Course detail

Selected Chapters of Construction Processes

FAST-NWA016Acad. year: 2024/2025

The subject covers the study of the execution of selected processes used in the construction of engineering structures and buildings. It explains the technological, spatial and time structure of individual selected building processes, the readiness requirements for construction sites and the rules for their implementation. A substantial part of the subject focuses on the execution of underground structures, focusing on engineering techniques for creating the special foundations for constructions to be used in the execution of cut-and-cover underground structures , and an overview of standard and modern tunnelling systems and assemblies, machines and devices for the construction of underground structures.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Technology, Mechanisation and Construction Management (TST)

Entry knowledge

Students must possess basic knowledge from the areas of geology, geomechanics, building foundations, and the design of buildings and traffic structures.

Rules for evaluation and completion of the course

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

To acquire basic knowledge of realization of selected construction processes of underground, building and engineering constructions. To enable subsequent study of time scheduling, modelling, optimisation and rational management of site operations.
The students will master the objective of the Selected Issues of Technology of Construction Processes course, they acquire knowledge of the realization of the selected building processes of underground, building and engineering constructions. This knowledge enables subsequent study of the time planning, modelling, optimisation and rational management of site operations.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

MOTYČKA, Vít, Vladislav HORÁK, Miloslav ŠLEZING, Karel SÝKORA, a KUDRNA, Jan. Vybrané stati z technologie stavebních procesů. Brno: VUT v Brně, 2009. Studijní opora.

(CS)

KLEPSATEL, František a kol.. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Bratislava: Jaga Group, 2003. ISBN 8088905435

(CS)

POWRIE, William. Soil mechanics: concepts and applications. CRC Press, 2018.

(EN)

OU, Chang-Yu. Deep excavation: Theory and practice. CRC Press, 2014.

(EN)

JURÍČEK, Ivan. Technologie staveb, hrubá stavba. Eurostav Bratislava, 2018. ISBN 978-80-89228-58-4, EAN 9788089228584

(SK)

JARSKÝ, Čeněk, MUSIL, František, GAŠPARÍK, Jozef, MOTYČKA, Vít, KOVÁŘOVÁ, Barbora, SVOBODA, Pavel, POSPÍCHAL, Václav. Příprava a realizace staveb, Technologie staveb 2. CERM, Brno. 2019. ISBN: 978-80-7204-994-3.

(CS)

KOLB, Josef. Dřevostavby, Systém nosných konstrukcí, obvodové pláště. GRADA, 2011. ISBN 9788024740713.

(CS)

MINAŘÍK, Václav. Přehled metod svařování. ZEROSS, 2011. ISBN 80-86698-18-1.

(CS)

WATTS, Andrew. Moderní fasády. JAGA MEDIA, 2013. ISBN: 80-8076-065-6

(CS)

KÁNĚ, Luboš. Izolace spodní stavby - Skladby a detaily. DEKTRADE – KUTNAR, Praha, 2009. ISBN 978-80-87215-03-6

(CS)

LINVILLE, Jeff D. Timber Construction Manual. John Wiley and Sons, Inc., 2012. ISBN 978-0-470-54509-6.

(EN)

Recommended reading

ROZSYPAL, Alexandr. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga Group, 2001. ISBN 80-88905-44-3

(CS)

BALÍK, Michael a SOLAŘ Jaroslav. Ochrana proti vodě. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3656-3

(CS)

ZAPLETAL, Ivan a ŠTUJBER Miloslav. Technologia nízkonákladových budov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-227-3817-0

(SK)

PUŠKÁR, Anton a FUČILA, Jozef. Obvodové plášte budov. Bratislava: Jaga Group, 2002. ISBN 80-88905-72-9

(SK)

BRYAN, Tony. Construction Technology. Oxford: John Wiley, 2015. ISBN 978-1-4051-5874-9

(EN)

SVOBODA, Pavel a DOLEŽAL, Josef. Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. Bratislava: Jaga Group, 2007. ISBN 978-80-8076-054-0

(CS)

BAŠKOVÁ, Renáta. Realizácia betonových konstrukcií. Martin: stavebnýtrh, 2008. ISBN 978-80-969877-4-0

(SK)

Kolektiv autorů. Uživatelská příručka pro Konvenční tunelování. Edice Dokumenty České tunelářské asociace ITA-AITES, svazek 8, vydání 1. Praha. 2019. ISBN 978-80-906452-4-0

(CS)

Kolektiv autorů. Recommendations on piling (EA Pfähle). John Wiley & Sons, 2013.

(EN)

Classification of course in study plans

  • Programme NPC-SIE Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory
  • Programme NPC-SIR Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Engineering techniques used in the special foundation of constructions with relation to excavated underground structures. 2. Casing structures (stent walls , piles, underground walls), injection and anchoring in rock surroundings. 3. Nomenclature of underground structures. Tunnelling systems and assemblies. 4. Standard assemblies. Drilling and blasting. Ring Method. 5. New Austrian Tunnelling Method (NATM). Peripheral Notch Method . Microtunnelling. 6. Machines and equipment for the construction of underground structures (bored, cut-and-cover, combined, microtunnelling). 7. Production of steel and timber structures, welding of steel structures, connecting devices for steel and timber structures, transportation to the construction site. 8. Main methods of assembling steel and timber structures. 9. Execution of assembled ceiling structures. 10. Special concreting technologies. 11. Structural insulation, suitability of use and methods of execution. 12. Options for and methods of execution of industrial floors and floors in buildings. Cast and self-levelling floors. 13. Execution of roof and outer shells of buildings.

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Assignment of the semester programme – a selected part of an underground structure. 2. Overview of underground construction and boring technologies – video with commentary. 3.–4. New Austrian Tunnelling Method and special shields – video with commentary. 5.–6. Design of a casing structure using the Geo 5 programme. 7. Execution of metal structures – production of steel and timber structures. 8. Execution of metal structures – welding, connecting devices, main assembly methods. 9.–10. Execution of prefabricated ceiling structures. Construction systems, machines and mechanisms, workers, assembly procedures, quality requirements. 11.–12. Production of technical documentation for the installation of an assigned ceiling structure. 13. Evaluation of completed tasks, defence of proposed solutions.