doc. Ing.

Radek Kuchta

Ph.D.

FEEC, UMEL – Associate professor

+420 54114 6193
kuchtar@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Radek Kuchta, Ph.D.

Projects

 • 2019

  FV40303, Komunikační infrastruktura pro bateriově napájená zařízení, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2021
  Detail

 • 2017

  FV20693, Senzory tlaku pro internet věcí, zahájení: 01.10.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes - R3 PowerUP, zahájení: 01.07.2017, ukončení: 31.10.2021
  Detail

 • 2016

  FV10562, Systém pro monitorování procesů s využitím moderních nástrojů pro jejich optimalizaci (SYMONPRO) , zahájení: 01.09.2016, ukončení: 30.06.2019
  Detail

 • 2014

  TA04011611, Senzory tlaku pro kosmický výzkum, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2012

  IDEAS - Interactive Power Devices for Efficienty in Automotive with Increased Reliability and Safety, zahájení: 01.06.2012, ukončení: 31.05.2015
  Detail

  FR-TI4/530, Bezkontaktní technologie pro internet věcí (IoT), zahájení: 01.04.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2011

  FR-TI3/017, Výzkum snímačů velmi nízkých tlaků a tlaku vakua s digitálním rozhraním pro konfiguraci a diagnostiku, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  TA01030859, Vývoj nového typu senzoru na bázi změny vlastností optických vláken pro aplikaci v systémech vysokorychlostního dynamického vážení vozidel na silniční síti, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Návrh elektronických přístrojů s navigačními systémy, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  Multimediální učebnice předmětu Mikropočítače a mikrokontroléry, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  GA102/09/1897, Bezpečnost automobilové dopravy - BAD, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  2C08002, KAAPS Výzkum univerzální a komplexní autentizace a autorizace pro pevné a mobilní počítačové sítě, zahájení: 01.03.2008, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  Mikropočítače a mikrokotroléry, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2008
  Detail

 • 2007

  FI-IM4/034, Inteligentní platforma pro bezdrátovou komunikaci , zahájení: 01.05.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Inovace laboratorních cvičení předmětu Návrh elektronických přístrojů , zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2005

  Virtual Automation Networks (VAN), zahájení: 01.09.2005, ukončení: 28.02.2010
  Detail

 • 2004

  Inovace Laboratoře digitální a mikroprocesorové techniky, zahájení: 06.04.2004, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Virtuální měřicí systém pro převodníku A/D a D/A, zahájení: 28.03.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  FT-TA/050, Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření (DIF), zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2003

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA102/03/0619, IMAM Inteligentní mikrosenzory a mikrosystémy pro měření, regulaci a životní prostředí, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Rozšíření laboratorního cvičení o úlohy virtuální digitální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Měřicí systém virtuální laboratoře, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Palubní počítač vozidla s elektrickým pohonem, zahájení: 16.04.2002, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  ECOFRIDGE Ecological Refrigeration, zahájení: 04.04.2002, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Zavedení nových trendů při výuce předmětu Digitální obvody, zahájení: 31.03.2002
  Detail

  Monitorovací systém vozidla s elektrickým pohonem, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  FD-K2/53, ANTOPE Výzkum nových metod přístrojové analýzy toxicity pro integrální měření toxicity v potravinářském průmyslu a jejich ověření na prototypu analyzátoru toxicity pesticidů, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  FD-K/104, SENSVISION - Internetový přístup do procesu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FD-K/063, Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  FD-K/111, Výzkum autobusu a jeho komponent pro městskou dopravu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail