Project detail

Role of grain boundary morphology and chemistry in intergranular fracture

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

On the project

Interkrystalický lomový mechanismus byl studován na řadě materiálů, avšak jeden ze základních aspektů tohoto procesu stále zůstává otevřený - přímý kvantitativní vztah lomové houževnatosti k chemickému složení hranic zrn. Segregující prvky navíc měnívaze bné síly na hranicích zrn a jejich energii a tím i morfologii rozhraní. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy pochopení a kvantifikace vztahu mezi křehkým interkrystalickým lomem, chemickým složením a morfologií hranic zrn. V jeho rámci provedemekomplexn í teoretické a experimentální vyšetřování interkrystalických lomových procesů na polykrystalech a bikrystalech stejného chemického složení z vybraných modelových slitin na bázi Fe s měnícími se příměsemi i nečistotami. Projekt tak přinese novoukvalitu st udia do tohoto typu problematiky. Výsledky budou užitečné pro výrobu nových technologických materiálů na bázi Fe a aplikovatelné i na mnohé perspektivní materiály jako jsou vysokotající kovy či intermetalika včetně nanokrystalických struktur.

Mark

GA106/05/0134

Default language

Czech

People responsible

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Lejček Pavel, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Brno University of Technology
- (2005-01-01 - not assigned)
Institute of Physical Engineering
- (2005-01-01 - not assigned)

Results

ČERNÝ, M. Elastic stability of magnetic crystals under isotropic compression and tension. Materials Science and Engineering A, 2006, vol. 462, no. 1, p. 432-435. ISSN: 0921-5093.
Detail

ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Influence of normal stress on theoretical shear strength of fcc metals. Materials Science and Engineering A, 2007, vol. 483-484C, no. 1, p. 692-694. ISSN: 0921-5093.
Detail

JANOVEC, J.; POKLUDA, J.; JENKO, M.; LEJČEK, P.; VLACH, B.; HORNÍKOVÁ, J. Influence of Phosphorus Enrichment at Grain Boundaries on Energy of Intergranular Fracture in Fe-Si-P Alloys. Surface and Interface Analysis, 2006, vol. 38, no. 4, p. 401-405. ISSN: 0142-2421.
Detail

ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Influence of Normal Stress on Theoretical Shear Strength of fcc Metals. ICSMA14 abstract booklet. Xian, Čína: 2006. p. 237 ( p.)
Detail

JANOVEC, J.; JENKO, M.; LEJČEK, P.; POKLUDA, J. Grain Boundary Segregation of Phosphorus and Silicon in Polycrystals and Bicrystals of the Fe-2.6Si-0.055P Alloy. Materials Science and Engineering A, 2007, vol. 462, no. 1, p. 441-445. ISSN: 0921-5093.
Detail

JANOVEC, J.; POKLUDA, J.; LEJČEK, P. Influence of Phosphorus Grain Boundary Segregation on Fracture Behaviour of Iron-base Alloy. Materials Science Forum, 2008, vol. 567-568, no. 1, p. 33-38. ISSN: 0255-5476.
Detail

ŠANDERA, P.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; VLACH, B.; LEJČEK, P.; JENKO, M. Fracture of Polycrystalline Fe-2.3%V-0.12%P Alloy. Engineering Fracture Mechanics, 2010, vol. 77, no. 1, p. 385-392. ISSN: 0013-7944.
Detail

JANOVEC, J.; LEJČEK, P.; POKLUDA, J.; JENKO, M. Effects of Grain Size and Grain Boundary Segregation on Fracture Behaviour of a Polycrystalline Fe-2.65Si-0.028P Alloy. Kovové materiály, 2006, vol. 44, no. 1, p. 81-87. ISSN: 0023-432X.
Detail