doc. Ing.

Miloš Kalousek

Ph.D.

FCE – Associate professor

+420 54114 7440
kalousek.m@fce.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Publications

 • 2021

  OSIČKA, J.; KALOUSEK, M. Minimalizace neobnovitelné primární energie při vytápění pasivního RD. Juniorstav 2021. JUNIORSTAV. 2021. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2021. ISBN: 1190-1535. ISSN: 1190-1535.
  Detail

 • 2020

  VORLÍČKOVÁ, P.; KALOUSEK, M. Možnosti zvýšení povrchové teploty nad rosný bod na připojovací spáře a zasklení okna. In JUNIORSTAV 2020. 22. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. p. 918-924. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail | WWW

  OSIČKA, J.; KALOUSEK, M. VLIV UMÍSTĚNÍ IZOLANTU NA PRŮBĚHU TEPLOT UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZEMĚ Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ. Sborník Juniorstav 2020. JUNIORSTAV. 2020. Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed: Juniorstav, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-80-86433-73-8. ISSN: 1190-1535.
  Detail

 • 2019

  KALOUSEK, M.; NOVÁK, M. The Assessment of Construction Details in Terms of 3D Thermal Fields and the Impact on Building Design. In Central Europe towards Sustainable Building (CESB19), IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 290. Praha: IOP Publishing Ltd, 2019. p. 124-133. ISBN: 9781510890770. ISSN: 1755-1307.
  Detail | WWW

  NOVÁK, M.; KALOUSEK, M. Povrchová teplota konstrukce s nestacionárními okrajovými podmínkami. In Sborník Juniorstav 2019. JUNIORSTAV. Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed: Juniorstav, 2019. p. 623-628. ISBN: 978-80-86433-71-4. ISSN: 1190-1535.
  Detail | WWW

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; ŠLANHOF, J. Assessment of the dynamic temperature profile in fire loaded sandwich structures based on wood in comparison with conventional structural systems. In 12th Envibuild – Buildings and Environment – From Research to Application. Applied Mechanics and Materials. 2019. p. 98-105. ISBN: 978-3-0357-1202-5. ISSN: 1662-7482.
  Detail

  OMISHORE, A.; KALOUSEK, M.; MOHELNÍK, P. THERMAL TESTING OF THE LIGHT PIPE PROTOTYPE. Engineering Review, 2019, vol. 39, no. 3, p. 283-291. ISSN: 1849-0433.
  Detail | WWW

  OSIČKA, J.; KALOUSEK, M. MONITOROVÁNÍ SEZÓNNÍ EFEKTIVNOSTI UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZEMĚ POMOCÍ TEPELNÉHO ČERPADLA. In Sborník Juniorstav 2019. Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed: 2019. p. 1-5. ISBN: 978-80-86433-71-4.
  Detail

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; LAVICKÝ, M. Behaviour of timber beam structures with suspended ceiling when exposed to fire. Int. Rev. Appl. Sci. Eng, 2019, vol. 10, no. 1, p. 71-77. ISSN: 2062-0810.
  Detail | WWW

 • 2018

  OMISHORE, A.; KALOUSEK, M.; MOHELNÍK, P. Sledovaní povrhovych teplot na atypckém světlovodu pod infracervenou lampou. TZB-info, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

 • 2017

  ROZSYPAL, J.; KERVITCER, M.; KALOUSEK, M. Ploché střechy – chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch. In Conference Proceedings - 9th International Conference Building Defects 2017. České Budějovice: Department of Civil Engineering, Faculty of Technology, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Okružní 517/10, České Budějovice 370 01 Czech Republic, 2017. p. 360-367. ISBN: 978-80-7468-117-2.
  Detail

 • 2016

  RUSINOVÁ, M.; KALOUSEK, M.; SEDLÁKOVÁ, M. Effect of Ventilation in Protected Escape Ways upon the Thermal Properties of these Spaces. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 861, p. 409-416. ISSN: 2297-8941.
  Detail | WWW

 • 2015

  NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M. Influence of thermal storage mass on summer thermal stability in a passive wooden house in the Czech Republic. ENERGY AND BUILDINGS, 2015, vol. 77, no. C, p. 68-75. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

  NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M. Summer Thermal Stability of a Passive House in Moravany - the Czech Republic and Thermal Storage Mass. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 824, no. 824, p. 544-551. ISSN: 1660-9336.
  Detail

  HORÁK, P.; UHER, P.; FORMÁNEK, M.; RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; VRÁNA, J.; KALOUSEK, M.; KUKLÍNKOVÁ, H. Energetické hodnocení budov. Brno: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2015. 185 p. ISBN: 978-80-214-5274- 9.
  Detail | WWW

 • 2014

  PARTIKA, R.; KALOUSEK, M. Comparison of modeled distribution of thermal fields at seasonal ground storage segments. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans tech publication, 2014. p. 140-146. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KALOUSEK, M. Predikcia miery vplyvu tepelno- izolačných vlastností na vývoj teploty horného plášťa. In PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. p. 129-134. ISBN: 978-80-553-1678- 9.
  Detail

  ORAVEC, P.; PARTIKA, R.; KALOUSEK, M. Poznatky z návrhu a realizace obnovy domu. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV. Košice: 2014. p. 58-61. ISBN: 978-80-553-1678- 9.
  Detail

  CHUCHMA, L.; KALOUSEK, M. Electricity storage in passive house in Central Europe region. Advanced Materials Research, 2014, vol. 2014, no. 899, p. 213-217. ISSN: 1022-6680.
  Detail | WWW

  KALOUSEK, M.; MOHELNÍKOVÁ, J. Influence of Window on Solar Gains and Daylight Level. Advanced Materials Research (online), 2014, vol. 1041, no. 1, p. 175-179. ISSN: 1662-8985.
  Detail | WWW

  KALOUSEK, M.; RYBAKOVA, A. Modeling of Details for Single-Layer Wall in a Passive House: The Case of Balcony Slab. In enviBUILD 2014. Advanced Materials Research (online). 1041. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 171-174. ISBN: 978-3-03835-280-8. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J.; INGELI, R. Spectral optical properties and thermodynamic performance of reflective coatings in a mild climate zone. ENERGY AND BUILDINGS, 2014, vol. 77, no. C, p. 343-354. ISSN: 0378-7788.
  Detail | WWW

 • 2013

  PARTIKA, R.; KALOUSEK, M. MOŽNOSTI UKLÁDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE DO ZÁSOBNÍKŮ POD OBJEKTY V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ. In Sborník Konference Progress 2013. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2013. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2972- 2.
  Detail

  PARTIKA, R.; KALOUSEK, M. Comparison of the possibility of using the accumulation underground storage under buildings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 649, no. 649, p. 139-142. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J. Verification of MZELWE moule in ESP- r programme with experimental confrontation. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. CRC Press, Taylor& Francis Group. Cape Town, JAR: CRC Press, Balkema, Taylor& Francis Group, 2013. p. 1813-1818. ISBN: 978-1-315-85078- 8.
  Detail

  ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; INGELI, R. Thermal performance effect of hollow ceramic micro- spheres coating assessed by dynamic outdoor testing in the summer season. In 2nd Central European Symposium on Building Physics. RSA, Vienna, Austria. Vídeň, Rakousko: RSA, Vienna, Austria, 2013. p. 149-156. ISBN: 978-3-85437-321- 6.
  Detail

  ČEKON, M.; KALOUSEK, M.; HRAŠKA, J. Verification of MZELWE module in ESP- r programme with experimental confrontation. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. CRC Press, Taylor& Francis Group. Cape Town, JAR: CRC Press, Balkema, Taylor& Francis Group, 2013. p. 649-650. ISBN: 978-1-138-00061- 2.
  Detail

  ČEKON, M.; KALOUSEK, M. "Reflexné" vlastnosti stavebných náterov. In Tepelná ochrana budov 2013. Štrbské Pleso: BB Print s.r.o., 2013. p. 73-76. ISBN: 9788089627028.
  Detail

  SLÁVIK, R.; ČEKON, M.; KALOUSEK, M. Numerická analýza priebehu teplôt horného plášťa vetraných dvojplášťových strešných konštrukcií s vplyvom sálania oblohy. In ZBORNÍK z konferencie s medzinárodnou účasťou PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV. 1. Podbanské - Vysoké tatry, SR: Technická univerzita v Kośiciach, Stavebná fakulta, 2013. p. 124-132. ISBN: 978-80-553-1393- 1.
  Detail

  SLÁVIK, R.; KALOUSEK, M. Comparing methods for calculating thermal stability of rooms. In Budovy a Prostředí 2012 sborník. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 49-52. ISBN: 978-80-214-4505- 5. ISSN: 1022- 6680.
  Detail

  NĚMEČEK, M.; KALOUSEK, M. Quasistationary and dynamic simulation of summer overheating of passive timber house. In enviBUILD 2012. Advanced Materials Research, (online). Special Issue. Svýcarsko: TransTechPublication, 2013. p. 109-112. ISBN: 978-3-03785-596- 6. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  KALOUSEK, M.; RYBAKOVA, A. Linear Thermal Transmittance of Holding Unit of Balcony Slab to External Wall. AMR - Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 649, p. 163-166. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

 • 2012

  PARTIKA, R.; KALOUSEK, M. SPIDI KOTVY U PROVĚTRÁVANÝCH FASÁD. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košicích, Stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, 2012. p. 219-222. ISBN: 978-80-553-0798- 5.
  Detail

 • 2011

  KALOUSEK, M. COOLING OF PASSIVE HOUSE BY PHASE CHANGE MATERIAL WALLBOARDS. In The 23rd IIR International Congress of Refrigeration. 1. Praha: International Institute of Refrigeration IIR/ IIF, 2011. p. 100-105. ISBN: 978-2-913149-88- 5.
  Detail

  KALOUSEK, M. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ VE SKOLÁCH. In Sborník. Bratislava: Slovenská technická universita v Bratilave, FSV, 2011. p. 60-61. ISBN: 978-80-227-3582-7.
  Detail

  KALOUSEK, M. Solar house and passive cooling. In Book of proceedings of conference SOLARIS 2011 - The 5th International Conference on Solar Radiation and Daylighting. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 110-115. ISBN: 978-80-214-4306- 8.
  Detail

  KALOUSEK, M.; PARTIKA, R. VLIV VÝMĚNY OKEN NA VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V UČEBNÁCH. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košičiach, stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, 2011. p. 97-100. ISBN: 978-80-553-0651-3.
  Detail

  ZVĚŘINA, A.; KALOUSEK, M. Bezkontaktní diagnostika vad a poruch vnějších kontaktních zateplovacích systémů pomocí infračervené termografie. In Soudní inženýrství. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011. p. 43-50. ISBN: 978-80-214-4276- 4. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  KALOUSEK, M. VLIV NOVÉHO OBALOVÉHO PLÁŠTĚ NA VZDUCHOTĚSNOST A NA TEPELNÉ MOSTY BUDOVY. In Sborník příspěvků z konference Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov. Košice: Technická univerzita v Košičiach, stavební fakulta, Ústav budov a prostredia, 2011. p. 161-165. ISBN: 978-80-553-0651-3.
  Detail

 • 2010

  ŠIKULA, O.; KALOUSEK, M. THEORETICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT OF LOW- EMISSION PLASTER ON THE MICROCLIMATE OF BUILDINGS. In CESB 10: CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING - FROM THEORY TO PRACTICE. Prague: Grada Publishing for Building Structures and CIDEAS Research Centre, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague, 2010. p. 521-524. ISBN: 978-80-247-3624- 2.
  Detail | WWW

  KALOUSEK, M. "Zelené" střešní okenní výplně pro pasivní domy. In Zborník vedeckých prác, Solution of Green Roofs Structures in V4 Countries. první. Košice, SR: Technická univerzita v Košiciach, 2010. p. 27-34. ISBN: 978-80-553-0593-6.
  Detail

  KALOUSEK, M. Riziko růstu plísní a úspora energie v budovách. In Budovy a prostředí 2010. patá. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, 2010. p. 268-273. ISBN: 978-80-214-4155-2.
  Detail

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O. Possibility of reducing heat output of a heating systems by using low-emission interior plaster. In 5. mezinárodní konference sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2010. p. 32-35. ISBN: 978-80-214-4155-2.
  Detail

 • 2009

  KALOUSEK, M. Akumulace vnitřních zisků do PCM - absorbéru. In Zborník přednášek z medzinárodnej konfeencie BODOVY A PROSTREDIE 2009. 1. Bratislava: EIPD Bratislava, 2009. p. 347-348. ISBN: 978-80-227-3180- 5.
  Detail

  KALOUSEK, M. Efficiency of internal heat gains in passive houses. In Zborník přednášek z medzinárodnej konfeencie BODOVY A PROSTREDIE 2009. 1. Bratislava: STU - Vydavatelsvo STU, 2009. p. 71-74. ISBN: 978-80-227-3180- 5.
  Detail

  KALOUSEK, M. Solar Fasade for Climatic Condition in the Czech Republic. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2009, vol. 17, no. 1, p. 10-15. ISSN: 1210- 3896.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M. Dosledky zanedbania detailov pri zateplovaní budov. Eurostav, 2009, vol. 5, no. 7, p. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S. Plísně u zateplených budov. Fasády, 2009, vol. 7, no. 3, p. 26-27. ISSN: 1214- 4592.
  Detail

  KLIKA, P.; ŠMAHEL, M.; SPÁČIL, M.; STŘÍBNÝ, P.; KALOUSEK, M.; BUREŠ, J.; WEIGEL, L. Zaplacení finanční částky s příslušenstvím (C 1292). 2009.
  Detail

 • 2008

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O. CFD simulation of ventilated air cavity. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA- CZ. Brno: IBPSA-CZ, ČVUT, 2008. p. 193-196. ISBN: 978-80-254-3373- 7.
  Detail

  KALOUSEK, M.; ŠIKULA, O.; SOLAŘ, J. Evaluation of ventilation inside floor air cavity by CFD method. In Simulace budov a techniky prostředí Sborník 5. konference IBPSA- CZ. Brno: WTA CZ, 2008. p. 271-284. ISBN: 978-80-254-3373- 7.
  Detail

  KALOUSEK, M. Správná úprava ostění okenní výplně pro zamezení kondenzace a růstu plísní. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2008, vol. 18, no. 3, p. 8-10. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  HEJNÝ, L.; KALOUSEK, M. Lineární činitel prostupu tepla připojovací spáry okenních výplní. PASIVNÍ DOMY 2008. Centrum pasivního domu. Brno: Centrum pasivních domů, 2008. p. 373-374. ISBN: 978-80-254-2848-1.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M. Thermal stability of light atic roofs. In BUDOWNICTWO NISKOENERGETYCZNE - IX MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE, ENERGODOM 2008. Krakow, Polsko: ASTERIAS Sp. z.o.o., 2008. p. 65-71. ISBN: 83-86161-12-4.
  Detail

  KALOUSEK, M. Solar facade for climatic condition in the Czech Republic. Slovak Journal of Civil Engineering, 2008, vol. 2009, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1338-3973.
  Detail | WWW

 • 2007

  KALOUSEK, M. Solar gains and losses in Passive houses. In Budova a prostredie 2007. Bratislava: SSTP, 2007. p. 21-24. ISBN: 978-80-227-2759- 4.
  Detail

  KALOUSEK, M. Tepelné chování PCM látky Micronal. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Bnro: VUT v Brně, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. TEPELNĚ AKUMULAČNÍ VLASTNOSTI MALTOVINY NA BÁZY RECYKLOVANÉ SÁDRY S APLIKOVANÝMI MATERIÁLY S FÁZOVOU ZMĚNOU A JEJÍ VLIV NA TEPELNOU STABILITU MÍSTNOSTI. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 978-80-214-3512- 4.
  Detail

  KALOUSEK, M.; KÚDELA, P. Energy balance of windows, solar gains and losses in passive house. In The CESB 07 PRAGUE Conference is a part of a 2007 international conference series. 1. Prague: Czech Sustainable Building Society and CBS Servis, 2007. p. 622-627. ISBN: 978-80-903807-8- 3.
  Detail

 • 2006

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Obalové konstrukce a energetická hospodárnost objektů. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. p. 65-69. ISBN: 80-7366-046- 6.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; KALOUSEK, M. Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém plášti. In 13. mezinárdní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2006. Praha: Countour, s.r.o., 2006. p. 124-128. ISBN: 80-7366-046- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. PCM materiály pro zvýšení tepelné akumulace lehkých stavebních konstrukcí. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 7 ( p.)ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M. Kritický detail zateplení střechy. In Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech. TU Košice: 2006. p. 1-5. ISBN: 80-232-0259- 6.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Eliminace tepelných mostů pomocí materiálů z odpadových surovin. In Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3125- 3.
  Detail

  KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D. Vnitřní pohoda prostředí v hliněných stavbách. In Konference Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2006. Brno: VUT FAST Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80–214–3125– 3.
  Detail

  KOLÁŘ, R.; KALOUSEK, M. Detail zateplení podlahy v úrovni terénu. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 55-59. ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Zamezení povrchové kondenzace na stropě dozrávárny sýrů. In Sborník konference PODLAHY STROPY A PODHLEDY 2006. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2006. p. 19-23. ISBN: 80-214-3129- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M., ČUPROVÁ, D. Vliv tepelně izolačních vlastností obalových konstrukcí na energetickou potřebu objektů. In 30. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství. Lednice: VUT FAST Brno, 2006. p. 64 ( p.)ISBN: 80–214–3237– 3.
  Detail

  BEČKOVSKÝ, D.; DEUTSCH, M.; KALOUSEK, M. Využití materiálů PCM na akumulaci energie. In Pasivní domy 2006. 1. Brno: Centrum pasivního domu, Brno, 2006. p. 349 ( p.)ISBN: 978-80-239-9067- 6.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D.; ČUPROVÁ, D. Building simulation of thermal comfort in summer time. In Low energy housing 2006, VIII Polish research- technical conference. Krakow: TU Krakow, 2006. p. 65-68. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BEČKOVSKÝ, D. Thermal comfort of lightweight building in summer time. In Healthy buildings 2006. Healthy buildings 2006. TU Lisabon: TU Lisabon, 2006. p. 64-67. ISBN: 978-989-95067-0- 1.
  Detail

  KALOUSEK, M. Tepelně technické vlastnosti budov v energetických auditech ověřené měřením. In Sborník na konferenci Vykurovanie 2006. Sborník na konferenci Vykurovanie 2006. Bratislava: 2006. p. 54-57. ISBN: 80-89216-06- 4.
  Detail

 • 2005

  KALOUSEK, M.; BANIČOVÁ, D. Vnitřní zateplení památkově chráněných budov. In Tepelná ochrana budov 2005 Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov. Slovenská republika: VKC Intenzíva,s.r.o., 2005. p. 130-131. ISBN: 80-02-01683- 1.
  Detail

  ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Tepelné mosty – modelování a diagnostika. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2005, vol. 9, no. 5, p. 14 ( p.)ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  POČINKOVÁ, M.; ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Potřebná výměna vzduchu v nízkoenergetickém domě. In VKC Intenzíva s.r.o., 2005. p. 192-195.
  Detail

  KALOUSEK, M.; FIALA, P. Měníte okna v panelovém domě ? Použijte nejkvalitnější zasklení. Českomoravský výběr, 2005, vol. 13, no. 4, p. 20 ( p.)ISSN: 1211- 6017.
  Detail

 • 2004

  KALOUSEK, M.; KLÍMOVÁ, S. Lze splnit tepelně technické požadavky na střechy?. In Sborník konference s mezinárodní účástí "Poruchy a rekonštrukcie obvodových plášťov a striech". Podbánské: 2004.
  Detail

  KLÍMOVÁ, S.; KALOUSEK, M. Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše. 2004, vol. 11, no. 10, p. 56-57.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Posouzení proudění vzduchu v podlahové vzduchové dutině metodou CFD. Tepelná ochrana budov, 2004, vol. 2008, no. 2, p. 3-9. ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S. Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše. Konstrukce, 2004, vol. 3, no. 4, p. 15-16. ISSN: 1213- 8762.
  Detail

  KALOUSEK, M.; GABZDYL, M. Možnosti snižování součinitele prostupu tepla u okna. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2004, vol. 8, no. 3, p. 8-9. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  ŠILHAN, O., KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S. Zateplení střešní konstrukce. Materiály pro stavbu, 2004, vol. 10, no. 1, p. 24 ( p.)ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KALOUSEK, M.; TEPLÝ, B.; ŠTĚPÁNEK, P.; SEDLÁK, J. Nové trendy ve stavebnictví. Materiály pro stavbu, 2004, no. 1/ 2004, p. 50-51. ISSN: 1213- 0311.
  Detail

  KALOUSEK, M. Termovizní diagnostika betonových konstrukcí. Sanace betonových konstrukcí, 2004, vol. 17, no. 1, p. 29 ( p.)ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  KALOUSEK, M.; BANTOVÁ, S. Dostatečná izolace v podkroví. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb, 2004, vol. 8, no. 4, p. 12-13. ISSN: 1212- 4370.
  Detail

  KALOUSEK, M., OSTRÝ, M. Energetická náročnost při chlazení v podkrovních místnostech. Stavitel, 2004, vol. XII, no. 11, p. 33-35. ISSN: 1210-4825.
  Detail

  KALOUSEK, M., OSTRÝ, M., ČUPROVÁ, D. Summer simulation and measurement of the buildinng by using wallboard with PCM. In VII ogólnopolska konferencja naukowo- techniczna Energodom 2004. Krakow- Zakopane: Politechnika Krakowska, 2004. p. 611 ( p.)ISBN: 83-86161-05- 1.
  Detail

  KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S., ŠILHAN, O. Zateplení střešní konstrukce. 2004, vol. 10, no. 1, p. 24 ( p.)
  Detail

  ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí. In Navrhování budov od základů po střechu. Brno: VUT FAST Brno, 2004. p. 14 ( p.)ISBN: 80-214-2638- 1.
  Detail

  KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S. Optimální tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše. 2004, vol. 3, no. 4, p. 15 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S. Dostatečná tepelná izolace v podkroví. 2004, vol. 8, no. 4 - 5, p. 12 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, M., KLÍMOVÁ, S. Požadovaná tloušťka tepelné izolace v šikmé střeše. In 2. Mezinárodní konference ZASTŘEŠENÍ BUDOV. VUT v Brně, FAST, Veveří 95, Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. p. 163 ( p.)ISBN: 80-214-2588- 1.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M. Tepelně- technické poruchy obalových konstrukcí. Tepelná ochrana budov, 2004, vol. 7, no. 3, p. 19 ( p.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  KALOUSEK, M.; OSTRÝ, M.; ČUPROVÁ, D. Summer Simulation and Measurement of the Buildings by using Wallboard with PCM. In VII Ogólnopolska konferencja naukowo - techniczna. Krakow- Zakopane: Politechnika Krakowska, 2004. p. 611-618. ISBN: 83-86161-05- 1.
  Detail

 • 2003

  OSTRÝ, M.; KALOUSEK, M. Tepelná stabilita střešních nástaveb. In Sborník 5. odborné konference doktorského studia, díl 1 - Pozemní stavitelství. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2003. p. 117-121. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  OSTRÝ, M., KALOUSEK, M. Tepelná stabilita střešních nástaveb. In Sborník 5. odborné konference doktorského studia. VUT FAST Brno, Veveří 95: VUT FAST Brno, 2003. p. 117 ( p.)ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

 • 2002

  KALOUSEK, M. Snižování energetické náročnosti při chlazení a vytápění v podkrovních místnostech. In 4. mezinárodní konference tepelná ochrana budov 2002. České Budejovice: ECČB České Budejovice, 2002. p. 130 ( p.)
  Detail

  KALOUSEK, M. Zvyšování tepelné stability v podkrovní místnosti. In VII. Vědecká mezinárodní konference. Košice: TU Košice, 2002. p. 85 ( p.)ISBN: 80-214-2136- 3.
  Detail

  KALOUSEK, M. Thermal radiation inside the perforations of the lightweight insulating brick. ZI, Ziegelindustrie International/ Brick and Tile Industry International, 2002, vol. 2002, no. 3, p. 38-42. ISSN: 0341- 0552.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D. Ověřování funkčnosti tepelně izolačního materiálu v plášti střešní nástavby. In VII. vědecká mezinárodní konference. Košice, Slovensko: TU Košice, 2002. p. 59 ( p.)ISBN: 80-7099-813- X.
  Detail

 • 2001

  ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M. Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci. Tepelná ochrana budov, 2001, vol. 4, no. 5, p. 19 ( p.)ISSN: 1213- 0907.
  Detail

  KALOUSEK, M. Nucené proudění vzduchu uvnitř solární fasády. In Aplikovaná mechanika 2001. Plzeň: ZCU Plzen, 2001. p. 127-132. ISBN: 80-7082-735- 1.
  Detail

  ČUPROVÁ, D.; KALOUSEK, M.; DONAŤÁKOVÁ, D. Dřevěný montovaný dům s využitím odpadního materiálu pro tepelnou izolaci. 2001.
  Detail

  ČUPROVÁ, D., DONAŤÁKOVÁ, D., KALOUSEK, M. Dřevěný montovaný dům z hlediska tepelného stavu prostředí. Ateliér otvorových výplní, 2001, vol. 5, no. 1, p. 8 ( p.)ISSN: 1211- 6580.
  Detail

  ČUPROVÁ, D., KALOUSEK, M. Systém ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu. In 25. vědecká mezinárodní konference kateder a ústavu pozemního stavitelství v ČR a SR. Brno: VUT - FAST, 2001. p. 80 ( p.)ISBN: 80-214-1959- 8.
  Detail

 • 2000

  KALOUSEK, M.; SEDLÁK, J. ENERGY SAVING SOLAR FACADE FOR NON- RESIDENTIAL BUILDINGS FOR CLIMATIC CONDITION IN THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 3rd ISES-Europe Solar Congress, EuroSun 2000, Copenhagen, Denmark, June 19-22, 2000. 1. Copenhagen, Denmark: ISES, 2000. p. 151-155. ISBN: 9780952415039.
  Detail

 • 1999

  KALOUSEK, M. Tepelná ochrana budov. Tepelná ochrana budov. 1. Brno CERM: CERM, 1999. p. 1-70. ISBN: 80-214-1150- 3.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.