Mgr.

Markéta Žáčková

Ph.D.

FFA – Vice-Dean for Scientific Research and Quality Assurance

+420 54114 6823
zackova@favu.vut.cz

Send BUT message

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

Publications

 • 2021

  ŽÁČKOVÁ, M. Poslední velká show ve městě na laguně?. Art+Antiques. Praha: Artantiques Media, s. r. o., 2021. p. 46-51. ISSN: 1213-8398.
  Detail | WWW

  ŽÁČKOVÁ, M. „Zlenivělá dodavatelská sféra a zkostnatělé centrální plánování“ i „Malovaná architektura“. Osmdesátá léta v nové publikaci Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Zprávy památkové péče, 2021, vol. LXXXI, no. 1, p. 95-98. ISSN: 1210-5538.
  Detail | WWW

  ŽÁČKOVÁ, M. Umění ve veřejném prostoru ve víru soutěžení. Praha: Artantiques Media, s. r. o., 2021. p. 34-39.
  Detail | WWW

  JACKSON, L.; ŽÁČKOVÁ, M.; PAVEL, M.; SKLENÁŘOVÁ TEICHMANOVÁ, J.; ČAPKOVÁ, H.; GALETA, J.; HNÍDKOVÁ, V.; ŠENK, F. Mýtus architekta: Jan Kotěra 150. Praha; Hradec Králové: Akademie výtvarných umění; Vysoká škola uměleckoprůmyslová; Pravý úhel, 2021. 286 p. ISBN: 978-80-907128-5-0.
  Detail | WWW

 • 2020

  HLÁDEKOVÁ, K.; ŽÁČKOVÁ, M.; KUPKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, Z. Kauza Bílý dům: prodáváme vlastní historii. Artalk, 2020, no. 1, p. 1-13. ISSN: 1805-6989.
  Detail | WWW

 • 2019

  ŽÁČKOVÁ, M. Blesk z čistého nebe a zrcadlo mraků a hvězd: bytové domy Mlýnská a Vídeňská v Brně. Stavba, 2019, p. 46-47. ISSN: 1210-9568.
  Detail | WWW

  HLÁDEKOVÁ, K.; ŽÁČKOVÁ, M.; KUPKOVÁ, M.; JANEČKOVÁ, Z.; BARTLOVÁ, A.; MAGID, V.; PETIŠKOVÁ, T.; HLAVÁČKOVÁ, P. Brno Art Open 2019. Jsem závislý objekt / I am a dependent object. Brno: Dům umění města Brna, 2019. 129 p. ISBN: 978-80-7009-193-7.
  Detail

  KAROUS, Pavel; ZIKMUND-LENDER, Ladislav; BARTLOVÁ, Milena; KOHOUT, Michal; ŽÁČKOVÁ, Markéta. Hotel Praha. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019. 240 p. ISBN: 978-80-87989-27-2.
  Detail

  ŽÁČKOVÁ, M. Soukromé a veřejné: Markéta Cajthamlová – stálice české architektonické scény. Stavba, 2019, p. 68-70. ISSN: 1210-9568.
  Detail | WWW

  ŽÁČKOVÁ, M. Zdravotnické stavby dnes: přímočarost soukromého a složitost veřejného. Stavba, 2019, no. 4, p. 39-41. ISSN: 1210-9568.
  Detail | WWW

  ŽÁČKOVÁ, M. Max Urban a sto let Ideální Velké Prahy. Art and Antiques, 2019, no. 7–8, p. 84-91. ISSN: 0195-8208.
  Detail

 • 2018

  ŽÁČKOVÁ, M.; PALAŠČÁK, M. Sázka na jistotu: dva brněnské bytové domy. Stavba. Praha: Stavba. Časopis pro všechny, které baví stavění a architektura. Business Media CZ, 2018. p. 42-43. ISSN: 1210-956X.
  Detail | WWW

  ŽÁČKOVÁ, M.; GROHMANNOVÁ, K. Několik kapitol z příběhu Vavrečkovy vily. Praha: Stavba. Časopis pro všechny, které baví stavění a architektura. Business Media CZ, 2008–. ISSN: 1210-9568, 2018. p. 65-65.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J. „K plánování vyššího řádu.“ Role Brna v institucionalizaci výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování. Brno v minulosti a dnes. (Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna.) Archiv města Brna AB, 2017, no. 29, p. 301-330. ISSN: 0524-689X.
  Detail

 • 2015

  GROHMANNOVÁ, K.; KOVAČEVIĆ, I.; VAŠOURKOVÁ, Y.; ŽÁČKOVÁ, M.;. Lifting the Curtain. Architektonické vztahy ve střední Evropě. Praha: CCEA – MOBA, 2015. 157 p. ISBN: 978-3-99014-116- 8.
  Detail

  ŽÁČKOVÁ, M.; KRISTEK, J. Od chaosu k novému řádu. Počátky institucionalizovaného výzkumu v oblasti urbanismu a územního plánování v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2015. 152 p. ISBN: 978-80-214-5302- 9.
  Detail

 • 2014

  ŽÁČKOVÁ, M. Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav teorie, 2014.
  Detail

  KORYČÁNEK, R.; KOŘÍNKOVÁ, J.; KRISTEK, J.; SEDLÁK, J.; SVOBODOVÁ, Š.; ZÁLEŠÁK, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Na prahu zítřka. Brněnská architektura a vizuální kultura období socialismu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2014. 344 p. ISBN: 978-80-214-5092- 9.
  Detail

  ŽÁČKOVÁ, M. „Byl sice jistý plán…“ Výzkumný ústav výstavby a architektury a experimentální bytová výstavba přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Akademie výtvarných umění v Praze AL AA, 2014, vol. VIII., no. 17, p. 20-49. ISSN: 1802- 8918.
  Detail

 • 2013

  ŽÁČKOVÁ, M.; KOŘÍNKOVÁ, J. Výtvarné umění jako součást smuteční síně v Brně-Židenicích. In Smuteční síň v Brně-Židenicích. mimo edici. Brno: VUT v Brně, 2013. p. 113-155. ISBN: 978-80-214-4838-4.
  Detail

  ŽÁČKOVÁ, M. Horní náměstí v Přerově: historické jádro bez funkce městského centra. In Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století. Konference Architektura v perspektivě 2013. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2013. p. 77-87. ISBN: 978-80-248-3148-0.
  Detail

 • 2012

  KOŘÍNKOVÁ, J.; ŽÁČKOVÁ, M. Čtyři příklady pojetí výtvarné výzdoby veřejných prostranství brněnských sídlišť z období 50. – 80. let 20. století. In Proměny architektury 2. poloviny 20. století. Praha: Gasset, 2012. p. 130-146. ISBN: 978-80-87079-27- 0.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.