Project detail

Vývoj kompositní struktury elektrodových materiálů, nanesených na iontoměničové membrány

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

Mark

KJB4813302

Default language

Czech

People responsible

Vondrák Jiří, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Novák Vítězslav, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - 1. veřejná soutěž Program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2 2019

- part funder (2002-04-16 - not assigned)

Results

VONDRÁK, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., NOVÁK, V. Carbon/Manganese Oxide Based Fuel Cell Electrocatalyst Using "Flywheel" Principle. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 386 ( p.)ISBN: 2-9805021-6-2.
Detail

HEKERLE, V., VONDRÁK, J. Fuel Cells. Electrochemical Seminar Dresden - Prague. Cunewalde, Spolková republika Německo: 2002. p. 0 ( p.)
Detail

NOVÁK, V., VONDRÁK, J. Bifunctional electrode for fuel cells. In 4th ABA - Advanced Batteries and Accumulators Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty Electrical Engineering and Informatics, 2003. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT Brno, 2003. p. 118 ( p.)ISBN: 80-214-2298-X.
Detail

KOCIAN, M., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KNĚŽÍNEK, J. Electrolytes for the electrochemical supercapacitors. In 5th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 188 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

VONDRÁK, J., VELICKÁ, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J. Supercapacitors - Auxiliary power sources. In 5th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Faculty of electrical engineering and communication, 2004. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

VONDRÁK, J., VELICKÁ, J., KLÁPŠTĚ, B., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KOCIAN, M., REITER, J. Supercapacitors – auxiliary power sources. In 5th Advanced batteries and accumulators. Brno: FEKT, 2004. p. 138 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

KOTEN, S., MARŠÍK, P., VONDRÁK, J., MACALÍK, M., SEDLAŘÍKOVÁ, M., DVOŘÁK, J., VELICKÁ, J. SnO2 Based Layers prepared by spray deposition. In 6th International Meeting on Electrochromism. Brno: VUT Brno, 2004. p. 186 ( p.)ISBN: 80-214-2622-5.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., REITER, J., NOVÁK, V., NEČESAL, P. Carbon and/or graphite anodes for gel polymer batteries. In International Meeting on Lithium Batteries. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 234 ( p.)ISBN: 1-56677-415-2.
Detail

REITER, J., VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M. New reference electrode based on PMMA polymer electrolytes. In International Meeting on Lithium Batteries IMLB 12. Nara, Japonsko: The Electrochemical Society, Inc., 2004. p. 237 ( p.)ISBN: 1-56677-415-2.
Detail

VONDRÁK, J., REITER, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., TRETERA, M. Ion- conductive PMMA gel electrolytes. In International Meeting on Electrochromism. IME-6. Brno, ČR: VUT v Brně, 2004. p. 18 ( p.)ISBN: 80-214-2622-5.
Detail

VONDRÁK, J., KOTEN, S., MARŠÍK, P., MACALÍK, M. Preparation Of Doped SnO2 Thin Layers From SnCl2 And SnCl4. In 5th Advanced Batteries And Accumulators - ABA -2004. Brno: VUT Brno, 2004. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

NEČESAL, P., VONDRÁK, J. LITHIUM BATTERIES. In 5 th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno Univerzity of Technology, 2004. p. 55 ( p.)ISBN: 80-214-2623-3.
Detail

MACALÍK, M.; HELÁN, R.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Thin Films For Electrochromic Devices. In Advanced Batteries And Accumulators - 6th ABA. Brno: Brno University of TechnologyFEECDepartment of Electrotechnology, 2005. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

P.Barath,L.Janík,M.Sedlaříková,J.Vondrák,V.Novák,J.Reiter. Alkaline ion exchanging membranes in power sources. In 6th ABA ,Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrotechnology, 2005. p. 108 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

P.Barath. Palivové články s iontoměničovými membránami. In STUDENT EEICT 2005. Brno: vysoké učení technické v Brně,Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologii, Fakulta informačních technologii, 2005. s. 222 ( s.)ISBN: 80-214-2888-0.
Detail

Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák, Luděk Janík. Nanotrubice. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2005. Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 34 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

Bílek, J., Dokoupil, A., Vognar, J., Vondrák, J., Novák, V. Catalysts for Fuel Cells. In 6th ABA – Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Technical University of Brno, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrotechnology, 2005. p. 105 ( p.)ISBN: 80-214-2944-5.
Detail

Jiří Vondrák, Marie Sedlaříková,Luděk Janík, Peter Barath, Radim Bařinka. Hlad po energii. In 26. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Tuchlovice 2005. Brno: Česká elektrotechnická společnost, 2005. s. 7 ( s.)ISBN: 80-02-01761-7.
Detail

Peter Barath, Vítězslav Novák, Marie Sedlaříková, Jiří Vondrák. ION EXCHANGE MEMBRANES. In 6.Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova univerzita roku 2006, 2006. p. 18 ( p.)ISBN: 80-210-3943-4.
Detail

VONDRÁK, J.; KLÁPŠTĚ, B.; VELICKÁ, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; REITER, J. Carbon/manganese oxide based fuel cell electrocatalyst using 'Flywheel' principle. New Materials for Electrochemical Systems, 2005, vol. 8, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1480-2422.
Detail

VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VLČEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J.; MACALÍK, M. Electrochromic glazings for window applications. Solid State Phenomena, 2006, vol. 113, no. 1, p. 507 ( p.)ISSN: 1012-0394.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., VLČEK, M., MOHELNÍKOVÁ, J., MACALÍK, M. Electrochromic Glazings For Window Applications. Solid State Phenomena, 2006, vol. 113, no. 5, p. 507 ( p.)ISSN: 1012-0394.
Detail

VONDRÁK, J., SEDLAŘÍKOVÁ, M., KLÁPŠTĚ, B., NOVÁK, V. Carbon Electrodes in Contact with PMMA Based Gel Polymers. In Extended abstract of the fifth international symposium on new materials for electrochemical systems. Montréal, Québec, Canada: Edition dgp, 2003. p. 384 ( p.)ISBN: 2-9805021-6-2.
Detail