Course detail

Mapping II

FAST-GE11Acad. year: 2023/2024

Renewal of cadastre documentation, method of graphical representation building in file of geodetic information, creation of digital cadastral map
Revision, building and maintenance of net densification points and minor horizontal geodetic control
History of mapping and cadastre in the Czech Republic, impact on the current status, quality of maps, the existence of the numerical records
Production of national map 1:5000

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

6

Mode of study

Not applicable.

Department

Institute of Geodesy (GED)

Entry knowledge

Handling with total station and other geodetic instruments, coordinate computations in geodetic software, work with MicroStation environment including geodetic extensions.

Rules for evaluation and completion of the course

Extent and forms are specified by guarantor’s regulation updated for every academic year.

Aims

Get an overview of the present and the history of cadastral mapping and renewal of cadastre documentation. Gain practical skills in the large-scale mapping elements of digital cadastral map.
Student gets an overview of the present and the history of cadastral mapping and renewal of cadastre documentation.
Student manages activities in the large-scale mapping elements of digital cadastral map and processing.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky. Praha: Vydavatelství norem, 1990. (CS)
Vyhláška Č. 31/1995 Sb.. ČÚZK Praha, 1995. (CS)
Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací KN ČR a digitálních dat BPEJ. ČÚZK Praha, 1999. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-STARYVF1] (CS)
Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí.. ČÚZK Praha, 2001. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování II. CERM Brno, 2004. ISBN 80-214-2669-1. (CS)
Fišer, Vondrák: Mapování. CERM Brno s. r. o., 2. vydání, 2006. ISBN 80-7204-472-9. (CS)
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10. Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03166-7. (CS)
Prozatímní návod pro vedení katastrální mapy. ČÚZK Praha, 2007. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-NAVODY_CUZK] (CS)
Kolektiv: Vyhláška 26/2007 Sb.. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění. ČÚZK Praha, 2007. (CS)
Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (platné znění). ČÚZK Praha, 2012. [http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10376&AKCE=DOC:10-VF_ISKNTEXT] (CS)

Recommended reading

Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje. Libri s. r. o. Praha, 2007. ISBN 978–80–7277–318–3. (CS)
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS. Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008. (CS)

Classification of course in study plans

  • Programme B-P-C-GK Bachelor's

    branch GI , 2. year of study, summer semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

39 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Introduction to renewal of cadastre documentation, definition of key terms, an overview of related regulations. 2. Renewal of cadastre documentation by new cadastral mapping. 3. Renewal of cadastre documentation by new cadastral mapping. Method of graphical representation building in file of geodetic information (buildings and bridges). 4. Creation of digital cadastral map, structure, content, data exchange format. 5. Building and maintenance of net densification points, building, revision and complement of minor horizontal geodetic control. 6. History of mapping in the Czech Republic until 1880. Overview of the history of real estate cadastre until 1817, stable cadastre (1817–1869). 7. Instruction from 1885, revision survey (1869–1882), registration of revised cadastre (1883), instruction from 1887, instruction from 1904, instruction from 1907, maps of stable cadastre in the Hlučín. Impact on the current status, quality of maps, the existence of the numerical records. 8. Cadastral mapping from 1927 to 1955 – Instruction A, Instruction B. Influence and importance for the current mapping. 9. Post-war situation, creation SMH-5 and SMO-5, 1955 - a one-time inventory of land, uniform land registry (1956-1964), real estate registry (1964-1992), technic-economical mapping (1961-1969), technic-economical mapping (1969-1981), national map 1:5000, continuous maps. 10. large-scale base map, data base of large-scale base map, establishment of accuracy classes. Recapitulation, consultation, information on the content of the written and verbal parts of exam.

Exercise

39 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

Introduction, large scale map layout in the Czech Republic Renewal of cadastre documentation by new cadastral mapping - sketch of adjudication of boundaries, survey sketch, field book - 2 weeks Planimetric survey - 5 weeks Consultation, completion of programs Credit