Project detail

Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Duration: 01.01.1997 — 31.12.1999

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (1997-01-01 - 1999-12-31)

On the project

Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Description in English
Methods of the Artificial Intelligence in Water Management

Keywords
operative control, flood, artificial inteligence

Key words in Czech
Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Mark

103/97/0106

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Zezulák Jiří, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Nacházel Karel, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2003-12-16 - not assigned)

Results

STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H., TUREČEK, B. The operative control of the passage of floods. In Proceedings of the third international conference on hydroinformatics. Dánsko: Copenhagen, 1998. p. 831 ( p.)ISBN: 90-5410-985-8.
Detail

STARÝ, M. The Operative Control and Predicting the Floods in the River Odra Basin. In Flood Issues in Contemporary Water Management. NATO Science Series, 2.Enviromental Security-Vol.7. Dorchet, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 229 ( p.)ISBN: 0-7923-6452-X.
Detail

STARÝ, M., TUREČEK, B. The Operative Control of the Passage of Floods and the Possibilities for Neural Networks. In IT Solutions for Tomorrow - The First Water Workshop. Belgie: Brusel, 1997. p. 134 ( p.)
Detail

STARÝ, M., TUREČEK, B., PAVLAS, P. Operativní řízení průchodu povodní povodím Ostravice v červenci 1997 a další perspektivy řízení. In Sborník referátů z konference Povodně a krajina. Brno: ICID, 1997. s. 37 ( s.)
Detail

STARÝ, M., FÍNA, D. Předpověď kvality vody na odtoku z údolní nádrže pomocí neuronových sítí. In Sborník sylabů příspěvků ze semináře Znečištění povrchových vod zemědělstvím. Brno: ÚVHK Brno, 1997. s. 16 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení vodohospodářské soustavy a možnosti využití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z Operativní hydrologie a řízení vodohospodářských soustav. ČZU Praha: CESWI, 1998. s. 1K ( s.)
Detail

DRBAL, K., STARÝ, M. Předpovědní modely a řízení manipulací při povodních. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 59 ( s.)
Detail

STARÝ, M. The operative control of the passage of floods in water basin system. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 60 ( p.)
Detail

MERTOVÁ, M. a kol. Operativní předpovědi povodňových průtoků v systému stanic za použití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 73 ( s.)
Detail

STARÝ, M. The operativ control of the passage of floods. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 60 ( p.)
Detail

STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Neuronové sítě a řízení odtoku z nádrží za průchodu povodní. In Sborník anotací z V. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1997. s. 101-103.
Detail

STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Předpověď povodňových průtoků v systému stanic za použití neuronových sítí trénovaných pomocí genetických algoritmů. In Sborník anotací z VI. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1998. s. 104-107.
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení průchodu povodní v rámci vodohospodářské soustavy. In Sborník anotací. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 60 ( s.)
Detail

REC, O., STARÝ, M. Změna kvality vody při průtoku údolní nádrží. 1997, roč. 43, č. 4, s. 193 ( s.)
Detail

STARÝ, M.; REC, O. Modelování změny kvality vody v rámci vodohospodářské soustavy. 1997, roč. 43, č. 8, s. 389 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Neuronové sítě a předpověď kulminačních průtoků a objemů povodní v povodí Ostravice - uzávěrový profil Šance. 1998, roč. 46, č. 1, s. 45 ( s.)
Detail

STARÝ, M., DIVIŠ, L. Neural Networks and Prediction of Run-off Small River Basin. In Proceeding from International conference International Forum on problems of science, technology and education. Rusko: Moskva, 1997. p. 50 ( p.)
Detail