Course detail

Access and Transport Networks

FEKT-BKC-PTSAcad. year: 2023/2024

The subject deals with the evolution of telecommunication networks and their convergence with computer networks. The stress is placed on modern analysis of access and transport networks while considering their diversity and also concurrent features together with the application of analogue and digital modulations. Primary attention is given to the complex usage of an E1 frame by ITU G.703 recommendation. Students obtain a view of the private and public telephony exchanges, they understand the principles of digital switches, of the current signalling system SS7 and of the SIP internet exchange. Out of print will specificity of measuring in converged networks. Basic attention will devoted to higher order digital systems, to protection of transport networks and to quality evaluation.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

6

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

The course is obligatory, students should be able to:
- demonstrate the principles of circuit switching,
- interpret the principles of packet switching,
- enumerate the possibilities of separating communication channels,
- express the idea of A/D and D/A conversion,
- discuss elemental terms of the signal processing area,
- apply the basic principles and protocols of the Ethernet network.
Students should have the basic knowledge of communication systems, which they obtained in the obligatory courses in their previous study.

Rules for evaluation and completion of the course

0 - 30 points for processing individual works,
0 - 70 points for a written exam with the support of e-learning, compulsory part for passing the course, optionally an oral exam with written preparation.
The exam is focused on verifying the orientation in the issues of access and transport networks. 
Students of combined study work up seven individual tasks, from of each of tutorial or laboratory exercising one.

Aims

Giving a comprehensive overview of all most important parts of the converged network, which is here comprehended as a tool for transmitting information to a required recipient in required quality. Access network solutions, means of traffic concentration, integration of services, multiple utilization of transmission media. Principles of the computer network in relation to the classical telecommunication network.
Upon course completion, students will be able to:
- differentiate between the relationship of access and transport networks and their facilities solution,
- apply analogue and digital modulations,
- explain the terms sampling, quantization and coding,
- discuss sampling theorem,
- explain the E1frame,
- express the spectrum of sampling signal,
- measure active network elements,
- set SIP exchange and digital transmission equipment,
- take one's bearings in higher order systems
- evaluate the development of converged networks

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

ŠKORPIL, V.: Přístupové a transportní sítě. VUT, Brno 2013.
ŠKORPIL, V., POLÍVKA, M.: Přístupové a transportní sítě, laboratoře. VUT, Brno 2013.

Recommended reading

BROOKSHEAR, J.,G. Informatika. Computer Press, Brno 2013. ISBN 978-8025138052. (CS)
WALLACE, K. Cisco VoIP. Computer Press, Brno 2009. ISBN 978-8025122280. (CS)
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VSB-TUO
ODOM,W. and HEALY,R. and MEHRA,N. Směrování a přepínání sítí. Computer Press, Brno 2009.

eLearning

Classification of course in study plans

 • Programme BKC-TLI Bachelor's, 3. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Syllabus

1. Základní pojmy, telekomunikační technologie, části komunikačních systémů.

2. Standardizační organizace, ISO, ITU, ETSI, Fóra, dokumenty RFC.

3. Časové dělení kanálu a digitální modulace, PCM, ADM, ADPCM a další.

4. Kodéry a dekodéry PCM, kompandory, výhoda komprese, charakteristika typu A a mí.

5. Složení rámce a multirámce E1, doporučení ITU G.703.

6. Přístupové a transportní sítě, definice, nové poznatky z konvergence.

7. Spojovací systémy, ústředny, digitální spojovací pole, signalizace, SIP telefonní ústředna, softwarové vybavení.

8. Přenášený signál, linkové kódy, synchronizace digitálních systémů.

9. Rozbor celkového zkreslení, kvantizační zkreslení a zkreslení omezením, spektrum vzorkovaného signálu.

10. Měření v konvergovaných systémech, měření chybovosti BER, zpoždění a jitteru, SW analýza.

11. Digitální systémy vyšších řádů, multiplexní struktura SDH, složení rámce, začleňování. 12. Ochrana transportních sítí, hodnocení kvality.

13. Pokročilá využití konvergovaných sítí.

 

Laboratory exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

Syllabus

  • Doporučení ITU-T G821 + Digital telephony (kurzy CBT)
  • Šířka pásma
  • Kódování u PCM
  • Výukový telefonní systém PROMAX ET-836
  • Linkové kódy v systému TIMS
  • Konfigurace SIP telefonní ústředny
  • Základní konfigurace přístupového směrovače
  • Vzorkování a rekonstrukce signálu
  • Měření aktivních síťových prvků + Datový rámec SDH
  • Modulace v PTS

 

eLearning