Course detail

Obhajoba disertační práce

FA-D012Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

0

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

SCHMEIDLER, K. a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný, 2001
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999

Recommended reading

BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2012
EFMERTOVÁ, M. a A. MARES. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012
ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2001

Classification of course in study plans

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 4. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization ARCH , 4. year of study, summer semester, compulsory
  specialization URBAN , 4. year of study, summer semester, compulsory

 • Programme ARCHURB Doctoral

  specialization URBAN , 4. year of study, summer semester, compulsory