Course detail

ÚSI-DSNB03Acad. year: 2022/2023

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

0

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. vydání, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2008
INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). International Valuation Standards 2017. IVSC, London. 2017. (EN)
KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0. (CS)
Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019, Akademické nakladatelství CERM, 2019, ., ISBN 978-80-7623-013-2 (CS)

Recommended reading

KLEDUS, R. Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 63-75. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 3, s. 115-132. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 175-187. ISSN 1211-443X
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. I /2005- Oceňování motorových vozidel. VUT v Brně - ÚSI, 2005
Časopis Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning