Ing.

Ondřej Pech

Ph.D.

FME, EI DTEE – Assistant professor

+420 54114 3241
Ondrej.Pech@vutbr.cz

Send BUT message

Ing. Ondřej Pech, Ph.D.

Creative activities

 • JANOTKOVÁ, E.; PECH, O.; PAVELEK, M.: Lokální odsávací zařízení; Zařízení pro testování a výzkum sacích nástavců. FSI VUT v Brně, Technická 2, A2/309, Brno 616 69. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • JANOTKOVÁ, E.; PAVELEK, M.; KAMENSKÝ, P.; PECH, O.: Velkoplošná vyústka 1m; Zařízení s velkoplošnou vyústkou pro generaci rovnoměrného proudu vzduchu. FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno 616 69, místnost A2/309. URL: http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/. (funkční vzorek)
  http://ottp.fme.vutbr.cz/vysledkyvyzkumu/, number of downloads: 1
  Detail

 • PECH, O.; ZÁVODNÍK, M.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Benchmarková výustka; Benchmarková výustka. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • PECH, O.; CALETKA, P.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.: Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu; Optimalizovaná výustka pro distribuci vzduchu. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2 Brno 616 69 místnost C3/213c. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. (funkční vzorek)
  http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu, number of downloads: 1
  Detail

 • FIŠER, J.; PECH, O.; POKORNÝ, J.; ŠÍP, J.; KOPEČKOVÁ, B.; KOŽUŠNÍK, M.: CV a FV system; SYSTÉM DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ PRO FLEXIBILNÍ HVAC. Laboratoř klimatické komory, budova D5, areál FSI VUT v Brně, Technická 2, 61669 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.