Course detail

ÚSI-DSNA03Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BRADÁČ a kol. : Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech, Brno: 2018. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., ISBN 978-80-7204-995-0 (CS)
KLEDUS, R. Obecná metodika soudního inženýrství. 2. vyd. Brno: 2014. VUT v Brně, ÚSI. ISBN 978-80-214-5041-7 (CS)
JANÍČEK, P. Systémová metodologie. Brána do řešení problémů. 1. vyd. Brno: 2014. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 978-80-7204-887-8 (CS)
BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. 1. vyd. (dotisk) Brno: 1999. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. ISBN 80-7204-133-9 (CS)
RAIS, K., DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I, Brno: 2006. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o. (CS)
Časopis: Soudní inženýrství (Forensic Engineering). AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., Brno (CS)
NOON, R. K., Scientific Method: Applications in Failure Investigation and Forensic Science, CRC Press, 2009, ISBN: 9781420092806 (CS)
NOON, R. K., Introduction to Forensic Engineering, CRC Press, 1992, ISBN: 9780849381027 (CS)
Franck, H., Franck, D., Forensic engineering Fundamentals, CRC Press, 2012, ISBN: 9781439878392 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, winter semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

24 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

8 hours, optionally

Teacher / Lecturer