Ing.

Michal Belák

Ph.D.

IFE – Assistant professor

+420 54114 8913
Michal.Belak@vut.cz

Send BUT message

Ing. Michal Belák, Ph.D.

Publications

 • 2021

  KLEDUS, R. a kol. Znalecký standard č. I/2022. Oceňování silničních a zvláštních vozidel. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 217 p. ISBN: 978-80-7623-076-7.
  Detail | WWW

  MORAVCOVÁ, P.; BUCSUHÁZY, K.; BILÍK, M.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A. Let It Crash! Energy Equivalent Speed Determination. In VEHITS 2021, 7th International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems. Portugalsko: SciTePress, 2021. p. 538-545. ISBN: 978-989-758-513-5.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  NĚMCOVÁ, A.; SVOZILOVÁ, V.; BUCSUHÁZY, K.; SMÍŠEK, R.; MÉZL, M.; HESKO, B.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; MAXERA, P.; SEITL, M.; DOMINIK, T.; SEMELA, M.; ŠUCHA, M.; KOLÁŘ, R. Multimodal Features for Detection of Driver Stress and Fatigue: Review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, 2021, vol. 22, no. 6, p. 3214-3233. ISSN: 1558-0016.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

  MIKULEC, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; TOKAŘ, S.; BILÍK, M.; KŘIŽÁK, M.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; HARING, A.; RÁBEK, V. Obsolete or Viable? Revision of Lane-Change Manoeuvre Duration Empirical Calculation. ENERGIES, 2021, vol. 14, no. 24, p. 1-11. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2020

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; BILÍK, M.; RÁBEK, V.; ZŮVALA, R. Analysis of selected off-road glances during driving in real road traffic. In Transportation Research Procedia. Transportation Research Procedia. Elsevier, 2020. p. 580-586. ISSN: 2352-1465.
  Detail | WWW | Full text in the Digital Library

 • 2019

  BUCSUHÁZY, K.; SEMELA, M.; BELÁK, M.; SVOZILOVÁ, V.; BILÍK, M.; STÁŇA, I.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; VÉMOLA, A. Driver behaviour measured by eyetracking, acquisition of biosignals and vehicle data in regular road traffic. Barcelona, Spain: EVU, 2019. p. 95-100.
  Detail

 • 2018

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2017. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 42-71. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; BILÍK, M. Video Post Processing Method For On Board Vehicle Camera with Integrated Eye Tracker. In MMS 2018 - 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018. 2018. p. 1-10. ISBN: 978-1-63190-167-6. ISSN: 2593-7642.
  Detail | WWW

  KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; MAXERA, P.; BELÁK, M. Evaluation of Environmental Limit States at Appraisement of Trucks. In SGEM 2018 Conference Proceedings. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 359-366. ISBN: 978-619-7408-48-5. ISSN: 1314-2704.
  Detail

  PANČÍK, J.; MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R. Metóda pre spracovanie video záznamov z vozidlovej kamery s integrovaným snímačom polohy očí. Expert Forensic Science 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 180-188. ISBN: 978-80-214-5600-6.
  Detail

 • 2017

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; STÁŇA, I.; TOKAŘ, S.; VÉMOLA, A. CRASHDAY 2016 - NÁRAZOVÉ ZKOUŠKY VOZIDEL. Soudní inženýrství, 2017, vol. 2017, no. 1, p. 23-43. ISSN: 1211-443X.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; BELÁK, M.; KŘIŽÁK, M.; MAXERA, P.; MIKULEC, R.; BUCSUHÁZY, K.; DVOŘÁKOVÁ, P.; OBRÁTILOVÁ, A.; STÁŇA, I. CRASHDAY 2016 - prezentace výsledků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; SEMELA, M.; BRADÁČ, A.; KLEDUS, R.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; STÁŇA, I.; BUCSUHÁZY, K.; VÉMOLA, A. Noční nehoda trolejbusu a chodce. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2017.
  Detail

  BILÍK, M.; TOKAŘ, S. et al. Parametry zderzenia - wyniki z testów zderzeniowych najnowszych modeli samochodu Škoda. Paragraf na drodze, 2017, vol. 19, no. numer specjalny, p. 7-21. ISSN: 1505-3520.
  Detail | WWW

 • 2016

  BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V.; VALLOVÁ, O.; SEMELA, M.; SEKORA, J.; BELÁK, M.; MAXERA, P.; KLEDUS, R. Analysis of Driver Reaction Time Using the Acquisition of Biosignals. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, November 24 - 25, 2016. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 68-74. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  MAXERA, P.; BELÁK, M.; KLEDUS, R.; SEMELA, M.; BUCSUHÁZY, K.; SVOZILOVÁ, V. Analysis of Drivers Conduct while Driving over Three Different Pedestrian Crossings by Using Eyetracking Method. In International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016. 1. Belgrade, Serbia: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016. p. 1081-1091. ISBN: 978-86-916153-3-8.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P.; SEMELA, M.; KLEDUS, R.; BRADÁČ, A. Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem. ExFoS 2016 XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství Sborník příspěvků. Brno: 2016. p. 35-41.
  Detail

  BELÁK, M.; MAXERA, P. Řidičova kontrola situace za vozidlem při jízdě v noci. Junior Forensic Science Brno 2016 - sborník příspěvků. Brno: ÚSI VUT v Brně, 2016. p. 10-10. ISBN: 978-80-214-5336-4.
  Detail

 • 2015

  BELÁK, M. MĚŘENÍ VIZUÁLNÍCH VJEMŮ ŘIDIČE. Juniorstav 2015 17. odoborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. p. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091-2.
  Detail

  BILÍK, M.; BELÁK, M.; KUŘE, A. Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce. JUFOS 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. p. 25-30. ISBN: 978-80-214-5145-2.
  Detail

 • 2014

  BRADÁČ, A. a kol. Zajímavé výsledky VaV činnosti ÚSI v oblasti analýzy silničních nehod. XXIII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 113-120. ISBN: 978-80-214-4852-0.
  Detail

 • 2013

  SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; ŠKODA, J.; BELÁK, M.; BRADÁČ, A.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti vybraných reflexních prvků. Sborník příspěvků konference EXFOS 2013 na CD. Brno: 2013. p. 210-221. ISBN: 978-80-214-4675-5.
  Detail

  SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M. Světelné vlastnosti reflexních prvků. Sborník příspěvků konference JUFOS 2013 na CD. Brno: 2013. p. 1-9. ISBN: 978-80-214-4704-2.
  Detail

  ŠKODA, J.; SUMEC, S.; BAXANT, P.; KRBAL, M.; PAVELKA, T.; BELÁK, M. Hodnocení odrazných prvků reflexních vest. Sborník odborného semináře Kurz osvětlovací techniky XXX. 2013. p. 243-149. ISBN: 978-80-248-3173-2.
  Detail

  BRADÁČ, A.; SCHEJBAL, J.; KUŘE, A.; MOTL, J.; BELÁK, M.; BILÍK, M.; SEMELA, M.; ŠKODA, J.; SUMEC, S. Light Reflective Attributes Of Selected Materials. Proceedings 22nd Annual Congress Firenze 2013. Florencie: EVU Italia, 2013. p. 203-210. ISBN: 978-88-903072-7-0.
  Detail

  BILÍK, M.; KUŘE, A.; BELÁK, M. Rozdílné pohledy na statistiky nehodovosti v zemích EU. Sborník příspěvků konference JUFOS 2013 na CD. Brno: 2013. p. 69-76. ISBN: 978-80-214-4704-2.
  Detail

 • 2012

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Stanovení obvyklé ceny osobního automobilu (4002). 2012. p. 1-12.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (4018). 2012. p. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel (3987). 2012. p. 1-14.
  Detail

  BELÁK, M. MERANIE DOHĽADNOSTI NA KONCOVÉ SVETLÁ. Sborník anotací konference Junior Forensic Science Brno 2011. Brno: 2012. p. 1-11. ISBN: 978-80-214-4485-0.
  Detail

  BELÁK, M.; SEMELA, M.; VÉMOLA, A. Analýza technické přijatelnosti vzniku poškození na vozidlech ve vztahu k popisované pojistné události. 2012. p. 1-2.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.