Course detail

ÚSI-DSNB03Acad. year: 2021/2022

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. VIII. vydání, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o., 2008
KLEDUS, R. Znalecký objekt v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 2, s. 63-75. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Charakter znaleckých problémů v oceňovacím znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 3, s. 115-132. ISSN 1211-443X
KLEDUS, R. Systémové vymezení oceňovacího znalectví. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 175-187. ISSN 1211-443X
BRADÁČ, A. a kol. Znalecký standard č. I /2005- Oceňování motorových vozidel. VUT v Brně - ÚSI, 2005
Časopis Soudní inženýrství. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM s.r.o.
INTERNATIONAL VALUATION STANDARD COMMITTEE (IVSC). International Valuation Standards 2017. IVSC, London. 2017. (EN)
TEGOVA. European valuation standards 2016 (EVS 2016_The Blue Book). Dostupné na http://www.tegova.org. (EN)
KLIKA, P.; KLEDUS, R. Teorie oceňování nemovitých věcí. TEORIE OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2019. s. 1-131. ISBN: 978-80-214-5743-0. (CS)
Bradáč A., Polák P.: Úřední oceňování majetku 2019, Akademické nakladatelství CERM, 2019, ., ISBN 978-80-7623-013-2 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme DSP SoI_P Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional
  • Programme DSP SoI_K Doctoral, 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation in combined form of studies

6 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Guided consultation

12 hours, optionally

Teacher / Lecturer