Course detail

Architecture and Protection of Landscape

FA-DU3Acad. year: 2023/2024

The subject' s aim is to gain knowledge of landscape planning and garden architecture.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

0

Mode of study

Not applicable.

Department

Department of Urban Design (UU)

Entry knowledge

Basic knowledge of nature and landscape protection in Czech Republic (Slovak Republic), knowing problems with landscape ecological stability area systems, ability to recognize basic tree species existing in the country, knowledge of historical evolution of our country. Ability to work individually in the field.

Rules for evaluation and completion of the course

Presence in lessons is not mandatory and is not checked. It is substituted by individual self-study of recommended literature. Own country mapping and evaluation of its scenery is an implicit part of the teaching and it is not possible to substitute it. The progress of works during mapping country is controlled during the teaching.

Aims

Acquiring theoretical and practical knowledge for protection of our country. In the first place it teaches to evaluate the scenery and to justify his evaluation. The subject develops ability of the student to work considerately in the nature. Knowledge of currently existing methods to evaluate scenery.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

CULEK, M. et. al. (2005): Biogeografické členění České republiky II. EkoCentrum Brno a Agentura ochrany přírody a krajiny. Brno. (CS)
KOLEKTIV (1992): Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb., v současně platném znění. ČNR a Parlament ČR. Praha. (CS)
KOLEKTIV (2002): Evropská úmluva o krajině. Brusel. (CS)
LŐW, J., MÍCHAL, I. (2003): Krajinný ráz. Lesnická práce, s.r.o., Písek. (CS)
LŐW, J. et al. (1999): Obecná metoda hodnocení krajinného rázu. Lőw a spol., s.r.o., Brno. (CS)
SKLENIČKA, P. (2003): Základy krajinného plánování. Naděžda Skleničková, Praha. (CS)
KOPEČEK P. et al. (2016): Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. MZLU v Brně (CZ) (CS)

Recommended reading

MADĚRA, P., ZIMOVÁ E. [eds.]: Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. CD ROM; multimediální učebnice. MZLU Brno a Lőw a spol. s.r.o. Brno. (CS)
VOREL, I., BUKÁČEK, R., MATĚJKA, P., CULEK, M., SKLENIČKA, P. (2004): Metodika ochrany krajinného rázu. ČVUT. Praha. (CS)
ŽÁK, L. (1947): Obytná krajina. S.V.Ú. Mánes-Svoboda, Praha. (CS)

Classification of course in study plans

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch ARCH , 1. year of study, winter semester, compulsory-optional
  branch URBAN , 1. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch URBAN , 1. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch URBAN , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  branch URBAN , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 2. year of study, winter semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Introduction into the subject's problems, assignments.
2. Repetition - landscape types of the Czech republic.
3. Repetition - landsacape types of Europe.
4. European Landscape convention
5. Legal anchoring of Czech landscape protection in Act No. 114/92 CoL, analysis,
history,consequences.
6. Method of assessing landscape's character according to Vorel (I).
7. Method of assessing landscape's character according to Vorel (II).
8. Method of assessing landscape's character according to Low (I).
9. Method of assessing landscape's character according to Low (II).
10.Basic documents for assessing landscape's character.
11.Discussion and examples of landscape character assessment.
12.Discussion over preliminary landscape character assessment made by the students.
13.Discussion over final reults of students' works.

Guided consultation

2 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Seminar

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer