Course detail

Global Business Environment

FP-IBgbePAcad. year: 2021/2022

1. The global business environment
2. Key players in global business
3. International trade and investment theories
4. Foreign direct investment
5. Political and legal forces in the international business environment
6. Regional trading blocs
7. The fundamental treaties in the European construction
8. The institutions of the European Union
9. The Single European Market
10. The European Economic and Monetary Union (EMU)
11. Euro currency: Implications for corporate strategies
12. European Business: Competing in the Global Marketplace
13. The relations of the EU with the „rest“ of the world

Language of instruction

English

Number of ECTS credits

5

Mode of study

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

a) Dispute how social, political, economic and institutional factors define the business environment of countries
b) Discus how cross-border flows of goods and capital affect firms’ and nations’ competitive positions
c) Evaluate how EU policies affecting business operations in Europe,
d) Explain the developments of economic integration in Europe

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů z 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních.
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 31 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.

Course curriculum

Předmět je zaměřen na charakteristiky a vývojové tendence současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světového hospodářství. Součástí předmětu je definování subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a rozdělení světové ekonomiky na regionální obchodní uskupení.

Work placements

Not applicable.

Aims

a) To provide students a knowledge and understanding of the governance and business policies around the wolrd and in the European Union,
b) To describe students an international business context, in order to further and understanding of the European business environment
c) To show students the impact of EU policies on the European business environment and on corporate strategies developed in response to these policies.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Nutná účast na výuce (75%) a prostudování literatury, na níž je předmet vystaven. Kontrola je v kompetenci vyučujícího.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

JULIAN, G., KOLARI, J., HISE, J., BIERMAN, L., SMITH, L. M. Introduction to Global Business, 2nd ed. Understanding the International Environment & Global Business Functions. Cengage Learning. 2016. ISBN13 978-13-0550-118-8.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. The Economics of European Integration.5th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2015. ISBN13 978-00-7716-965-7.

Recommended reading

HUSTED, S., MELVIN, M. International Economics. 8th ed. MHI, 2013. ISBN 978-12-5909-742-3.
DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 2nd ed. Oxford University Press, 2014. ISBN 978-01-9957-082-9.

Classification of course in study plans

  • Programme MPA-CAN Master's, any year of study, winter semester, elective
  • Programme MPAD-CAN Master's, any year of study, winter semester, elective
  • Programme MGR-IBM Master's, 1. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

13 hours, compulsory

Teacher / Lecturer