Project detail

Inovace laboratoře dielektrické relaxační spektroskopie

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2008

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2008-01-01 - 2008-12-31)

On the project

Obnova laboratoře dielektrické spektroskopie

Description in English
Obnova laboratoře dielektrické spektroskopie

Mark

1417 F1a

Default language

Czech

People responsible

Holcman Vladimír, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Liedermann Karel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Physics
- (2008-01-01 - not assigned)