Project detail

Multimediální učebnice principů digitální komunikace

Duration: 01.01.2007 — 31.12.2007

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2006-05-19 - not assigned)

Mark

1231/F1 d

Default language

Czech

People responsible

Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2006-05-19 - not assigned)

Results

MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Digital predistorion with transmitter imperfection simulation. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Electronics, Brno University of Technology, 2007. p. 503 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z. Multimedia textbook of radio communication theory. In Sborník příspěvků konference Zvůle 2007. Vysoké učení technické v Brně, 2007. p. 105-108. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

MARŠÁLEK, R. Modulace pro digitální komunikační systémy. In Referáty přednesené na semináři Moderní trendy v digitálních přenosových systémech. Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 23 ( s.)ISBN: 978-80-02-01922-0.
Detail