doc. Ing.

Jan Fiedler

Dr.

FME, EI DPE – Associate professor

+420 54114 2574
fiedler@fme.vutbr.cz

Send BUT message

doc. Ing. Jan Fiedler, Dr.

Creative activities

 • Fiedler, Kučera, Kristek, a spol.: T-30 Norilsk č: 5389-5394; Parní turbina kondenzační s regulovaným odběrem páry. Ruská federace, hutní kombinát Norilsk. URL: Referenční seznam parních turbin-Alstom Power s.r.o CZ. (prototyp)
  Detail

 • FIEDLER, J.; ŠKORPÍK, J.: VUT-EÚ-QR -01-06; Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti elektráren a tepláren-Turbiny a kondenzace. I&C Energo a.s.. (ověřená technologie)
  Detail

 • FI 136S0021; Zvyšování účinnosti, tepelné eletrárny a teplárny. EÚ. (ověřená technologie)
  Detail

 • 2A 136 S011; Výzkum parametrů a vlastností Braytonovy cyklu pro pokročilý rychlý reaktor. EÚ. (ověřená technologie)
  Detail

 • FT 137S001; Termodynamický návrh pístového parního motoru s jedním šoupátkem Síly působící na píst; Vyšetření pohybu a rozměrů šoupátka. EÚ. (ověřená technologie)
  Detail

 • FI 136S0021; Matemetický model kotle. EÚ. (ověřená technologie)
  Detail

 • FIEDLER, J.; ŠKORPÍK, J.: VZ-UPEI-2007-03-02; Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren. FSI, VUT Brno. (ověřená technologie)
  Detail

 • FIEDLER, J.; HRBÁČEK, J.: VZ-UPEI-2008-03-01; Pístový parní motor. FSI, VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • FIEDLER, J.; NOVOTNÝ, Z.: VZ-UPEI-2008-03-02; Pístový parní stroj. FSI, VUT Brno. (funkční vzorek)
  Detail

In the event of a discrepancy in the data, inspect the FAQs for visiting cards.