Course detail

Quality Management II

FSI-XRI-KAcad. year: 2023/2024

The course familiarises students with advanced principles of quality management and quality assurance in a company.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

3

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

GRI - Qualitymanagemet

Rules for evaluation and completion of the course

Examination:
Test consisting of 15 questions (max. 15 points).
Successfully defended semester work (max. 3 points).
Rating: 15-14 points A; 13 points B; 12 points C; 11 points D; 10 points E
Controlled participation in lessons: Presentation and defense of the semester work is optional.

Aims

The aim of the course Quality Management II is to introduce advanced management methods and evaluation of quality management throughout the life cycle of a product or service.
The course Quality Management II enables students to gain knowledge about improving the quality management system in the company. Students will know how to use advanced methods for this purpose.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ČSN online [online]. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016 [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: csnonline.unmz.cz
ČSN ISO 13053-2. Kvantitativní metody zlepšování procesu: Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
ČSN ISO 18404. Kvantitativní metody zlepšování procesu: Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
ČSN ISO/IEC 15504-4. Informační technologie: Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu. Praha: Český normalizační institut, 2018.
ČSN EN ISO 9004. Management kvality: Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10003. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10004. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2019.
ČSN ISO 10006. Management kvality: Směrnice pro management kvality v projektech. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10014. Management kvality: Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Praha: Český normalizační institut, 2007.

Recommended reading

ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu kvality: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.
ČSN EN ISO 14001. Systémy environmentálního managementu: Požadavky s návodem pro použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.

Classification of course in study plans

  • Programme N-KSB-K Master's, 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

9 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Terms and definitions
2. Introduction to quantitative methods of process improvement
3. Six Sigma - tools and procedures (according to ISO 13053-2)
4. Six Sigma - implementation (according to ISO 18404)
5. Lean - implementation (according to ISO 18404)
6. Assessment and improvement of processes (according to ISO / IEC 15504-4)
7. Organization quality (according to EN ISO 9004)
8. Quality management in projects (according to ISO 10006)
9. Customer satisfaction (according to ISO 10001 to ČSN ISO 10003)
10. Monitoring and measurement of customer satisfaction (according to ISO 10004)
11. Achieving financial and economic benefits (according to ISO 10014)
12. Quality planning (according to ISO 10005)
13. Presentation and defense of semestral works.

Guided consultation

17 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Terms and definitions
2. Introduction to quantitative methods of process improvement
3. Six Sigma - tools and procedures (according to ISO 13053-2)
4. Six Sigma - implementation (according to ISO 18404)
5. Lean - implementation (according to ISO 18404)
6. Assessment and improvement of processes (according to ISO / IEC 15504-4)
7. Organization quality (according to EN ISO 9004)
8. Quality management in projects (according to ISO 10006)
9. Customer satisfaction (according to ISO 10001 to ČSN ISO 10003)
10. Monitoring and measurement of customer satisfaction (according to ISO 10004)
11. Achieving financial and economic benefits (according to ISO 10014)
12. Quality planning (according to ISO 10005)
13. Presentation and defense of semestral works.