Project detail

Měření vlhkostí a následné využití měřených dat k určení pedotransferových funkcí a ověření retenčních křivek

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2007-01-01 - 2007-12-31)

Mark

FRVŠ 105/2007

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Bortlová Hana, Ing. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2007-02-19 - not assigned)

Results

BORTLOVÁ, H. Srovnání fyzikálního a matematického modelu pro vývoj průběhu tlaku v proměnlivém půdním prostředí. In 12th International Scientific Conference ENVIRO NITRA 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-8069-870-6.
Detail