Project detail

Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu

Duration: 01.03.2002 — 31.12.2002

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-06-03 - not assigned)

Mark

FRVŠ 1785

Default language

Czech

People responsible

Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2002-06-03 - not assigned)

Results

VANĚREK, J., DROCHYTKA, R. Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In Concrete and Concrete Structures. Žilina, Slovakia: University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, 2002. p. 137 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

VANĚREK, J. Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu. In Sanace 2002. Brno: 2002. s. 27-32.
Detail

VANĚREK, J. Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu. 2003.
Detail

VANĚREK, J. Možnosti zjišťování koroze oceli v železobetonových konstrukcích. In 4. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2002. s. 100 ( s.)ISBN: 80-214-2067-7.
Detail

VANĚREK, J. Corrosion Rate detection of Steel in Reinforced Concrete. In Reliability and Diagnostics of Transport Structures and Means 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. p. 372 ( p.)ISBN: 80-7194-464-5.
Detail

VANĚREK, J. Diagnostika a koroze výztuže v betonu. In Sanace a rekonstrukce staveb. Praha: WTA CZ, 2002. s. 249 ( s.)ISBN: 80-02-01502-9.
Detail