Course detail

Leadership and Time Management

FIT-HVRAcad. year: 2021/2022

Kompetence, matice kompetencí týmového manažera. Týmový manažer v roli kouče, moderátora, týmového mluvčího, reprezentanta týmu. Osobnostní rysy týmového manažera. Manažerské činnosti a role manažera v organizaci. Určení vlastního řídicího stylu, diagnostika osobních rysů. Základní principy řízení týmu. Řízení týmu a stupeň jeho vyspělosti.

Learning outcomes of the course unit

 • Znalost využití teorie vedení a řízení v praxi,
 • přehled manažerských nástrojů pro vedení týmů a řízení projektů,
 • znalost základní typologie psychologie osobnosti lidí v týmu,
 • znalost vhodných účinných strategií plánování času,
 • znalost vlastního typického stylu plánování,
 • schopnost efektivně pracovat s prokrastinací,
 • přehled přes možnosti a způsoby vedení porad.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Literature

Učební texty k předmětu.
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 151 s. ISBN 80-247-0403-X.
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3.
VÁGNER, Ivan. Moderní pojetí řízení a vedení lidí. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele, Praha: Economia, 2005, Roč. 40, č. 12, s. 61-62. ISSN 0026-8720.
JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6.
KOHOUTEK, Rudolf a Jaroslav ŠTĚPANÍK. Psychologie práce a řízení. Brno: Cerm, 2000. 223 s. ISBN 80-214-1552-5.
Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech, English

Work placements

Not applicable.

Aims

 • Seznámit se s týmovými modely, s vlivem osobnostních předpokladů na týmovou roli a nejčastějšími situacemi v týmu,
 • získat praktické dovednosti pro budování a vedení týmu i pro zvládání náročných situací,
 • zlepšit využití potenciálu podřízených a porozumění procesům v týmu,
 • zlepšit schopnost plánování času, efektivně pracovat s prokrastinací,
 • naučit se možnostem vedení porad týmu.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Na hodinách bude kontrolována prezence, pro udělení zápočtu je třeba splnit minimálně 80% účasti. V případě nemoci či jiné závažné překážky v prezenčním studiu je třeba postupovat dle platné vyhlášky proděkana o hlášení překážek ve studiu.

Classification of course in study plans

 • Programme IT-BC-3 Bachelor's

  branch BIT , 1. year of study, summer semester, 3 credits, elective

 • Programme BIT Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 3 credits, elective

 • Programme IT-MGR-2 Master's

  branch MBI , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MPV , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MGM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MSK , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MBS , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MIN , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional
  branch MMM , any year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional

 • Programme MITAI Master's

  specialization NADE , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NBIO , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NGRI , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NNET , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NVIZ , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NCPS , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NSEC , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NEMB , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NHPC , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NISD , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NIDE , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NISY , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NISY do 2020/21 , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NMAL , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NMAT , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NSEN , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NVER , any year of study, summer semester, 3 credits, elective
  specialization NSPE , any year of study, summer semester, 3 credits, elective

Type of course unit

 

Fundamentals seminar

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer