doc. Ing.

Karel Katovský

Ph.D.

FEEC, UEEN – Associate professor

+420 54114 6233
katovsky@vut.cz

Send BUT message

doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D.

Patents

 • 2021

  patent
  KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo, palivová peleta obsahující toto jaderné palivo a palivová tyč obsahující tyto palivové pelety. 308689, patent. (2021)
  Detail

 • 2020

  užitný vzor
  KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo se zvýšenou tepelnou vodivostí na bázi uranových sloučenin polokovů - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující tyto pelety. 33930, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  KRÁL, D.; VARMUŽA, J.; ZEMAN, M.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Detekční sada pro analýzu neutronového spektra. 33861, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  KRÁL, D.; MELYAN, E.; ZEMAN, M.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Detekční sady pro analýzu neutronového spektra. 33862, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Palivová tyč s vyhořívajícím absorbátorem. 33849, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  ZEMAN, M.; VOJÁČKOVÁ, J.; VARMUŽA, J.; KRÁL, D.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Univerzální pasivní prahový detektor pro analýzu neutronového pole generovaného urychlovačem částic. 33842, užitný vzor. (2020)
  Detail

  užitný vzor
  KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Jaderné palivo se zvýšenou tepelnou vodivostí, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 33786, užitný vzor. (2020)
  Detail

 • 2019

  užitný vzor
  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo s inovovaným absorbátorem neutronů - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 32802, užitný vzor. (2019)
  Detail

  užitný vzor
  FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo se sníženou centrální teplotou - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 32776, užitný vzor. (2019)
  Detail