prof. Ing. arch.

Alois Nový

CSc.

FCE – Professor

+420 54114 7437
novy.a@fce.vutbr.cz

Send BUT message

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Publications

 • 2016

  NOVÝ, A. Architekt - zedník, který umí latinsky?. In Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2016. p. 17-24. ISBN: 978-80-214-5337- 1.
  Detail

 • 2015

  NOVÝ, A.; DÝR, P. Výrobní stavby. In ARC + 10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. p. 16-19. ISBN: 978-80-214-5097- 4.
  Detail

  NOVÝ, A. Teď když máme, co jsme chtěli... In ARC + 10. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav architektury, 2015. p. 4-5. ISBN: 978-80-214-5097- 4.
  Detail

 • 2010

  NOVÝ, A.; DÝR, P. a kol. ARC...+ 5 workshop. ARC...+ 5 workshop. mimo edici. Brno: Ústav architektury Fakulty stavební VUT v Brně, 2010. p. 1-66. ISBN: 978-80-214-4151- 4.
  Detail

 • 2006

  NOVÝ, A. Český technologický park Brno. Stavební listy, 2006, vol. 12, no. 4, p. 13-15. ISSN: 1211- 4790.
  Detail

 • 2004

  NOVÝ, A., DÝR, P., KNESL, J., PALACKÝ, J. Brownfields- šance pro budoucnost. 1. 1. Brno: FA VUT v Brně, 2004. 78 p. ISBN: 80-214-2697- 7.
  Detail

  Nový, A. Condition and Chances of Production Areas of Industrial Cities in the CR. In Tradition und Zukunft der Moderne. Dresden: Sächsische Akademie der Künste, 2004. p. 136 ( p.)ISBN: 3-934367-08- 9.
  Detail

 • 2002

  NOVÝ, A. Brownfields v zahraničí. Urbanismus a územní rozvoj, 2002, vol. V., no. 6, p. 40 ( p.)ISSN: 1212- 0854.
  Detail

  NOVÝ, A. Funkce a fikce v technicistní architektuře. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 55. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 55. Brno: VUTIUM, 2002. 19 p. ISBN: 80-214-2100- 2.
  Detail

 • 2001

  NOVÝ, A. Architektura technické civilizace. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 55. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 55. Brno: VUTIUM, 2001. 30 p. ISBN: 80-214-1957- 1.
  Detail

  NOVÝ, A. Podnikatelské aktivity a územní plánování- německá zkušenost. Urbanismus a územní rozvoj, 2001, vol. IV., no. 6, p. 24 ( p.)ISSN: 1212- 0855.
  Detail

  NOVÝ, A. Brno- Öffnung der Grenzen. In Öffnung der Grenzen. Graz: Haus der Architektur, 2001. p. 32 ( p.)ISBN: 3-901174-34- 6.
  Detail

 • 1999

  NOVÝ, A. Ivančický viadukt. Fórum architektury a stavitelství, 1999, vol. VII, no. 2, p. 54 ( p.)ISSN: 1210- 7395.
  Detail

 • 1998

  NOVÝ, A. District Archives of Frýdek- Místek. World Architecture, 1998, vol. 1998, no. 1, p. 55 ( p.)ISSN: 0956- 9758.
  Detail

  NOVÝ, A. Uzlové letiště Brno. Architekt, 1998, vol. 1998, no. 17- 18, p. 49 ( p.)ISSN: 1210- 9568.
  Detail

  NOVÝ, A. Výuka na fakultě architektury po roce 1990 - pokus o hodnocení. In Vědeckopedagogická konference 1998. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 1998. p. 129 ( p.)ISBN: 80-214-1176- 7.
  Detail

*) Publications are generated once a 24 hours.