Project detail

Pohyblivost a vodivost iontů v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

Mark

KJB208130604

Default language

Czech

People responsible

Novák Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- whole funder (2005-05-25 - not assigned)

Results

KUBÁSEK, R.; SMÉKAL, Z.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K. Design of Two-channel Half-band Bank of Digital Filters using Optimization Methods. In ICN 06. Morne: IEEE Computer Society, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2552-0.
Detail

NOVÁK, V. Průběžná zpráva k projektu KJB208130604 za rok 2006: Výzkum pohyblivosti a vodivosti iontu v gelových elektrolytech metodou nukleární magnetické rezonance. 2007.
Detail

MACALÍK, M. Preparation and Properties of SnO2 and V2O5 Thin Layers for Electrochromic Device. In Proceedings of the 12th Conference Student EEICT 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 206 ( p.)ISBN: 80-214-3162-8.
Detail

Martin Kocian. The Supercapacitors of Double Layer Type. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 141 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

KREJZA, O.; ŠILHÁN, Z.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Specific Conductivity Measurements of the PMMA Based Electrolytes Containing Al2O3 Nanoparticles. In 7th Advanced Batteries and Accumulators - ABA-2006. Brno: 2006. p. 55-58. ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

KREJZA, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. The Presence of Nanostructured Al2O3 in PMMA Based Gel Electrolytes. In 7th International Meeting on Electrochromism. 7. Istanbul: 2006. p. 42-42. ISBN: 975-561-281-5.
Detail

MIKOTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; GESCHEIDTOVÁ, E. Measuring of Relaxation Times of Natrium Ions by Magnetic Resonance Methods. In 7th ABA. Brno: FEKT VUT, 2006. p. 51 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

KREJZA, O. Hybrid Electrochromic Cells Employing Sol-Gel and Polymeric I3-/I- Redox Electrolytes. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Wien: Vienna University of Technology, 2006. p. 145-147. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MACALÍK, M.; MATĚJ, A.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Electrochromic Effect In Vanadium Pentoxide Thin Films. In Advanced Batteries And Accumulators - 7th ABA. Brno: Brno University of TechnologyFaculty of Electrical Engineering And CommunicationDepartment of Electrotechnology, 2006. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Verification and simulation od material effects in NMR. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. p. 211 ( p.)ISBN: 80-214-3246.
Detail

STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Measurement and simulation of material influence in MR tomography. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. p. 87 ( p.)ISBN: 80-214-3250-0.
Detail

Nováček T., Vondrák J., Sedlaříková M. Aplikace NMR pro měření gelových elektrolytů. In 27. nekonvenční zdroje elektrické energie. 2006. s. 96 ( s.)
Detail

BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Bipolar membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 84 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

BARATH, P., NOVÁK, V., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. Alkaline Ionex Membranes. In 7th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology , Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2006. p. 93 ( p.)ISBN: 80-214-3181-4.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KREJZA, O.; BARATH, P.; KLIMENT, J. Nové pohledy na aprotické polymerní elektrolyty. In Perspektivy elektroniky 2007. 5. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 87-91. ISBN: 978-80-239-9006-5.
Detail

KREJZA, O.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; REITER, J.; VELICKÁ, J.; BARTUŠEK, K. The ionic mobility in gel polymer electrolytes studied by NMR spectroscopy. In PBFC 2007, Polymer batteries - fuel cells 2007, Roma. Rome: PBFC, 2007. p. 203-204.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; HEJÁTKOVÁ, E. Manganese and nickel additives for electrode materials of lithium-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators - 8th ABA. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2007. p. 118-122. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alpha nickel hydroxide stability in dependence on electrolyte concentration. In Advanced Batteries and Accumulators - 8th ABA. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Elactrical Engineering and Communication, 2007. p. 233-235. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alpha nickel hydroxide substitued by aluminium. In 6th International Conference of PHD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 459-461. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. The positive electrode materials with metals admixtures. In 6th International conference of PhD students. Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2007. p. 51-55. ISBN: 978-963-661-779-0.
Detail

Jiří Vrbický, Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková. Materiály pro superkapacitory. In VII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 131-133. ISBN: 978-80-210-4235-3.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Nanotubes as admixture for positive electrode in Li-ion batteries. In Advanced Batteries and Accumulators, ABA - 8. BRNO: VUT, 2007. p. 106-108. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

ŠPIČÁK, P.; SVOBODA, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Měření vlastností MnO2 vrstev pomocí mikrovah. In 28. Nekovenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 84-87. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KREJZA, O.; VELICKÁ, J. Progress in Research of Aprotic Gel Polymer Electrolytes in Czechia. In 8th International Conference Advanced batteries and accumulators [A.B.A.-8]. 8. Brno: BUT FEKT, 2007. p. 59-62. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

KREJZA, O.; REITER, J.; VONDRÁK, J. Methacrylate-based polymer electrolytes for electrochromic devices and lithium-ion batteries. In 8th International Conference Advanced batteries and accumulators [A.B.A.-8]. 8. Brno: BUT FEKT, 2007. p. 76-78. ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P. Reverse Reconstruction of Signals Measured by the NMR Techniques. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

BARTUŠEK, K.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P. The Phenomena of Inhomogeneity Materials in NMR. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476-9.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; HADINEC, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. The reverse reconstruction of results obtained from the numerical simulation of MR signal. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 15-16. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

MACALÍK, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Influence of SnO2 Substrate Type on WO3 Electrochemical Properties. In 8th ABA - Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 123 ( p.)ISBN: 978-80-214-3424-0.
Detail

KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of inhomogeneity in materials. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. p. 9-10. ISBN: 978-80-7043-564-9.
Detail

Špičák P., Svoboda V., Sedlaříková M., Vondrák J., Kazelle J. Elektrochromní elektrody zkoumane pomocí QCB. In 27. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: 2006. s. 93 ( s.)ISBN: 80-02-01842-7.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; JAKUBIS, P.; MACALÍK, M. Preparation of Electrochromic Elements Based on Intercalation Principles. In 7. International Meeting on Electrochromism. Istanbul, Turkey: Istanbul Technical University, 2006. p. 79 ( p.)ISBN: 975-561-281-5.
Detail

VRBICKÝ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J. Alfa modifikace hydoxidu nikelnatého v různě koncentrovaném elektrolytu. In 28. Nekovenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 110-112. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

BARATH, P.; NOVÁK, V.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Anionic Ionex Membranes. In Meeting abstract. Chicago, Illinois, USA: The Electrochemical Society, 2007. p. 283-285.
Detail

STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; BARTUŠEK, K. Numerical Method of Simulation of Material Influences in MR Tomography. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. p. 1016-1019. ISBN: 978-1-934142-00-4. ISSN: 1559-9450.
Detail

VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V. Determination of difference of T2 relaxation time measurement with PMMA based gel electrolytes. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 76-79. ISBN: 978-80-214-3659-6.
Detail

VOGNAR, J.; MACALÍK, M.; BARTUŠEK, K.; ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; NOVÁK, V.; KREJZA, O. A study of PMMA based gel electrolytes containing Na+ ions by nuclear magnetic resonance. In 9th ABA Brno 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. p. 66-70. ISBN: 978-80-214-3659-6.
Detail

JIRÁK, T.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; REITER, J.; VELICKÁ, J. Potentiometric estimation of ionic mobilities in PMMA gel electrolytes. In The 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Kanada: International Society of Electrochemistry, 2007. p. 772-772.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MAKOVIČKA, J. Cathode materials based on LiCoO2 for lithium batteries. In The 58th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Banff, Kanada: International Society of Electrochemistry, 2007. p. 746-746.
Detail

SVOBODA, V.; ŠPIČÁK, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; KAZELLE, J. Zkoumání hmotnostních změn Ni(OH)2 při cyklování metodou EQCM. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 88-90. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Vliv elektrolytu na charakteristiky lithno-iontových akumulátorů. In 28. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2007. s. 113-116. ISBN: 978-80-02-01961-9.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; ŠPIČÁK, P.; SVOBODA, V.; KAZELLE, J. Insertion of cations into WO3 investigated by QCM techniques. Journal of Solid State Electrochemistry, 2007, vol. 11, no. 10, p. 1459-1462. ISSN: 1432-8488.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; KREJZA, O.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. The presence of nanostructured Al2O3 in PMMA based gel electrolytes. Journal of Power Sources, 2008, vol. 178, no. 2, p. 774-778. ISSN: 0378-7753.
Detail

MAKOVIČKA, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VELICKÁ, J.; VONDRÁK, J. Expanded graphite as an intercalation anode material for lithium systems. Journal of Solid State Electrochemistry, 2008, vol. 2008, no. 10, p. 1467-1471. ISSN: 1432-8488.
Detail

ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; SVOBODA, V.; KAZELLE, J. Coinsertion of Water and Hydrogen in Transition Metal Oxides and Hydroxides Studied by QCM. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 87-92. ISSN: 1938-5862.
Detail

SEDLAŘÍKOVÁ, M.; DVOŘÁK, P.; VONDRÁK, J. The Voltammetry and Impedance of Porous Electrodes Correlated by Fourier Transform. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 21-24. ISSN: 1938-5862.
Detail

JIRÁK, T.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Insertion of Lithium into Nanosized Lithium Titanate. ECS Transactions, 2008, vol. 13, no. 1, p. 87-94. ISSN: 1938-5862.
Detail

ŠPIČÁK, P.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VOGNAR, J. Heterogenita gelů na bázi PMMA-PC. 29. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Soběslav: VUT v Brně, 2008. s. 50-52. ISBN: 978-80-02-02058-5.
Detail

MACALÍK, M. Preparation And Properties Of Electrochromic Device. In Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Viena University of Technology, 2006. p. 155 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail