Project detail

Chování trhlin/mikrotrhlin ve vybraných kompozitech s křehkou matricí

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2004

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2002-01-01 - 2004-12-31)

Mark

GA101/02/0683

Default language

Czech

People responsible

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kotoul Michal, prof. RNDr., DrSc. - principal person responsible

Units

Results

KOTOUL, M. Limited frature toughness enhancement due to metal particles embrittlement in glass matrix composites. In Mechanical Behaviour of Materials. Izrael: Kenes International, 2003. p. 17 ( p.)
Detail

VYSLOUŽIL, T.; KOTOUL, M. 3D MKP analýza přemostěné trhliny rostoucí z šípového vrubu vzorku při tříbodovém ohybu. In Engineering Mechanics 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, 2003. s. 392 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

PROFANT, T., KOTOUL, M. Studium interakce řady kolineárních mikrotrhlin s periodickou řadou částic. In Inženýrská mechanika 2003. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, 2003. s. 278 ( s.)ISBN: 80-86246-18-3.
Detail

POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J. Application of Statistical Concept of Roughness-Induced Crack Closure to Titanium and Aluminium Alloys. In Fatigue 02. Stockholm: EMAS, 2002. p. 2385 ( p.)ISBN: 1-901537-32-3.
Detail

ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J., POKLUDA, J. Simple Calculation of Geometrical Shielding at Intergranular Crack Front by Means of Pyramidal Model. In Fracture Mechanics Beyond 2000, ECF 14. Krakow: EMAS, 2002. p. 383 ( p.)ISBN: -88906-04-6.
Detail

BAREŠ, P.; KNÉSL, Z. Analýza šíření trhlilny přes rozhraní dvou různých materiálů založena na otevření kořene trhliny. In Engineering Mechanics 2004. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of Czech Republic, 2004. s. 35-43. ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

BAREŠ, P.; KNÉSL, Z. HODNOCENÍ STABILITY TRHLINY S VRCHOLEM NA ROZHRANÍ MEZI DVĚMA MATERIÁLY S ODLIŠNOU MEZÍ KLUZU. In Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 29-36. ISBN: 80-7082-999-0.
Detail

POKLUDA, J., PIPPAN, R., SLÁMEČKA, K., KOLEDNIK, O. Fatigue Crack Growth in Metals under Pure Mode III: Reality or Fiction?. In Fatigue Crack Paths. Parma: 2003. p. 92 ( p.)
Detail

POKLUDA, J., ŠANDERA, P., HORNÍKOVÁ, J., VLACH, B. Fracture Surfaces in Fe-0.05%C-2.6%Si Alloy Contaminated by Phosphorus. In Fractography 2003. Košice: 2003. p. 358 ( p.)ISBN: 80-968543-2-1.
Detail

POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J. Analysis of Roughness-Induced Shielding in Terms of Size Ratio Effect. In nd International ASTM/ESIS Symposium on Fatigue and Fracture Mechanics. Tampa, Florida: 2003. p. 62 ( p.)
Detail

SLÁMEČKA, K., POKLUDA, J. 3D Analysis of Fatigue Fracture Morphology Generated by Combined Bending - Torsion. In Advanced Fracture Mechanics for Life and Safety Assesments (ECF15). Stockholm: 2004. p. 0 ( p.)
Detail

PROFANT, T.; KOTOUL, M. Model porušení v kompozitech s křehkou matricí při působení teplotních napětí. In Computational mechanics 2004. Plzen: Západočeská universita, 2004. s. 413-420. ISBN: 80-7043-314-0.
Detail

KOTOUL, M.; PROFANT, T.; VYSLOUŽIL, T. Modely mechanismů pro zvyšování houževnatosti kompozitů s křehkou matricí. In Křehký lom 2004. Brno: Ústav fyziky materiálů AVČR , Brno, 2004. s. 5-29. ISBN: 80-239-3646-8.
Detail

PROFANT, T. The Straight Path Stability of an Array of Collinear Micro-cracks Interacting with an Array of Circular Inclusions. In Inženýrská mechanika-Engineering Mechanics 2004. Praha: Institute of Thermomechanics, ASCR, 2004. p. 243-254. ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

VYSLOUŽIL, T. FEM computation of stress intensity factor for the chevron notch specimen under 3-point bending. In Inženýrská mechanika 2004. Praha: Institute of Thermomechanics, ASCR, 2004. p. 329 ( p.)ISBN: 80-85918-88-9.
Detail

KOTOUL, M., DLOUHÝ, I., VYSLOUŽIL, T. Crack bridging and trapping in borosilicate matrix composites with distributed metal particles. In ECF15. Stockholm: 2004. p. 185 ( p.)
Detail

BAREŠ, P.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E.; VLACH, B. Fracture behaviour of PE composite's pipes. In Polymerwerkstoffe 2004. Halle/Saale: Druck-Zuck GmbH, 2004. p. C18 (C18 p.)ISBN: 3-928466-68-2.
Detail

BAREŠ, P. Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky. In Problémy lomové mechaniky IV. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 7-14. ISBN: 80-214-2585-7.
Detail

KOTOUL, M.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.; BOCCACCINI, A. Experimental and theoretical investigation of fracture in glass matrix composites reinforced by alumina platelets. In Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures. Taylor&Francis, 2007. p. 1691-1698. ISBN: 978-0-415-44066-0.
Detail

NÁHLÍK, L. Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní. In Problémy lomové mechaniky II. Brno: FAST VUT v Brně, 2002. s. 54-75. ISBN: 80-214-2129-0.
Detail

BAREŠ, P. Analýza šíření trhliny ve vícevrstvém potrubí. In Computational Mechanics 2004. Nečtiny: Západočeská universita v Plzni, 2004. s. 21-28. ISBN: 80-7043-314-0.
Detail

BAREŠ, P.; KNÉSL, Z. Problematika hodnocení rozhraní dvou materiálů z hlediska nelineární pružně-plastické lomové mechaniky. In Semdok 2004. Súlov: Žilinská universita/EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2004. s. 133-138. ISBN: 80-8070-178-4.
Detail

KOTOUL, M.; DLOUHÝ, I. Quantification of toughness increase due to metal particles in glass matrix composites. In Active Materials, Nanoscale Materials, Composites, Glass and Fundamentals. Fracture Mechanics of Ceramics. New York: Springer, 2005. p. 245-262. ISBN: 0-387-24134-5.
Detail

KOTOUL, M., VRBKA, J. Crack bridging and trapping mechanisms used to toughen brittle matrix composite. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2003, vol. 40, no. 1, p. 23 ( p.)ISSN: 0167-8442.
Detail

KOTOUL, M., VYSLOUŽIL, T., VRBKA, J. Analysis of the transition from crack bridging to crack trapping in brittle matrix composites toughened by ductile phase. Engineering Mechanics, 2003, vol. 10, no. 3, p. 219 ( p.)ISSN: 1802-1484.
Detail

POKLUDA, J. ŠANDERA, P. HORNÍKOVÁ, J. Statistical Approach to Roughness-Induced Shielding Effects. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2004, vol. 27, no. 2, p. 141 ( p.)ISSN: 8756-758X.
Detail

KOTOUL, M., DLOUHÝ, I. Metal particles constraint in glass matrix composites and its impact on fracture toughness enhancement. Materials Science and Engineering A, 2004, vol. 387-389, no. 1-2, p. 404 ( p.)ISSN: 0921-5093.
Detail

POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J. Analysis of Roughness-Induced Crack-Tip Shielding in Terms of Size Ratio Effect. Journal of ASTM International, 2005, vol. 2, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1546-962X.
Detail

T.PROFANT, M.KOTOUL. On collinear microcrack-inclusion arrays interaction and related problems. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2005, vol. 44, no. 11, p. 297 ( p.)ISSN: 0167-8442.
Detail

PROFANT, T., KOTOUL, M. On crack path in fibres-reinforced ceramic composites. Materials Science Forum, 2005, vol. 482, no. 3, p. 299 ( p.)ISSN: 0255-5476.
Detail

PROFANT, T.; KOTOUL, M. Periodická řada kolineárních mikrotrhlin oddělených kruhovými elastickými inkluzemi. Část II. Aplikace techniky spojitě rozdělených dislokací. Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 4, s. 259-289. ISSN: 1802-1484.
Detail

PROFANT, T.; KOTOUL, M. Periodická řada kolineárních mikrotrhlin oddělených kruhovými elastickými inkluzemi. Část I. Fundamentální řešení pro dislokaci mezi dvěma inkluzemi. Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 3, s. 215-238. ISSN: 1802-1484.
Detail

8th International Symposium on Fracture Mechanics of Ceramics. Houston (25.02.2003)
Detail