Detail projektu

Měření vlhkostí a následné využití měřených dat k určení pedotransferových funkcí a ověření retenčních křivek

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

Označení

FRVŠ 105/2007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bortlová Hana, Ing. - hlavní řešitel
Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- spolupříjemce (19.02.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2007-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

BORTLOVÁ, H. Srovnání fyzikálního a matematického modelu pro vývoj průběhu tlaku v proměnlivém půdním prostředí. In 12th International Scientific Conference ENVIRO NITRA 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2007. s. 1-16. ISBN: 978-80-8069-870-6.
Detail