Course detail

ÚSI-DSNA03Acad. year: 2022/2023

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

0

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Course curriculum

Not applicable.

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

JANÍČEK, P. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 2014. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 978-80-7204-887-8 (CS)
KLEDUS, R., FRYŠTÁK, M., MAXERA, P. Obecná metodika soudního inženýrství. 3. podst. přeprac. vyd. Brno: 2022. VUT v Brně, ÚSI. (připraveno k publikaci) (CS)
FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. 2. podst. přep. a doplněné. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 132 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-063-9 (CS)
BRADÁČ, A., VÉMOLA, A., BRADÁČ, A. Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech po 1. 1. 2021. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2. vyd. Brno: 2021. ISBN 978-80-7623-061-3 (CS)

Recommended reading

Franck, H., Franck, D., Forensic engineering Fundamentals, CRC Press, 2012, ISBN: 9781439878392 (CS)
NOON, R. K., Scientific Method: Applications in Failure Investigation and Forensic Science, CRC Press, 2009, ISBN: 9781420092806 (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I, Brno: 2006. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)

eLearning

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

24 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

8 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning