Project detail

Studijní materiály pro počítačová cvičení k předmětu "Moderní numerické metody"

Duration: 29.05.2006 —

Default language

Czech

People responsible

Baštinec Jaromír, doc. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Mathematics
- (2006-05-29 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-29 - not assigned)