Course detail

Theory of Architecture 1 – Introduction

FA-TAU-TAcad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

1

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ZERVAN, Marian: Všeobecná teória architektúry. I. In: Arch 1998, č. 4. s. 9, Všeobecná teória architektúry IIa. In: Arch 1998, č. 5. s. 9, Všeobecná teória architektúry II. b. In: Arch 1998, č. 6-7. s. 9, Všeobecná teória architektúry II. c. In: Arch 1998, č. 8. s. 8 a Všeobecná teória architektúry II. d. In: Arch 1998, č. 9-10. s. 9.
KRUFT, Hanno Walter: Dejiny teórie architektúry. Od antiky po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1993. 703 s.
MALLGRAVE, H. F.: Architectural Theory. Volume I. An Anthology from Vitruvius to 1870. Oxford UK: Blackwell Publishing, 2006. 590 s.
HAYS, Michael (ed.): Architecture Theory Since 1968. Cambridge - Mass.: MIT Press, 1998.
MITÁŠOVÁ, Monika: Dialóg s rečou americkej kritickej a projektívnej teórie architektúry. In: Mitášová, Monika (ed.), Oxymorón a pleonasmus II. Rozhovory o kritické a projektivní teorii architektury, Praha: Zlatý řez – Vysoká škola výtvarných umení 2012, s. 405-453.
ZEVI, Bruno: Jak se dívat na architekturu. Praha: Československý spisovatel, 1966.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme B_A+U Bachelor's, 1. year of study, winter semester, compulsory
  • Programme N_A+U Master's, 1. year of study, winter semester, elective
    specialization --- (do 2022) , 1. year of study, winter semester, elective

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer