Project detail

Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Doktorský projekt Grantové agentury ČR č. 102/08/H027. 2008 - 2011

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2011

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2008-01-01 - 2011-12-31)

Mark

GD102/08/H027

Default language

Czech

People responsible

Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2007-03-23 - not assigned)

Results

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. MATLAB Simulation of DVB-H Transmission under Different Transmission Conditions. In Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: RT Systems, s.r.o., 2010. p. 81-87. ISBN: 978-80-970519-0-7.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. Estimating Peak SNR Without Reference for Real H.264/AVC Sequence Intra Frames. In Proceedings of the 18th International Conference Radioelektronika 2008. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2008. p. 55-58. ISBN: 978-1-4244-2087-2.
Detail

VÍDENKA, R.; SVAČINA, J.; DŘÍNOVSKÝ, J. EM disturbance source position effect on measured field strength. In Proceedings of the 14th Conference on Microwave Techniques Comite 2008. Praha: 2008. p. 343-346. ISBN: 978-1-4244-2137-4.
Detail

ŠOTNER, R. MULTIFUNCTIONAL BIQUAD WITH ELECTRONIC ADJUSTABLE PARAMETERS. In Proceedings of the 14th Conference Student EEICT 2008. 1. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2008. s. 53-55. ISBN: 978-80-214-3615-2.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. Estimating H.264/AVC Video PSNR Without Reference Using the Artificial Neural Network Approach. In Sigmap 2008 International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications Proceedings. Porto: INSTICC, 2008. p. 244-250. ISBN: 978-989-8111-60-9.
Detail

SLANINA, M.; ŠIMÍČEK, P. Modifikace SSIM indexu pro hodnocení kvality obrazu s využitím umělé neuronové sítě. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 244-247. ISBN: 978-80-214-3709-8.
Detail

ŠOTNER, R. Různé aplikace nekaskádní struktury 3. řádu. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2008. 2008. s. 15-18. ISBN: 978-80-214-3753-1.
Detail

ŠOTNER, R.; DOSTÁL, T. Multifunctional 4th order tuned active filter. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2008. 2008. p. 17-18. ISBN: 978-3-200-01612-5.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŠTUKAVEC, R. Portable and Mobile TV Transmission over Fading Channels. In Proceedings of the PIMRC 2008 Conference (CD-ROM). Cannes, France: IEEE France Section, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-2644-7.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Influence of the Transmission Channel Type and Error Correction on DVB-T Error Rates. In Proceedings ELMAR 2008. Zadar, Croatia: University of Zagreb, 2008. p. 177-180. ISBN: 978-953-7044-06-0.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Digital Terrestrial Television Broadcasting Error Rate Measurement. In Proceedings of the 18th International Conference Radioelektronika 2008. Praha: Czechoslovakia section IEEE, 2008. p. 191-194. ISBN: 978-1-4244-2087-2.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z. Symbolický model DC-DC konvertoru. In Zborník příspěvků konference Zvůle 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 115-118. ISBN: 978-80-214-3709-8.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KŘIVÁK, P.; DORDOVÁ, L. Dual Optical Wireless Test Link. In Free-Space Laser Communications VIII. San Diego, CA, USA: SPIE, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-8194-7311-0.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŠTUKAVEC, R. DVB-T Performance in Standard Fading Channels Profiles. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 119-122. ISBN: 978-80-214-3709-8.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T Performance in Gaussian Channel using Hierarchical Modulation. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2008. Zvůle: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 264-267. ISBN: 978-80-214-3709-8.
Detail

VALENTA, V.; FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.; BAUDOIN, G.; VILLEGAS, M. Towards Cognitive Radio Networks: Spectrum Utilization Measurements in Suburb Environment. In 2009 IEEE Radio and Wireless Symposium Proceedings. San Diego, USA: 2009. p. 352-355. ISBN: 978-1-4244-2698-0.
Detail

SLANINA, M. No-Reference Estimation of Coding PSNR in Compressed Video Sequences. In Sborník o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2008. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2008. p. 47-50. ISBN: 978-80-214-3753-1.
Detail

SLEZÁK, J.; ŠOTNER, R. Circuit Synthesis Using Admittance Network Modification in MATLAB. In Proceedings of the 16 International Conference, MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS MIXDES 2009. 1. Lodz, Poland: Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Lodz, 2009. s. 613-617. ISBN: 978-83-928756-0-4.
Detail

POLÁK, L. Simulation of the DVB-H Transmission in MATLAB. In Proceedings of the 16th Conference STUDENT EEICT 2010. Brno, Česká republika: NOVPRESS s.r.o., Brno, 2010. p. 37-41. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Zjednodušené ekvivalentní obvody pro reálný model EMI filtru. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Božetěchova 133, Brno: MJ servis, spol. sr.o., 2009. s. 137-140. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

PETRŽELA, J.; VYSKOČIL, P.; PROKOPEC, J. Fundamental oscillators based on diamond transistors. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: FEEC BUT, 2010. p. 217-220. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

KINCL, Z. Analýza spolehlivosti spínaného zdroje. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: VUT FEKT UREL, 2009. s. 107-110. ISBN: 978-80-214-3753-1.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Influence of Mirroring of Current Output Responses through Grounded Passive Elements. In Proceedings of the 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: MJ servis, spol. s r. o., Božetěchova 133, 612 00, Brno, 2010. p. 177-180. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection for Band-Pass Filters. In 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2010. p. 173-176. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Simulace digitálních televizních systémů v prostředí Matlab. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 48-51. ISBN: 978-80-214-4017-3.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V. Application Optimization to Search Values of Spurious Elements of EMI Filters. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. Lodz: 2010. p. 505-509. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ŠEVČÍK, B. High-Speed Serial Differential Signaling Links with Commercial Equalizer. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. MJ Servis, spol. s r. o., Bozetechova 133, 612 00, Brno, Czech Republic: 2010. p. 191-194. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Multiplatform Library Configuration and Tuning Tool for Multiprocessor System on Chip. In Proceedings of 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2010. p. 195-198. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Design -Time Configurable Processor Basic Structure. In Proceedings of the 13th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, Austria, 2010. p. 119-120. ISBN: 978-1-4244-6610-8.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Tunable Oscillator Using Two CCTA-s and Only Grounded Passive Elements. In 9th International Conference on Environment and Electrical Engineering 2010. 2010. p. 447-450. ISBN: 978-1-4244-5371-9.
Detail

STANČÍK, P.; ŘÍČNÝ, V. Software for Camera Calibration and 3D Points Reconstruction in Stereophotogrammetry. In Proceedings of the International Scientific Conference (IEEE Region 8) EUROCON 2009. Saint-Petersburg (RU): 2009. p. 1169-1175. ISBN: 978-1-4244-3861-7.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Evropské distribuční platformy digitální televize druhé generace. In Digitalizace - elektronický sborník konference Digitalizace pořádané IIR -Institute for International Research) v Praze 10.-11.2.2009. 1. Praha: IIR Praha, 2009. s. 6 (2O s.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

ŠOTNER, R. Aplikace netradičních aktivních funkčních bloků v komunikační technice a ve zpracování signálů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2009. Brno: 2009. s. 23-26. ISBN: 978-80-214-4017-3.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Aplikace pro simulaci vysílání DVB-T využívající Communication Toolbox. In 17. Annual Conference Proceedings of Tecnical Computing Prague 2009. Praha: Humusoft s.r.o., 2009. s. 101-105. ISBN: 978-80-7080-733-0.
Detail

HÜTTL, O.; KRATOCHVÍL, T. DVB-H and DVB-SH Digital TV Broadcasting and its Transmission Channel Environments. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 341-344. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of the DVB-H Channel Coding and Transmission in MATLAB. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 57-60. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Universal Mixed-mode Multi-loop Video Filter Employing Diamond Transistors and Buffers. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. Technical University of Lodz, Poland: 2010. p. 441-446. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Multifunctional Electronically Tunable Current Mode Biquad Using Commercially Available Current Conveyors. In Proceedings of the 16th International Conference MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS MIXDES 2009, Lodz, Poland 25 - 27 June. Technical University of Lodz, Poland: 2009. p. 652-655. ISBN: 978-83-928756-0-4.
Detail

KOVÁŘ, J. SYMBOLIC SOLUTION OF TRANSIENT FUNCTION OF DC-DC CONVERTERS. In Zborník příspěvků konference Králíky 2009. 1. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 156-159. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

POVALAČ, A.; ZAMAZAL, M.; ŠEBESTA, J. Firmware Design for a Multi-Protocol UHF RFID Reader. In Proceedings of the 20th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2010. Brno: 2010. p. 199-202. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Performance of Hiearichcal Modulation in DVB-T. In Proceedings of 20th International Conference Radioelektronika 2010. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 49-52. ISBN: 978-1-4244-6319-0.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-T Transmission in Matlab. In Proceedings of the 32nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics MIPRO 2009. Rijeka, Croatia: MIPRO Croatian Society (MIPRO HU), 2009. p. 226-229. ISBN: 978-953-233-043-4.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Matlab Simulation of the DVB-T Transmission. In Proceedings of the 19th International Conference Radioelektornika 2009. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009. p. 315-318. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

HRUBOŠ, Z.; ŠOTNER, R. Practical Tests of Current Follower Based on Discrete Commercially Available Transistors. In Proceedings of the 16th Conference Student EEICT 2010 Volume 4. 4. Brno: NOVPRESS s.r.o. nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2010. p. 17-21. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

KOVÁŘ, J.; BIOLEK, D.; KOLKA, Z. Comparison of Averaging and Harmonic Balance Methods for Switched DC-DC Converters. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. wroclaw: 2010. p. 402-407. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Měření vzájemné fáze pomocí konvoluce. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Brno: Studentská sekce IEEE VUT v Brně, 2009. s. 18-21. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

POVALAČ, A. Prostorová identifikace RFID etiket v pásmu UHF. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2009. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2009. s. 80-83. ISBN: 978-80-214-4017-3.
Detail

VÍDENKA, R. Některé otázky předcertikačních testů EMC. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2009. Brno: 2009. s. 115-118. ISBN: 978-80-214-4017-3.
Detail

POVALAČ, K.; MARŠÁLEK, R. Adjusting of the Multicarrier Communication System Using Binary Particle Swarm Optimization. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. 2009. p. 251-254. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

ŠOTNER, R. Více-výstupový řiditelný proudový konvejor druhé generace MO-CCCII: Vhodný blok pro aplikace v proudovém módu. In Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009. 2009. s. 277-280. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

KOLKA, Z.; KŘIVÁK, P.; KOVÁŘ, J. Adaptive Voltage Source for Avalanche Photodiodes. In Proc. of Radioelektronika 2009. Bratislava: STU Bratislava, 2009. p. 123-126. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

VÍDENKA, R.; SVAČINA, J. Dealing with Ambient Disturbing Signals at Pre-compliance Test Sites. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Brno: 2009. p. 271-274. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

POLÁK, L. Simulation of Multipath Propagation of Multistate Modulations. In 17th Annual Conference Proceedings of Tecnical Computing Prague TCP 2009. Praha: Humusoft, s.r.o., 2009. p. 83-88. ISBN: 978-80-7080-733-0.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Comparison of KHN Biquads Using Diamond Transistors and Buffers in Voltage and Current Mode. In Proceedings of the 15th conference STUDENT EEICT 2009. 2009. p. 289-293. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

KEJÍK, Z. MODELS OF EMC FILTERS. In Student EEICT 2009. 1. Brno: FEKT, VUT, 2009. s. 32-34. ISBN: 978-80-214-3870-5.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J. Current Mode Tunable KHN Filter Based on Controlled MO-CFTAs. In 3rd International Conference on Signals, Circuits and Systems SCS2009. Djerba, Tunis: 2009. p. 521-524. ISBN: 978-1-4244-4397-0.
Detail

POVALAČ, A. Přímá číslicová syntéza s obvodem AD9951. In Proceedings of the 15th Conference Student EEICT. FEKT VUT v Brně: 2009. s. 44-46. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. Phase-shift Oscillators Using BOTAs. In Proceedings of the 18th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2009 (ISSN: 1581-4572). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovinsko: 2009. p. 28-31. ISSN: 1581-4572.
Detail

BLUMENSTEIN, J. The Impact of The Saleh Nonlinearity on The 2D Spreading Based System Signals with High Envelope Fluctuations. In ICECom 2010, Conference Proceedings (CD-ROM). Dubrovnik, Croatia: KoREMA, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-953-6037-58-2.
Detail

KEJÍK, Z. Obvodové řešení modelu EMI filtru. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. 1. Brno, Božetěchova: MJ Servis s.r.o, 2009. s. 103-106. ISBN: 978-80-214-4017-3.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Design and Optimization of ColdFire CPU Arithmetic Logical Unit. In Proceedings of 16th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Lodz (Poland): 2009. p. 699-702. ISBN: 978-83-928756-0-4.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Electronically-controlled multifunctional current mode filter based on commercially available current conveyors and buffers. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. 2009. p. 309-312. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Binary Division Algorithm and Implementation in VHDL. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava (Slovakia): 2009. p. 87-90. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. ANALOG BEHAVIORAL MODELING OF THE MULTIFUNCTIONAL FILTER WITH CURRENT CONVEYORS. In ICSC - Seventh International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments. 2009. s. 135-138. ISBN: 978-80-7314-163-9.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Comparison of Turbulent Attenuation Determined by Rytov and Available Power Method. In Proceedings of CLEO/PACIFIC RIM 2009- THE 8th PACIFIC RIM CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS. Shanghai, China: 2009. p. 1-2. ISBN: 978-1-4244-3829-7.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z. Ethernet Bridge for FSO Links. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. Bratislava, Slovensko: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2009. p. 223-226. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

ŠEVČÍK, B. Modeling Adaptive Techniques in High-Speed Communication Systems. In Proceedings of the 16th conference student EEICT 2010. 2010. p. 42-47. ISBN: 978-80-214-4079-1.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Free Space Optical Link Range Determination on the Basis of Meteorological Visibility. In Proceedings of 19th International Conference Radioelektronika 2009. 2009. p. 333-336. ISBN: 978-80-214-3865-1.
Detail

POLÁK, L. DVB-H and DVB-SH Digital TV Broadcasting Standards and their Characteristics Comparison. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. p. 40-43. ISBN: 978-80-214-3753-1.
Detail

ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, R. VÍCE-VÝSTUPOVÝ TRANSKONDUKTOR A JEHO APLIKACE V UNIVERZÁLNÍM KHN FILTRU. In Proceedings of 3rd Conference of PhD. Students KONDOR 2009. 2009. s. 35-38. ISBN: 978-80-8075-395-5.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; ŠEBELA, R. NAPĚTÍM ŘÍDITELNÝ BIKVAD S PROUDOVÝMI NÁSOBIČKAMI A SLEDOVAČI. In Proceedings of 3rd Conference of PhD. Students KONDOR 2009. Trencianske Jastrabie, Slovakia: 2009. s. 185-188. ISBN: 978-80-8075-395-5.
Detail

ŠEVČÍK, B. Modeling and Signal Integrity Testing of Digital Potentiometers. In Proceedings of the 17th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2010. 2010. p. 570-575. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Symbolic Analysis of DC-DC Converters Using Generalized Averaged Model of PWM Switch. In Proceedings of the 16th International Conference MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS MIXDES 2009. Lódź: Technical University of Lódź, 2009. p. 577-580. ISBN: 978-83-928756-0-4.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; KEJÍK, Z.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. Verification of Alternative Measurement System for EMI Filters Worst-case Evaluation. In Proceedings of XVIII Telecommunications Forum - TELFOR 2010. 1. Bělehrad: 2010. p. 914-918. ISBN: 978-86-7466-392-9.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Comparison of the DVB-S and DVB-S2 satellite digital television transmission. In Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava: RT Systems, s.r.o., 2010. p. 52-57. ISBN: 978-80-970519-0-7.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Analysis and Modeling of Signal Integrity Problems in the Serial Communication Devices. In Mathematical Models for Engineering Science. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: 2010. p. 172-178. ISBN: 978-960-474-252-3.
Detail

BOLEČEK, L. Stereofotogrammetrické systémy. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. první. Brno: MJ Servis s.r.o, 2010. s. 38-41. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-H Transmission in Gaussian and Fading Channels. In Proceedings ELMAR-2010. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2010. p. 231-234. ISBN: 978-953-7044-11-4.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Signal Integrity Problems in the Design of High-Speed Serial Comunication Device. In 33rd International Conference on TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP - 2010. 2010. p. 426-431. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Modeling of Nonuniform Multiconductor Transmission Lines via Wendroff Method. In Proceedings of the International Conference on Mathematical Models for Engineering Science (MMES 10). Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: 2010. p. 130-133. ISBN: 978-960-474-252-3.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Transmission of the DVB-H in Mobile TV Mode over Fading Channels. In The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP 2010. Baden near Vienna, Austria: Vysoké učení technické, 2010. p. 377-381. ISBN: 978-963-88981-0-4.
Detail

POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase of Arrival Ranging Method for UHF RFID Tags Using Instantaneous Frequency Measurement. In ICECom 2010, Conference Proceedings (CD-ROM). Dubrovnik, Croatia: KoREMA, 2010. p. 1-4. ISBN: 978-953-6037-58-2.
Detail

ŠEVČÍK, B. Signal Integrity Analysis and Optimization of Transmission Line in GHz Frequency Band. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Brno: MJ Servis s.r.o., Božetěchova 133, 612 00, Brno, 2010. s. 121-124. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

ŠOTNER, R. Netradiční aktivní funkční bloky a elektronické řízení ve zpracování signálů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2010. Brno: MJ Servis s.r.o., Božetěchova 133, 612 00, Brno, 2010. s. 21-24. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

POVALAČ, A. Měření vzdálenosti UHF RFID tagů s využitím fáze přijatého signálu. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2010. Brno: FEKT VUT v Brně, 2010. s. 82-85. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; KEJÍK, Z.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. Simulation of Alternative Measurement System for EMI Filters Worst-case Identification. In Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices. 1. Tenerife, Španělsko: WSEAS, 2010. p. 121-125. ISBN: 978-960-474-250-9.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Dvoupásmová anténa pro globální navigační satelitní systém. In Proceedings of the 15th Conference STUDENT EEICT 2009 Volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2009. s. 41-43. ISBN: 978-80-214-3868-2.
Detail

BLUMENSTEIN, J. Channel Estimation in 2D Spreading Based Systems. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027. UREL FEKT VUT v Brně, 2010. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

ZACHAR, J. Modely pasivních filtrů pomocí rozprostřených parametrů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Brno: MJ servis, 2010. s. 93-95. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

POLÁK, L. DVB-H TV Broadcasting in Fading Transmission Channels. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 50-53. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Dvoupásmová anténa pro GNSS. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2010. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2010. s. 18-20. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

KEJÍK, Z. Optimalizace modelu odrušovacího filtru s využitím zlomových kmitočtů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. 1. Brno: MJ Servis, 2010. s. 101-105. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

ŠOTNER, R.; KINCL, Z. Multifunctional multiloop 4th order active filter based on transconductors, buffers and operational amplifiers. In Proceedings of 8th International Conference Králíky 2010. 2010. p. 138-141. ISBN: 978-80-214-4139-2.
Detail

KINCL, Z. Testování analogových obvodů. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT, 2010. s. 105-108. ISBN: 978-80-214-4190-3.
Detail

ZELINKA, P.; SIGMUND, M. Automatic Vocal Effort Detection for Reliable Speech Recognition. In Proceedings of the 2010 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP 2010). Kittilä: 2010. p. 349-354. ISBN: 978-1-4244-7876-7.
Detail

KALLER, O.; BOLEČEK, L.; KRATOCHVÍL, T. Profilometry scaning for correction of 3D images depth map estimation. In Proceedings of the 53rd International Symposium ELMAR-2011. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2011. p. 119-122. ISBN: 978-953-7044-12-1.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Simulation of MTLs via Wendroff Method Combined with Modified Nodal Analysis. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2011. p. 207-210. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH-A Transmission in Gaussian and Mobile Fading Channels. In Proceedings of the 53rd International Symposium ELMAR-2011. ITG, Zagreb. Zadar, Croatia: ITG, Zagreb, 2011. p. 265-268. ISBN: 978-953-7044-12-1.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; ŠEVČÍK, B.; KINCL, Z.; DOSTÁL, T.; BAŠTA, M. Voltage Controllable Oscillator Based on Current Amplifiers and Voltage Buffer. In Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems 2011. 2011. p. 384-389. ISBN: 978-83-932075-1-0.
Detail

ŠEVČÍK, B.; DVOŘÁK, R.; ŠPORIK, V. Analysis of Time-Domain Pre-Emphasis Method For High-Speed VLSI Systems. In Proceedings of the 17th conference student EEICT 2011, volume 3. Brno: 2011. p. 66-70. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KINCL, Z.; ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z. APPLICATION OF CURRENT-MODE MULTIPLIERS IN ADJUSTABLE OSCILLATOR. In Proceedings of the 17th Conference EEICT. Brno, Czech Republic: NOVPRESS, 2011. p. 46-50. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; HRUBOŠ, Z. Analog implementation of Gotthans-Petrzela oscillator with virtual equilibria. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: 2011. p. 53-56. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L.; KUBÍČEK, M.; ŠOTNER, R. Adaptive Time-Domain Pre-Emphasis Technique for Multi-Gigabit VLSI Systems. In Proceedings of the 18th International Conference MIXDES 2011 MIXED DESIGN OF INTEGRATEDCIRCUITS AND SYSTEMS. Gliwice, Poland: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-83-932075-1-0.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Comparative Study of Transmitter Pre-Emphasis Methods For More Complex Channel Transfer Function. In Proceedings of IMAPS CS International Conference EDS 2011. Brno, Czech Repubic: 2011. p. 115-121. ISBN: 978-80-214-4303-7.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. Advanced parallel processing of Lyapunov exponents verified by practical circuit. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: 2011. p. 405-408. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Application of Pulse-Width Modulated Pre-Emphasis in Closely-Spaced Transmission Lines with Additional Discontinuities. In EUROCON2011, IEEE R8 International Conference on Computer as a Tool. Portugal, Lisboa: 2011. p. 369-373. ISBN: 978-1-4244-7485-1.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z.; ŠOTNER, R. Simple Method for Test Frequency Selection using Tolerance Analysis. In Proceedings of the 18th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems 2011. Gliwice: 2011. p. 511-515. ISBN: 978-83-932075-1-0.
Detail

ZACHAR, J.; KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J. Model of EMI Filter for Asymmetrical Measurement Setup in Standard Method. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 537-540. ISBN: 978-83-932075-0-3.
Detail

POLÁK, L. Forward Error Correction of the Standard DVB-SH and its Simulation in Matlab. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 61-65. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH Digital Television Transmission and its Simulation in MATLAB. In In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 75-78. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Hyper stereo base cameras setting for widescreen long distance target shooting application. In Proceedings of the 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 379-382. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KALLER, O. Influence of stereoscopical camera settings on depth map estimation. In Student EEICT Proceedings of the 17th conference. Brno: 2011. p. 108-112. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

DVOŘÁK, F.; DIBLÍK, J.; VLČEK, Č.; WILFERT, O. Study of temperature turbulences effect towards linearly polarized optical beam propagating in atmospheric environment. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. 2011. p. 185-188. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ADAMEC, F.; FRÝZA, T. Introduction to the New Packet Triggered Architecture for Pipelined and Parallel Data Processing. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno, Czech Republic: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2011. p. 393-396. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

BLUMENSTEIN, J. Pilot Aided Channel Estimation Technique in Two Dimensional Spreading Based Systems. In Student EEICT Proceedings of 17th conference. NOVPRES s.r.o., 2011. p. 93-97. ISBN: 978-80-214-4273-3.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Approximate Parametric Fault Diagnosis. In Proc. of the 21st International Conference RADIOELEKTRONIKA 2011. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2011. p. 199-202. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŠOTNER, R.; FRYDRYCH, J.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T.; BAŠTA, M. Voltage Controlled Oscillator Using Adjustable Current-mode Selective Section with Current Attenuators. In Proceedings of the 21st International Conference RADIOELEKTRONIKA 2011. Brno: Tribun EU s.r.o. Gorkeho 41, 602 00 Brno, 2011, 2011. p. 57-60. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Circuit Realization of the Inertia Neuron. In Proceedings of the 21st International Conference RADIOELEKTRONIKA 2011. Brno: Tribun EU s.r.o. Gorkeho 41, 602 00 Brno, 2011. p. 215-218. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Adaptive Time-Domain Pre-Emphasis Techniques for High-Speed VLSI systems. In Proceedings of 21st International Conference Radioelektronika 2011. Brno, Czech Republic: Tribun EU s.r.o., 2011. p. 123-126. ISBN: 978-1-61284-322-3.
Detail

KOVÁČ, M. Asynchronous Microcontroller Simulation Model in VHDL. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2008, vol. 35, no. 11, p. 183-187. ISSN: 2070-3740.
Detail

VÁGNER, P.; KASAL, M. A novel microstrip low-pass filter design method using square-shaped defected ground structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2008, vol. 50, no. 9, p. 2458-2462. ISSN: 0895-2477.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; KOVÁŘ, J. Univerzální elektronicky přeladitelný bikvad s distribuovanou strukturou v proudovém módu využívající MO-CCCII. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 2009/47, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Enhanced receivers for interference cancellation in 3G systems. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, p. 477-484. ISSN: 1210-2512.
Detail

ZELINKA, P. Realizace kodéru a dekodéru OFDM pomocí DSP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 46, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, P. Propustný měnič s transformátorem a řídicím obvodem TOPSwitch. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 12, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

MIKULKA, J.; HANUS, S. Bluetooth and IEEE 802.11b/g Coexistence Simulation. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 3, p. 66-73. ISSN: 1210-2512.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Laser beam attenuation determined by the method of available optical power in turbulent atmosphere. Journal of Telecommunications and Information Technology, 2009, vol. 2009, no. 2, p. 53-57. ISSN: 1509-4553.
Detail

AL-SHERBAZ, A.; KUSELER, T.; ADAMS, C.; MARŠÁLEK, R.; POVALAČ, K. WiMAX Parameters Adaptation Through A Baseband Processor Using Discrete Particle Swarm Method. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2010, vol. 2010 (2), no. 2, p. 165-171. ISSN: 1759-0787.
Detail

ŠEVČÍK, B. Možnosti digitálního řízení v analogových obvodech. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 17, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

RUMÁNEK, J. Družicové komunikační systémy. Sdělovací technika, 2008, roč. 1, č. 2, s. 3-7. ISSN: 0036-9942.
Detail

SLANINA, M.; ŘÍČNÝ, V. Estimating PSNR in High Definition H.264/AVC Video Sequences Using Artificial Neural Networks. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 3, p. 103-108. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T.; PETRŽELA, J. Universal tunable current-mode biquad employing distributed feedback structure with MO-CCCII. Journal of Electrical Engineering, 2010, vol. 61, no. 1, p. 52-56. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Electronically tunable simple oscillator based on single-output and multiple-output transconductor. IEICE Electronics Express, 2009, vol. 6 (2009), no. 20, p. 1476-1482. ISSN: 1349-2543.
Detail

RUMÁNEK, J.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; VYSKOČIL, P. AUTOMATED SYSTEM FOR ZONING MEASUREMENT. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2008, vol. 35, no. 1, p. 13-15. ISSN: 2070-3740.
Detail

FUCHS, M. Jednoduchý PTP protokol postavený na standardu IEEE 802.15.4. Sdělovací technika, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 3-6. ISSN: 0036-9942.
Detail

KRATOCHVÍL, T.; ŠTUKAVEC, R. DVB-T Digital Terrestrial Television Transmission over Fading Channels. Radioengineering, 2008, vol. 17, no. 4, p. 96-102. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Multifunctional adjustable CM biquads based on distributed feedback VM prototype with OTA-s. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2010, vol. 97, no. 7, p. 797-809. ISSN: 0020-7217.
Detail

ORSÁG, P.; SVAČINA, J. Kmitočtové vlastnosti mikrovlnných planárních směrových vazebních a hybridních členů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 24, č. 2, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; ŠEVČÍK, B. Pásmová zádrž s nastavitelným útlumem v nepropustném pásmu využívající elektronicky řiditelné tříbranové proudové konvejory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 26, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Simulation and Measurement of the Transmission Distortions of the Digital Television DVB-T/H Part 1: Modulator for Digital Terrestrial Television. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 338-346. ISSN: 1210-2512.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. THE COMBINATION OF CLIPPING AND FILTERING WITH SELECTIVE MAPPING METHODS FOR PEAK TO AVERAGE POWER RATIO REDUCTION IN OFDM. Acta Electrotechnica et Informatica, 2009, roč. 9, č. 4, s. 24-29. ISSN: 1335-8243.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Multifunkční filtr v proudovém módu s dvou-výstupovými transkonduktory aneb způsob jak studentům přiblížit moderní aktivní prvky a jejich aplikace. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Univerzální filtr s proudovými sledovači a transkonduktančními zesilovači. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 3, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

DORDOVÁ, L.; WILFERT, O. Calculation and Comparison of Turbulence Attenuation by Different Methods. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 162-167. ISSN: 1210-2512.
Detail

KINCL, Z. Nízkošumový zesilovač pro optická měření. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 63, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

SLEZÁK, J.; ŠOTNER, R. Circuit Synthesis Using Admittance Network Modification and GA in MATLAB. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 27-30. ISSN: 0033-2089.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V. Estimation of the EMI Filter Circuitry from the Insertion Loss Characteristics. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 2, p. 313-319. ISSN: 1210-2512.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. Advanced distortion limitation in SCAFBD method for OFDM PAPR reduction. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 59-62. ISSN: 1581-4572.
Detail

DOSTÁL, T.; ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Current-Mode Circuits Based on SIMO OTA: Review and New Applications in Filters. Contemporary Engineering Sciences, 2009, vol. 2, no. 10, p. 479-496. ISSN: 1313-6569.
Detail

KOVÁŘ, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Symbolic analysis of DC-DC converters. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 72-75. ISSN: 0033-2089.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; SLEZÁK, J. Current-Controlled Current-Mode Universal Biquad Employing Multi-Output Transconductors. Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 3, p. 285-294. ISSN: 1210-2512.
Detail

NOVÁČEK, Z. Pasivní retranslace v rádiových spojích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 25, s. 25-1 (25-3 s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘÍČNÝ, V. Symbolová a datová rychlost digitálních signálů v televizní technice. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 7, s. 1-4. ISSN: 1213-1539.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; KEJÍK, Z. Electromagnetic Shielding Efficiency Measurement of Composite Materials. Measurement Science Review, 2009, vol. 9, no. 4, p. 109-112. ISSN: 1335-8871.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Multifunctional Voltage Adjustable CM Biquad Using Commercially Available Current Conveyors. Elektronika, 2010, vol. 2009, no. 12, p. 61-64. ISSN: 0033-2089.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J. Electronically adjustable mixed-mode implementations of the jerk functions. Contemporary Engineering Sciences, 2009, vol. 2, no. 9, p. 441-449. ISSN: 1313-6569.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. Možnosti elektronického ladění filtrů KHN struktury s různými komerčně dostupnými aktivními bloky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 28, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K.; KOUDAR, I. Plně diferenční univerzální a řiditelný filtr s proudovými aktivními prvky. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Comparison of Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Based Admission Control Strategies for UMTS System. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 6-10. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠOTNER, R. Univerzální filtr 4. řádu s transkonduktory. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 2008/2, s. 1-12. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R. Studium ARC oscilátorů s elektronickým laděním. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 2008/44, s. 1-11. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S. Admission Control Techniques for UMTS System. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 397-402. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠTUKAVEC, R.; KRATOCHVÍL, T. Simulation and Measurement of the Transmission Distortions of the Digital Television DVB-T/H Part 2: Hierarchical Modulation Performance. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 429-436. ISSN: 1210-2512.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; ŠEBESTA, V.; FEDRA, Z. Performance of Pilot Aided Channel Estimation Technique in 2D Spreading Based Systems. Radioengineering, 2010, roč. 19, č. 4, s. 507-510. ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T. Simply Adjustable Sinusoidal Oscillator Based on Negative Three-Port Current Conveyors. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 3, p. 446-453. ISSN: 1210-2512.
Detail

POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Experimental Front End for UHF RFID Reader. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2011, no. 1, p. 55-59. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Application of Digital Potentiometers in Multifunctional Active Filters at Frequencies above 1 MHz. International Journal of Microelectronics and Computer Science ( http://www.journal.dmcs.pl/web/guest/home), 2010, vol. 1, no. 2, p. 138-146. ISSN: 2080-8755.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L.; KUBÍČEK, M. Analysis of Pre-Emphasis Techniques for Channels with Higher-Order Transfer Function. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2011, vol. 5, no. 3, p. 433-444. ISSN: 1998-0140.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; ŠEVČÍK, B.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Novel Solution of Notch/All-pass Filter with Special Electronic Adjusting of Attenuation in the Stop Band. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2011, vol. 17 (2011), no. 7 (113), p. 37-42. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L.; DOSTÁL, T. Multifunctional Adjustable Biquadratic Active RC Filters: Design Approach by Modification of Corresponding Signal Flow Graphs. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 2, p. 225-229. ISSN: 0033-2097.
Detail

KEJÍK, P.; HANUS, S.; BLUMENSTEIN, J. Advanced Fuzzy Logic Based Admission Control for UMTS System. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 4, p. 672-677. ISSN: 1210-2512.
Detail

RUMÁNEK, J.; ŠEBESTA, J. New Channel Coding Methods for Satellite Communication. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 1, p. 155-161. ISSN: 1210-2512.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZACHAR, J. Komunikační modul pro řízení laboratorního zdroje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2010, č. 120, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOLEČEK, L. Program pro zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 125, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; ŠEVČÍK, B.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J.; BRANČÍK, L. Sinusoidal Oscillator based on Adjustable Current Amplifier and Diamond Transistors with Buffers. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 1, p. 266-270. ISSN: 0033-2097.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Time-domain simulation of nonuniform multiconductor transmission lines in Matlab. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2011, vol. 5, no. 2, p. 77-84. ISSN: 1998-0159.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Computer Simulation of Nonuniform MTLs via Implicit Wendroff and State-Variable Methods. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 221-227. ISSN: 1210-2512.
Detail

SLEZÁK, J.; ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J. On the derivation of Piecewise-Linear Chaotic Oscillators using Simulated Annealing Method and Hspice. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 87, no. 1, p. 262-265. ISSN: 0033-2097.
Detail

ŠOTNER, R.; SLEZÁK, J.; DOSTÁL, T.; FRYDRYCH, J. Signal Flow Graph Block Approach to the Design of the Universal Mixed-mode Multi-loop Filter and Study of Non-ideal Properties. International Journal of Microelectronics and Computer Science ( http://www.journal.dmcs.pl/web/guest/home), 2011, vol. 1, no. 3, p. 314-323. ISSN: 2080-8755.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; VRBA, K. Current gain controlled CCTA and its application in quadrature oscillator and direct frequency modulator. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 1, p. 317-326. ISSN: 1210-2512.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation and Measurement of the Transmission Distortions of the Digital Television DVB-T/H Part 3: Transmission in Fading Channels. Radioengineering, 2010, vol. 19, no. 4, p. 703-711. ISSN: 1210-2512.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Chaotic Oscillators with Single Polynomial Nonlinearity and Digital Sampled Dynamics. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, vol. 3, no. 1, p. 161-163. ISSN: 0033-2097.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-T/H Digital Television Transmission and its Simulation over Ricean and Rayleigh Fading Channels. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, vol. 2010, no. 74, p. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

KEJÍK, Z.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RŮŽEK, V.; ZACHAR, J. The Choice of Suitable Fitness Function for Optimization Spurious Elements of EMI Filters. International Journal of Microelectronics and Computer Science ( http://www.journal.dmcs.pl/web/guest/home), 2011, vol. 1, no. 2, p. 211-217. ISSN: 2080-8755.
Detail

DOSTÁL, T. Pokročilé metody analýzy lineárních elektronických obvodů. monografie. monografie. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2008. 114 s. ISBN: 978-80-7314-150-9.
Detail

BRANČÍK, L.; ŠEVČÍK, B. Fully Time-Domain Simulation of Multiconductor Transmission Line Systems. In Proceedings of the Joint INDS11 & ISTET11 - Third International Workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS11) and Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET11). Austria: Alpen-Adria University Klagenfurt, 2011. p. 216-221. ISBN: 978-1-4577-0760-5.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; HRUBOŠ, Z. Analysis of Hindmarsh-Rose Neuron Model and Novel Circuitry Realisation. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 576-580. ISBN: 978-83-928756-3-5.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Additional Approach to the Conception of Current Follower and Amplifier with Controllable Features. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011, 18-20.8.2011, Budapest, Hungary. Budapest, Hungary: 2011. p. 279-283. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-H and DVB-SH-A Performance and Evaluation of Transmission in Fading Channels. In In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2011). Budapest, Hungary: 2011. p. 549-553. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Two Equivalent Circuit Realizations of the Ueda's Oscillator. In Proceedings of 18th International Conference Mixdes 2011. Lodz, Polsko: 2011. p. 694-698. ISBN: 978-83-932075-0-3.
Detail

KINCL, Z.; HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J.; KOLKA, Z. ACQUISITION UNIT FOR REAL FILTER PARAMETERS MEASUREMENTS. In Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. 2011. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V.; SLANINA, M. Modified Method for Optimization of Image Registration. In TSP 2011. první. Budapest: 2011. s. 530-533. ISBN: 978-1-4577-1411-5.
Detail

POVALAČ, A. RFID Ranging Methods and Positioning Techniques. In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. Brno University of Technology, 2011. p. 109-112. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

BALADA, R.; FEDRA, Z. Ztrátová komprese videosignálů využívající 3D DCT. Slaboproudý obzor, 2011, roč. 67, č. 3, s. P1 (P6 s.)ISSN: 0037-668X.
Detail

ŠOTNER, R.; MIKSL, J. Current-mode multipliers as basis of electronically tunable oscillator. In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. 2011. p. 132-135. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

HRUBOŠ, Z.; KINCL, Z.; PETRŽELA, J. Analytical Analysis and Synthesis of the Switched-Capacitor Filters Supported by Program FilterCAD. In In Proceedings of 9th international conference Vsacký Cáb 2011. 2011. p. 45-48. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Time-Domain Pre-Emphasis Technique based on Pulse-Width Modulation Scheme. In 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Budapest, Hungary: 2011. p. 276-279. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T.; POLÁK, L. Analysis and Simulation of Second Generation DVB-S2/T2/C2 Standards. In Proceedings of 9th International Conference Vsacký Cáb 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 57-60. ISBN: 978-80-214-4319-8.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. Novel circuit implementation of the Nóse-Hoover thermostated dynamic system. In Proceedings of the 34th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP 2011, 18-20.8.2011, Budapest, Hungary. 2011. p. 307-311. ISBN: 978-1-4577-1409-2.
Detail

POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Phase Difference of Arrival Distance Estimation for RFID Tags in Frequency Domain. In Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications. Sitges, Barcelona, Spain: 2011. p. 180-185. ISBN: 978-1-4577-0027-9.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Parametric Fault Diagnosis using Overdetermined System of Fault Equations. In Proceedings of the International IEEE Conference COMCAS 2011. Israel: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-1-4577-1692-8.
Detail

MIKULÁŠEK, T.; LÁČÍK, J. Microstrip Patch Antenna Fed by Substrate Integrated Waveguide. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 2011. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 1209-1212. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; ŠEVČÍK, B.; SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. An example of easy synthesis of active filter and oscillator using signal flow graph modification and controllable current conveyors. Journal of Electrical Engineering, 2011, vol. 62, no. 5, p. 258-266. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Time-Domain Pre-Distortion Technique Using Raised Cosine Shaping for High-Speed Serial Signaling. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 1-6. ISSN: 1802-4564.
Detail

SVOBODOVÁ, J.; KOUDELKA, V.; RAIDA, Z. Aircraft equipment modeling using neural networks. In Proceedings of 2011 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Torino, Italy: COREP, 2011. p. 627-630. ISBN: 978-1-61284-977-5.
Detail

POLÁK, L.; KALLER, O.; KRATOCHVÍL, T. Implementation of 16APSK Modulation in MATLAB Used for the DVB-SH-B Transmission. In 19th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2011. Praha: HUMUSOFT s.r.o., Prague, 2011. p. 97-104. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 1: Terrestrial mode DVB-SH-A with OFDM. Radioengineering, 2011, vol. 21, no. 4, p. 952-960. ISSN: 1210-2512.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Experimental study of the sampled labyrinth chaos. Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 4, p. 420-427. ISSN: 1210-2512.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. Algoritmus pro detekci stínů v aplikací profilometrie. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2011, č. 58, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

BOLEČEK, L.; ŘÍČNÝ, V. MATLAB Detection of shadow in Image of Profilometry. In Technical Computing Prague 2011. Praha: Humusoft s.r.o, 2011. p. 22-30. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-H and DVB-SH-A Performance in Mobile and Portable TV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, vol. 2, no. 4, p. 44-50. ISSN: 1213-1539.
Detail

HRUBOŠ, Z.; PETRŽELA, J. Modeling of Nonstandard Systems with Quadratic Vector Field in Comparison with Circuitry Realization. In Recent Researches in Mathematical Methods in Electrical Engineering & Computer Science. Francie: 2011. p. 104-109. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

HRUBOŠ, Z.; GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Electronic experiments with dynamical model of thermostat system. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, vol. 2012, no. 3, p. 64-70. ISSN: 1213-1539.
Detail

KALLER, O.; POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Simulation of DVB-S2 transmission in Matlab. In 19th Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2011. 2011. p. 61-64. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

WILFERT, O.; KOMRSKA, J.; POLIAK, J.; KOLKA, Z. Influence of Optical Elements on the Laser Beam Profile. In Proceedings of the Optics & Photonics 2011 Conference on Free-Space and Atmospheric Laser Communications XI. San Diego: SPIE, 2011. p. 1-7. ISBN: 978-0-8194-8772-8.
Detail

POLIAK, J.; KOMRSKA, J.; WILFERT, O. Wave Effects in FSO Links and Their Influence on Transmitted Laser Beam. In Optické Komunikace 2011. Praha: Agentura Action M, 2011. p. 62-65. ISBN: 978-80-86742-32-8.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. DVB-SH-A and DVB-T2 Performance in Mobile TV Environment. In 2011 8th International Symposium on Wireless Communication Systems. Aachen, Germany: 2011. p. 1-5. ISBN: 978-1-61284-401-5.
Detail

WILFERT, O.; PROKEŠ, A.; DIBLÍK, D.; HRBÁČKOVÁ, P. Power budget model for indoor wireless optical link. In Proceedings of SPIE Free-Space and Atmospheric Laser Communications XI. San Diego, CA, USA: SPIE, 2011. p. 81620W-1 (81620W-6 p.)ISBN: 978-0-8194-8772-8.
Detail

FANJUL-VÉLEZ, F.; WILFERT, O.; HAMPL, M. Multimode Fiber-based Transmitter for Free Space Optical Communications. In Photonics, Devices, and Systems V (Proceedings of SPIE Volume 8306). USA: SPIE, 2011. p. 110-117. ISBN: 978-0-8194-8953-1.
Detail

VALENTA, V.; BAUDOIN, G.; VILLEGAS, M.; MARŠÁLEK, R. Hybrid dual-mode frequency synthesis for cognitive multi-radio front-ends. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2012, vol. 2012 (64), no. 1, p. 197-210. ISSN: 0929-6212.
Detail

KLOZAR, L.; PROKOPEC, J.; KALLER, O. Multislope Channel Model Optimization Processing. In 19th Proceedings of Technical Computing Prague 2011. Praha: Humusoft, s.r.o., 2011. p. 66-66. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T. Data processing in multiport-based reflectometer systems. Radioengineering, 2011, vol. 2011, no. 4, p. 832-837. ISSN: 1210-2512.
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J. Novel quantification for chaotic dynamical systems with large state attractors. In Proceedings of 13th International Conference on Mathematical Methods and Computational Techniques in Electrical Engineering (MMACTEE '11) (id 19607). Angers: 2011. p. 99-103. ISBN: 978-1-61804-051-0.
Detail

HRUBOŠ, Z. Analogové oscilátory generující nekonvenční spojité signály. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 2813/43A. Brno, 61200, 2011. s. 22-25. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

BALADA, R. Rozpoznávání radarových signálů pomocí Gaussových směsových modelů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře. 2011. s. 73-76. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

BOLEČEK, L. Stereofotogrammetrické systémy. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdtrátové komunikace. první. Brno: VUT Brno, 2011. s. 45-48. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

POVALAČ, A. Využití FD-PDoA metody pro lokalizaci UHF RFID tagů v bezodrazové komoře. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. s. 85-88. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. Tunable universal filter with current follower and transconductance amplifiers and study of parasitic influences. Journal of Electrical Engineering, 2011, vol. 62, no. 6, p. 317-326. ISSN: 1335-3632.
Detail

MIKULÁŠEK, T. Flíčková anténa napájená vlnovodem integrovaným do substrátu. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2011. s. 81-84. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

KLOZAR, L. Modelování přenosového kanálu systémů mobilních komunikací. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/ H027 v roce 2011. Brno: 2011. s. 53-56. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

KINCL, Z. Nové přístupy parametrické poruchové analýzy. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové Agentury České republiky č. 102/08/H027. Brno: 2011. s. 106-109. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

ZACHAR, J. Modely součástek EMI filtrů. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Brno: Litera Brno, 2011. s. 126-129. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

POLÁK, L. Comparison of the DVB-H and DVB-SH-A Transmission in Mobile and Portable Fading Channels. In Sborník příspěvků semináře k řešení projektu GD102/08/H027. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. p. 61-64. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

KALLER, O. Možnosti zpřesnění odhadu hloubkové mapy. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: 2011. s. 49-52. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

ŠEVČÍK, B. Signaling Techniques for Time-Domain Pre-Distortion Methods in High-Speed Communications Systems. In Pokročílé metody struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Brno: ing. Vladislav Pokorný - LITERA BRNO, Tábor 2813/43A. Brno, 61200, 2011. p. 115-118. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

ŠOTNER, R. Studium elektronického řízení ve specifických filtračních a oscilačních aplikacích. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: 2011. s. 31-34. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

RŮŽEK, V.; DŘÍNOVSKÝ, J. Předcertifikační testy s využitím numerických simulací pro testování elektromagnetické odolnosti. In Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2011. Brno: FEKT VUT v Brně, 2011. s. 114-117. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

MILOŠ, J.; HANUS, S.; KEJÍK, P. Bitová chybovost v řídicím kanálu PCFICH systému LTE. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 12, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ZELINKA, P.; SIGMUND, M.; SCHIMMEL, J. Impact of vocal effort variability on automatic speech recognition. Speech Communication, 2012, vol. 54, no. 6, p. 732-742. ISSN: 0167-6393.
Detail

DVOŘÁK, J.; MARŠÁLEK, R. Komunikační standardy v pásmu milimetrových vln. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2012, roč. 2012, č. 13, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

MILOŠ, J. Bitová chybovost řídicích kanálů systému LTE - downlink. In Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace - sborník semináře. první. Brno: 2011. s. 57-60. ISBN: 978-80-214-4368-6.
Detail

POLÁK, L.; KRATOCHVÍL, T. Analysis and Simulation of the Transmission Distortions of the Mobile Digital Television DVB-SH Part 2: Satellite mode DVB-SH-B with TDM. Radioengineering, 2012, vol. 21, no. 1, p. 126-133. ISSN: 1210-2512.
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: BERT E1 6-ch; 6-kanálový měřič chybovosti (BERT) standardu E1 (GA102/08/0851). Českým metrologickým institutem Testcom, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 tel.: +420 271 192 111. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/manual-6xE1-2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: BERT T3 4-ch; 4-kanálový měřič chybovosti (BERT) standardu T3 (GA102/08/0851). Českým metrologickým institutem Testcom, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4 tel.: +420 271 192 111. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/manual-4xSTM1-2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KUBÍČEK, M.; KOLKA, Z.: FPGA BERT 125 Mb/s; Měřič chybovosti (BERT) 125 Mb/s (GA102/08/0851). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT, Purkyňova 118, Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/~kubicek/BERT_125_2008.pdf. (funkční vzorek)
Detail

TOŠOVSKÝ, P.; VALÚCH, D.: PhaseShifter; SPS Digital Phase Shifter for Analog Signals (prototyp je výstupem zahraniční stáže v institutu CERN za podpory GAČR 102/08/H027). CERN, Switzerland. URL: https://edms.cern.ch/nav/EDA-01934/EDA-01934-V2-0. (funkční vzorek)
Detail

DVOŘÁK, R.; URBANEC, T.: Sixport10M-6G; Mikrovlnný měřící systém na principu šestibranu, součást řešení projektu (GP102/09/P297). PA-737 UREL, FEKT VUT Purkyňova 118, Brno 61200. (funkční vzorek)
Detail

TOŠOVSKÝ, P.; VALÚCH, D.: SerialLinkTester; SPS SerialLink tester (prototyp je výstupem zahraniční stáže v institutu CERN za podpory GAČR 102/08/H027). CERN, Switzerland. URL: https://edms.cern.ch/nav/EDA-01934/EDA-01934-V2-0. (funkční vzorek)
Detail

POVALAČ, A.: RFI21FW; Firmware for Compact RFID Reader RFI21 (result of project no. FR-TI1/483). Metra Blansko, a.s. Pražská 7/1602 678 49 Blansko. URL: http://www.metra.cz/. (software)
Detail

POVALAČ, A.: RFI21TEST; Testing PC Software for Compact RFID Reader RFI21 (result of project no. FR-TI1/483). Metra Blansko, a.s. Pražská 7/1602 678 49 Blansko. URL: http://www.metra.cz/. (software)
Detail

TOŠOVSKÝ, P.; VALÚCH, D.: PeakDetector; LHC Particle Beam Power Peak Detector (prototyp je výstupem zahraniční stáže v institutu CERN za podpory GAČR 102/08/H027). CERN, Switzerland. URL: https://edms.cern.ch/nav/EDA-02035/EDA-02035-V1-0. (funkční vzorek)
Detail