Course detail

ÚSI-DSNB02Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

0

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

SCHMID P. a kol. Základy zkušebnictví. CERM 1999 (CS)
ČSN EN 12504 Zkoušení betonu v konstrukcích (CS)
ČSN EN 12390 Zkoušení ztvrdlého betonu (CS)
ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti (CS)
ČSN 73 1376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců (CS)
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (CS)
KOPEC, B. a kol., Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-591-4 (CS)

Recommended reading

PUME, D., ČERMÁK, F. a kol. Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. Nakladatelství ARCH, Praha 1993 (CS)
HÁLA, J. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. Nakladatelství Konvoj, Brno 1998, ISBN 80-85615-56-8 (CS)
Radiation Protection for Particle Accelerator Facilities, NCRP REPORT No. 144, Maryland (USA) 2003, ISBN 0-929600-77-0 (EN)

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer