Ing.

Oto Janoušek

Ph.D.

FEEC, UBMI – Assistant professor

+420 54114 6635
janouseko@vut.cz

Send BUT message

Ing. Oto Janoušek, Ph.D.

Creative activities

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: HRV_time_domain_analysis; Software pro výpočet parametrů HRV v časové oblasti. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 61200 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 3
  Detail

 • RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.; KOLÁŘOVÁ, J.; PROVAZNÍK, I.: SEEGA; Software pro analýzu spánkového EEG. Ústav biomedicínského inženýrství, Kolejní 4, 612 00 Brno. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 2
  Detail

 • KOLÁŘOVÁ, J.; RONZHINA, M.; JANOUŠEK, O.: CARDIO database; Electrophysiology of small animal isolated hearts – electrograms and monophasic action potential database. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav biomedicínského inženýrství. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • ŠIKNER, T.; JANOUŠEK, O.: HRV analýza - software; FBSE - HRV analýza. UBMI FEKT VUT. URL: http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • NĚMCOVÁ, A.; JANOUŠEK, O.; VÍTEK, M.: Hodnocení únavy pomocí EOG; Aplikace pro detekci únavy ze signálu EOG. Ústav biomedicínského inženýrství FEKT, VUT v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty. (software)
  http://www.dbme.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty, number of downloads: 1
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.: TJ02000293-V3; Softwarový nástroj pro analýzu biosignálů. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396. (software)
  https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396, number of downloads: 0
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.: TJ02000293-V3; Vzdělávací metodika pro rozvoj komunikačních dovedností. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396. (ostatní)
  https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396, number of downloads: 0
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.: TJ02000293-V4; Metodika pro hodnocení míry persvaze. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396. (ostatní)
  https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396, number of downloads: 0
  Detail

 • JANOUŠEK, O.; RONZHINA, M.; HEJČ, J.; SMÍŠEK, R.: TJ02000293-V6; Komplexní datový soubor. Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, Technická 12, Brno 61600. URL: https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396. (ostatní)
  https://www.vutbr.cz/vav/projekty/detail/30396, number of downloads: 0
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.