mechanics for Durability, Reliability and Safety. Kazaň: 2012. p. 564-571. ISBN: 978-5-905576-18-8.
Detail

CSÉFALVAY, G. Continuous Acoustic Emission Record System. In EDS '12 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. p. 289-293. ISBN: 978-80-214-4539-0.
Detail

BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; BOGATYREVA, N.; HOLCMAN, V. Multigroup Approximation of Radiation Transfer in SF6 Arc Plasmas. Acta Polytechnica (on-line), 2013, vol. 2013, no. 2, p. 98-102. ISSN: 1805-2363.
Detail

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.; HOLCMAN, V. Mean Absorption Coefficients for SF6 + PTFE Arc Plasmas. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, vol. 4, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

TRČKA, T.: software pro měření; Software pro dlouhodobá měření parametrů kondenzátorů. http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-dlouhodoba-mereni-parametru-kondenzatoruv. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/produkty/software-pro-dlouhodoba-mereni-parametru-kondenzatoru. (software)
Detail

ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.: PCSv1; Photon counting měřící software - PCS. Laboratoř UFYZ, Technická 8, Brno. URL: http://www.ufyz.feec.vutbr.cz/index.php?lang=1&page=86. (software)
Detail