Ing.

Petr Sedlák

FBM

sedlak01@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Sedlák

Publications

  • 2013

    ONDRÁK, V.; SEDLÁK, P.; MAZÁLEK, V. Problematika ISMS v manažerské informatice. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2013. ISBN: 978-80-7204-872- 4.
    Detail

  • 2012

    KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P. Audiovizuální a datové konvergence. 1. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012. 469 p. ISBN: 978-80-7204-784- 0.
    Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.