Detail projektu

Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Období řešení: 01.01.1997 — 31.12.1999

O projektu

Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Popis anglicky
Methods of the Artificial Intelligence in Water Management

Klíčová slova
operative control, flood, artificial inteligence

Klíčová slova česky
Metody umělé inteligence v teorii vodohospodářských soustav

Označení

103/97/0106

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství krajiny
- příjemce (16.12.2003 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- částečně financující (1997-01-01 - 1999-12-31)

Výsledky

STARÝ, M., ŠEBLOVÁ, H., TUREČEK, B. The operative control of the passage of floods. In Proceedings of the third international conference on hydroinformatics. Dánsko: Copenhagen, 1998. p. 831 ( p.)ISBN: 90-5410-985-8.
Detail

STARÝ, M. The Operative Control and Predicting the Floods in the River Odra Basin. In Flood Issues in Contemporary Water Management. NATO Science Series, 2.Enviromental Security-Vol.7. Dorchet, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2000. p. 229 ( p.)ISBN: 0-7923-6452-X.
Detail

STARÝ, M., TUREČEK, B. The Operative Control of the Passage of Floods and the Possibilities for Neural Networks. In IT Solutions for Tomorrow - The First Water Workshop. Belgie: Brusel, 1997. p. 134 ( p.)
Detail

STARÝ, M., TUREČEK, B., PAVLAS, P. Operativní řízení průchodu povodní povodím Ostravice v červenci 1997 a další perspektivy řízení. In Sborník referátů z konference Povodně a krajina. Brno: ICID, 1997. s. 37 ( s.)
Detail

STARÝ, M., FÍNA, D. Předpověď kvality vody na odtoku z údolní nádrže pomocí neuronových sítí. In Sborník sylabů příspěvků ze semináře Znečištění povrchových vod zemědělstvím. Brno: ÚVHK Brno, 1997. s. 16 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení vodohospodářské soustavy a možnosti využití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z Operativní hydrologie a řízení vodohospodářských soustav. ČZU Praha: CESWI, 1998. s. 1K ( s.)
Detail

DRBAL, K., STARÝ, M. Předpovědní modely a řízení manipulací při povodních. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 59 ( s.)
Detail

STARÝ, M. The operative control of the passage of floods in water basin system. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 60 ( p.)
Detail

MERTOVÁ, M. a kol. Operativní předpovědi povodňových průtoků v systému stanic za použití umělých neuronových sítí. In Sborník referátů z konference Systém povodňové ochrany ČR. Olomouc: Olomouc, 1998. s. 73 ( s.)
Detail

STARÝ, M. The operativ control of the passage of floods. In Sborník anotací Protipovodňová prevence. Ostrava: Ostrava, 1998. p. 60 ( p.)
Detail

STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Neuronové sítě a řízení odtoku z nádrží za průchodu povodní. In Sborník anotací z V. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1997. s. 101-103.
Detail

STARÝ, M., MERTOVÁ, M., ŠEBLOVÁ, H. Předpověď povodňových průtoků v systému stanic za použití neuronových sítí trénovaných pomocí genetických algoritmů. In Sborník anotací z VI. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1998. s. 104-107.
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení průchodu povodní v rámci vodohospodářské soustavy. In Sborník anotací. Ostrava: Ostrava, 1998. s. 60 ( s.)
Detail

REC, O., STARÝ, M. Změna kvality vody při průtoku údolní nádrží. 1997, roč. 43, č. 4, s. 193 ( s.)
Detail

STARÝ, M.; REC, O. Modelování změny kvality vody v rámci vodohospodářské soustavy. 1997, roč. 43, č. 8, s. 389 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Neuronové sítě a předpověď kulminačních průtoků a objemů povodní v povodí Ostravice - uzávěrový profil Šance. 1998, roč. 46, č. 1, s. 45 ( s.)
Detail

STARÝ, M., DIVIŠ, L. Neural Networks and Prediction of Run-off Small River Basin. In Proceeding from International conference International Forum on problems of science, technology and education. Rusko: Moskva, 1997. p. 50 ( p.)
Detail