Ing. arch.

Tomáš Pavlovský

Ph.D.

FCE – Assistant professor

+420 54114 7477
pavlovsky.t@fce.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Publications

 • 2021

  TICHÝ, J.; PAVLOVSKÝ, T. Analýza pohybu a stacionárních aktivit v profilu městské třídy. Juniorstav 2021: Sborník příspěvků. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. p. 150-154. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  Tomáš Pavlovský. Symbolika ve městech kdysi a dnes. 12. Architektura v perspektivě 2020. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. p. 145-147. ISBN: 978-80-248-4450-3.
  Detail

 • 2019

  PAVLOVSKÝ, T. Archkomix vol.I. Archkomix vol.I. Brno: VUTIUM, 2019. ISBN: 978-80-214-5786-7.
  Detail

 • 2007

  PAVLOVSKÝ, T. Chandirhar. In XI. Vědecká konference doktorandů. Brno: FA VUT, 2007. p. 94-98. ISBN: 978-80-214-3405- 9.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T. Chandighar. In Brno: FA VUT, 2007. p. 94-98.
  Detail

  PAVLOVSKÝ, T., JANKOVÁ, G., LEŽATKA, L. Mezi Svitavou a Svratkou. In 2007.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.