Project detail

Elektronické studijní opory pro výuku matematiky na FSI VUT v Brně

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Mark

FRVŠ 512/2007

Default language

Czech

People responsible

Čermák Jan, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Mathematics
- (2007-12-14 - not assigned)