Ing.

Petr Dvořák

Ph.D.

CEITEC, RG-1-04 – Researcher

petr.dvorak@ceitec.vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Publications

 • 2021

  FORDEY, T.; BOUCHAL, P.; SCHOVÁNEK, P.; BARÁNEK, M.; BOUCHAL, Z.; DVOŘÁK, P.; HRTOŇ, M.; ROVENSKÁ, K.; LIGMAJER, F.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Single-Shot Three-Dimensional Orientation Imaging of Nanorods Using Spin to Orbital Angular Momentum Conversion. Nano Letters, 2021, vol. 21, no. 17, p. 7244-7251. ISSN: 1530-6992.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  LIŠKA, J.; LIGMAJER, F.; PINHO NASCIMENTO, P.; KEJÍK, L.; KVAPIL, M.; DVOŘÁK, P.; HORKÝ, M.; LEITNER, N.; REIMHULT, E.; ŠIKOLA, T. Effect of deposition angle on fabrication of plasmonic gold nanocones and nanodiscs. MICROELECTRONIC ENGINEERING, 2020, vol. 228, no. 1, p. 1-6. ISSN: 0167-9317.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, P.; ROVENSKÁ, K.; LIGMAJER, F.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Optické metapovrchy a 2D optika. Československý časopis pro fyziku, 2020, vol. 70, no. 5, p. 323-325. ISSN: 0009-0700.
  Detail | WWW

 • 2019

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. High-Resolution Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces with Sensitivity down to a Single Nanoantenna. NANO LETTERS, 2019, vol. 19, no. 2, p. 1242-1250. ISSN: 1530-6984.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Geometric-Phase Microscopy for Quantitative Phase Imaging of Plasmonic Metasurfaces. 2019. p. 1-2. ISBN: ISBN: 978-1-943580-5.
  Detail | WWW

  TURČANOVÁ, M.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; BURŠA, J. Influnce of Mutual Rotation of Polarizing Filters on Light Intensity Measured with Collagen Fibres. In VipIMAGE 2019. Porto, Portugalsko: Springer, 2019. p. 279-285. ISBN: 978-3-030-32040-9.
  Detail | WWW

  BOUCHAL, P.; DVOŘÁK, P.; BABOCKÝ, J.; BOUCHAL, Z.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KŘÁPEK, V.; FAßBENDER, A.; LINDEN, S.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Kvantitativní fázové měření plazmonických metapovrchů pomocí geometricko-fázové holografické mikroskopie. Jemná mechanika a optika, 2019, vol. 64, no. 4, p. 95-98. ISSN: 0447-6441.
  Detail | WWW

 • 2018

  FAßBENDER, A.; BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; KŘÁPEK, V.; VAN DER LINDEN, S. Invited Article: Direct phase mapping of broadband Laguerre-Gaussian metasurfaces. APL Photonics, 2018, vol. 3, no. 11, p. 110803-1 (110803-7 p.)ISSN: 2378-0967.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  DVOŘÁK, P.; KVAPIL, M.; BOUCHAL, P.; ÉDES, Z.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; LIGMAJER, F.; KŘÁPEK, V.; ŠIKOLA, T. Near-field digital holography: a tool for plasmon phase imaging. Nanoscale, 2018, vol. 10, no. 45, p. 21363-21368. ISSN: 2040-3372.
  Detail | WWW

 • 2017

  BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, vol. 4, no. 6, p. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
  Detail | WWW

  DVOŘÁK, P.; ÉDES, Z.; KVAPIL, M.; ŠAMOŘIL, T.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; KALOUSEK, R.; KŘÁPEK, V.; DUB, P.; SPOUSTA, J.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state. OPTICS EXPRESS, 2017, vol. 25, no. 14, p. 16560-16573. ISSN: 1094-4087.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2016

  DVOŘÁK, P.; KOLÍBAL, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Fotoluminiscence h- BN detekována pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli. Jemná mechanika a optika, 2016, vol. 61, no. 6, p. 149-150. ISSN: 0447-6441.
  Detail

  BABOCKÝ, J.; DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; ŠIKOLA, T.; BOK, J.; FIALA, J. Patterning large area plasmonic nanostructures on nonconductive substrates using variable pressure electron beam lithography. JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, 2016, vol. 34, no. 6, p. 06K801-1 (06K801-4 p.)ISSN: 1071-1023.
  Detail

 • 2014

  DVOŘÁK, P.; LIGMAJER, F.; ŠAMOŘIL, T.; HRTOŇ, M.; KLEMENT, R.; BABOCKÝ, J.; TUČEK, M.; SPOUSTA, J.; ŠIKOLA, T. Využití reflexní optické spektroskopie v plazmonice. Jemná mechanika a optika, 2014, vol. 59, no. 6- 7, p. 162-164. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  PROCHÁZKA, P.; MACH, J.; BISCHOFF, D.; LIŠKOVÁ, Z.; DVOŘÁK, P.; VAŇATKA, M.; SIMONET, P.; VARLET, A.; HEMZAL, D.; PETRENEC, M.; KALINA, L.; BARTOŠÍK, M.; ENSSLIN, K.; VARGA, P.; ČECHAL, J.; ŠIKOLA, T. Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. NANOTECHNOLOGY, 2014, vol. 25, no. 18, p. 185601-1 (185601-8 p.)ISSN: 0957-4484.
  Detail

 • 2013

  BŘÍNEK, L.; ÉDES, Z.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; ŠIKOLA, T. Interference povrchových plazmonů v blízkém poli. Československý časopis pro fyziku, 2013, vol. 63, no. 4, p. 234-236. ISSN: 0009- 0700.
  Detail

  BŘÍNEK, L.; DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; DUB, P.; KALOUSEK, R.; ŠIKOLA, T. Aplikace rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli pro plasmoniku. Jemná mechanika a optika, 2013, vol. 58, no. 6, p. 169-171. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; NEUMAN, T.; BŘÍNEK, L.; ŠAMOŘIL, T.; KALOUSEK, R.; DUB, P.; VARGA, P.; ŠIKOLA, T. Control and Near- Field Detection of Surface Plasmon Interference Patterns. NANO LETTERS, 2013, vol. 13, no. 6, p. 2558-2563. ISSN: 1530- 6984.
  Detail

 • 2011

  ZAMAN, S.; DVOŘÁK, P.; RITTER, R.; BUCHSBAUM, A.; STICKLER, D.; OEPEN, H.; SCHMID, M.; VARGA, P. In-situ magnetic nano-patterning of Fe films grown on Cu(100). Journal of Aplied Physics, 2011, vol. 110, no. 2, p. 024309- 1 (024309-6 p.)ISSN: 0021- 8979.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.