Course detail

Creative Personality 1

FEKT-MPC-KOS1Acad. year: 2023/2024

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

2

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Not applicable.

Rules for evaluation and completion of the course

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Basic literature

Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999.
Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002.
Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Recommended reading

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme MPC-AUD Master's

    specialization AUDM-TECH , any year of study, winter semester, elective
    specialization AUDM-ZVUK , any year of study, winter semester, elective

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Fundamentals seminar

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer